ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116
                                               

Denny Solang

Denny Solang inggih punika tiyang ingkang mbangun salah satunggaling papan panggènan kagem tiyang ingkang gadhah gerah utawi sakit jiwa. Papan panggènan punika gadhah nama "Panti Réhabilitasi Méntal Aura Welas Asih" ingkang kawangun ing taun 2014 ...

                                               

Dinten Pamuji Sukur

Dinten Pamuji Sukur inggih punika satunggalipun dinten prèi ingkang wonten ing nagari Amérikah Sarékat lan Kanada, minangka tandha sukur ing pungkasanipun mangsa panén. Dinten Pamuji Sukur dados dinten prèi resmi ing Amérikah Sarékat ingkang dipu ...

                                               

Doktor Gréja

Salebeting Gréja Katulik Roma, satunggiling Dhoktor Gréja punika satunggiling teolog ingkang ajaranipun sampun maringaken kauntungan kanggé sadaya Gréja Kristen lan ingkang ajaranipun sarta kagesanganipun ingkang salèh dipunproklamasikaken déning ...

                                               

Démon

Miturut agami, mitologi, lan carita rakyat, demon inggih punika satunggalipun makluk supernatural ingkang boten kalebet bangsa manungsa lan limrahipun dipungambaraken minangka makluk ingkang gadhah sipat awon. Wonten ing agami-agami Wétan Caket K ...

                                               

Eriyanti

Eriyanti wanita kalairan Temanggung 14 Oktober 1981, inggih punika salah satunggaling juru tani kopi ingkang sampun suksés. Eriyanti utawi ingkang akrab dipuntimbali Éri punika asalipun saking kuluwarga juru tani kopi. Awit cilik, putri saking Ba ...

                                               

F-16 Fighting Falcon

F-16 Fighting Falcon inggih punika jet tempur multi-peran ingkang dipunwedalaken déning General Dynamics, ing Amérikah Sarékat. Montor mabur punika wiwitanipun dipundamel minangka pesawat tempur ringan, lajeng evolusi dados montor mabur tempur in ...

                                               

F-22 Raptor

F-22 Raptor inggih punika montor miber tempur siluman damelanipun Amérikah Sarékat. Montor mabur punika wiwitanipun dipunrencanakaken kanggé montor mabur superioritasingkang badhé dipun-ginakaken kanggé ngadhepi montor mabur tempur saking Uni Sov ...

                                               

F-35 Lightning II

Lockheed Martin F-35 Lightning II inggih punika pesawat tempur ingkang mlebet kulawarga tempur multi peran, kanthi kursi tunggal, mesin tunggal. Pesawat tempur punika minangka génerasi kaping gangsal kanggé serangan wonten darat, pengintaian, lan ...

                                               

Farhat Abbas

Farhat Abbas inggih punika pengacara ingkang kawentar minangka pengacara ingkang asring mbiyantu ngurus kasusipun para selebritis. Panjenenganipun lajeng dados kawentar kados selebritis. Panejenenganipun naté palakrami kaliyan penyanyi Nia Daniat ...

                                               

Fist Fight

Fist Fight inggih punika filem sandhiwara kumedhi saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel ing taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Richie Keen, dhedhasar skénario anggitanipun Van Robichaux lan Evan Susser. Ingkang maragani filem punika antaw ...

                                               

Gapura

Gapura utawi Gopuram utawi Gopura, inggih punika menara ingkang dipundamel kanggé monumèn, limrahipun gapura wonten ing lawang mlebet nalika badhé mlebet wonten ing komplek candhi, mliginipun ing wewengkon India Kidul. Wujudipun ingkang misuwur l ...

                                               

Garbarata

Garbarata nggih punika wot kanthi pager lan payon ingkang nyambungaken ruang tengga dhumateng kori pesawat terbang utawi kapal laut amrih gampilipun para penumpang mlebet lan medal. Garbarata punika kapasang gumantung saking dhésain bangunan, ing ...

                                               

Garudha haast

Garudha Haast, inggih punika salah satunggalipun jinis garudha raseksa ingkang sapunika sampun cures ingkang rumiyin gesang ing Pulo Kidul Selandia Ènggal. Garudha punika pinitados déning suku Māori kanthi sesebatan Pouakai ; nama ingkang asring ...

                                               

Gethuk gorèng

Gethuk gorèng punika salah satunggaling jajanan ingkang dipundamel saking bahan ketéla pohung lan dipunbumboni nganggé gendhis klapa. Gethuk gorèng misuwur saking tlatah Sokaraja Sejatosipun jinis dhaharan punika dipunpanggihi boten sengaja dénin ...

                                               

Ginsèng

Ginsèng punika jinising terna mawi khasiat obat ingkang kalebet ing suku Araliaceae. Ginsèng tuwuh ing wewengkon belahan bumi sisih lèr mliginipun wonten ing Siberia, Manchuria, Koréa, lan Amérikah Sarékat. Jinis ginsèng tropis saged kapanggih wo ...

                                               

Go North (filem)

Go North inggih punika filem Fiksi ilmiah thriller saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Matt Ogens, dhedhasar skénario anggitanipun piyambak, sesarengan kaliyan Kyle Lierman. Ingkang maragani filem puni ...

                                               

Golden Exits

Golden Exits inggih punika filem sandhiwara saking Amérikah Sarékat-Yunani ingkang kadamel ing taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Alex Ross Perry ingkang ngrangkep minangka panganggit skénario. Ingkang maragani filem punika antawisipun Emil ...

                                               

Gosong

Gosong inggih punika istilah kanggé panganan ingkang nalika dipunolah kesuwèn. Manawi panganan punika gosong padatanipun warninipun ireng lan manawi dipundhahar wonten raos pait. Panganan kang gosong saged katitik saking gandanipun ingkang sengak ...

                                               

Grojogan Kedhung Pedhut

Grojogan Kedhung Pedhut inggih menika kawasan wisata ing tlatah Pegunungan Menoreh, langkung jumbuh ing Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Kawasan punika wonten ing 462 meter nginggilipun laut. Désa Jatimulyo menika jarakipun kirang lang ...

                                               

Growol

Growol inggih punika dhedhaharan ingkang khas saking tlatah Kabupatèn Kulon Praga. Growol kadamel saking téla kaspa. Adatipun growol dipuncawisaken kanthi dipuniris-iris kados segitiga’. Growol gadhah rasa ingkang khas. Dhedhaharan ingkang dipunr ...

                                               

Gréja Katedral Jakarta

Gréja Katedral Jakarta punika gréja kanthi gaya neo-gotik. Gréja punika dipunkepyakaken nalika tanggal 21 April 1901. Gréja punika dados gréja Katedral wonten Jakarta ngantos sapunika. Kathah prastawa kang wonten ing gréja kang umurupun sampun la ...

                                               

Guardians (filem)

Guardians punika filem superhero saking Federal Rusia ingkang kadamel ing taun 2017. Filem punika dipunsutradarani sutradara saking Russian-Armenia, Sarik Andreasyan. Ingkang maragani filem punika antawisipun Sebastien Sisak, Anton Pampuchniy, Sa ...

                                               

Gudheg

Gudheg punika dhaharan khas saking Provinsi Yogyakarta lan Jawi Tengah, ingkang dipundamel saking gori, dipunkekep kaliyan ron jati lan dipungodhog nganggé uyah, moto, kluwek lan bumbu sanèsipun. Dipunbetahaken wekdal ingkang dangu kanggé masak g ...

                                               

Gunung Nébo

Gunung Nebo inggih punika satunggaling gunung ingkang dumunung ing Yordania, watawis 817 mèter sanginggiling lumah segara, ingkang kasebat ing Alkitab Ibrani utawi Prajanjian Lawas ing Alkitab Kristen minangka papan ingkang nalika samanten Musa d ...

                                               

Gunung Ranai

Gunung Ranai inggih punika satunggalipun gunung ingkang dunungipun wonten ing Pulo Ranai, Kabupatèn Natuna, Provinsi Kapuloan Riau, Indonésia. Pulo Ranai punika dados punjeripun pamaréntahan Kabupatèn Natuna. Pulo punika tebihipun 562 km saking K ...

                                               

Hanny Herlina

Hanny Herlina inggih punika salah satunggalipun seniman saking Indonesia. Namanipun sampun misuwur lumantar sapérang pakaryanipun awujud pranata beksan ingkang dipunpéntasaken ing panggung pagelaran, wonten Indonesia utawi manca nagari. Awit saki ...

                                               

Hendra Cipta

Hendra Cipta inggih punika salah satunggalipun aktris sénior ingkang namanipun dados misuwur kanthi filem Mèi Lan, Aku Cinta Padamu, panjenenganipun naté dados bintang filem sareng Eva Devi ing taun 1974 kanthi sutradara Pitrajaya Burnama. Panjen ...

                                               

Hokusai

Katsushika Hokusai punika satunggiling seniman, juru lukis, juru patung kaliyan juru ukiyo-e Jepang rikala jaman Edo, ingkang lair ing Edo. Pengarang buku gambar 13 jilid mawi sesirah Manga Hokusai dipunwiwiti ing 1814 kaliyan cithakan blok "36 P ...

                                               

The House (filem 2017)

The House inggih punika filem drama kumedhi saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Andrew J. Cohen, dhedhasar skénario anggitanipun piyambak sesarengan kaliyan Brendan OBrien. Ingkang maragani filem punik ...

                                               

Hyakunin Isshu

Hyakunin Isshu inggih punika antologi puisi klasik kanthi isi 100 syair saking 100 penyair Jepang. Sanajan rumiyinipun punika wonten sapérangan "Hyakunin Isshu" ingkang sanès, Hyakunin Isshu padatanipun sapunika tumuju dhateng Ogura Hyakunin Issh ...

                                               

Hèring raja

Hering Raja, Nasar Raja, Ruak-ruak Bangkai Raja, Sarcoramphus papa, inggih punika kalebet spésies peksi hering Dunia Baru ingkang urip ing Amérika Tengah lan Amérika Selatan. Spesies punika kalebet ing famili Cathartidae. Peksi hering punika urip ...

                                               

Ibu Kasur

Sandyah utawi ingkang kawentar kanthi asma Bu Kasur. Bu Kasur minangka anak pambarep saking Pak Santoso. Sakmenika Bu Kasur Gadhah adhi sekawan inggih punika Oerip, Koestari, Moer lan Prajiman.

                                               

Ilat baya

Ilat baya punika salah satunggaling tetuwuhan. Tetuwuhan punika wiwit rumiyin kathah mupangatipun. Lidah buaya punika gadhah 7272 zat ingkang dipunbetahaken déning badan. Saking 72 zat punika wonten 1818 manéka warni kados ta asem amino, karbohid ...

                                               

Indon

Indon inggih punika satunggalipun tetembungan ingkang ngarujuk dhateng nagari lan masarakat Indonésia ingkang misuwur dipun-ginakaken ing Malaysia lan Singapura. Ing Indonésia piyambak, tetembungan punika gadhah konotasi ingkang awon lan dipunang ...

                                               

The Invitation (filem 2015)

The Invitation inggih punika filem thriller saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel taun 2015. Filem punika dipunsutradarani Karyn Kusama, dhedhasar skénario anggitanipun Phil Hay lan Matt Manfredi. Ingkang maragani filem punika antawisipun Logan ...

                                               

Istana Fontainebleau

Pura Fontainebleau utawi Château de Fontainebleau inggih punika salah satunggalipun pura ingkang wonten ing Prancis. Tebihipun watawis 40 mil saking Kutha Paris. Pura Fontainebleau sampun dipun-ginakaken raja-raja Prancis awit abad angka 12. Pura ...

                                               

Istana Pagaruyung

Pura Pagaruyung utawi Istano Misuwur inggih punika satunggalipun pura ingkang dumunung wonten ing tlatah Batusangkar, Kabupatèn Tanah Datar sumatra Kilèn. Pura Pagaruyung ingkang sapunika wonten punika réplika saking pura ingkang asli. Pura Baso ...

                                               

Jalak bali

Jalak Bali gadhah nama Latin Leucopsar rothschildi. Jalak bali punika nama aslinipun curik bali. Peksi jalak bali punika dawanipun boten langkung saking 25 cm. Kajawi punika ciri sanèsipun inggih punika wulunipun ingkang pethak resik saha wonten ...

                                               

Jeremy Toljan

Jeremy Isaiah Richard Toljan inggih menika salah satunggaling pemain bal-balan profésional ingkang asalipun saking Jerman ingkang gadhah tugas minangka bék tengen wonten ing klub Bundesliga Borussia Dortmund.

                                               

Jürgen Klopp

Jürgen Norbert Klopp inggih punika satunggaling manajer bal-balan saking negri Jerman lan tilas juru main bal-balan profésional ingkang samenika dados manajer utawi pelatih tim Liverpool F.C. ing Liga Primer Inggris. Klopp nelasaken sapérangan ag ...

                                               

Kajawèn

Kajawèn iku kapercayan kang dianut wong Jawa kanthi dhedhasar budaya Jawa. Kaya déné agama kang lumrahé ana, kapercayan iki diugemi ajaran-ajarané. Ana manéka warna aliran kejawèn kang ana. Nanging kang cetha, manawa Kajawèn iku dudu lan ora bisa ...

                                               

Kannushi

Kannushi,ugi dipunwastani shinshoku, inggih punika tiyang ingkang gadhah tanggel jawab awit saking ngurus kuil Shinto ugi mimpin sembahyang dhateng kami. Huruf kanji kanggé nyerat kannushi kadang kala saged kawaos jinshu kanthi pangertosan ingkan ...

                                               

Kapuloan Andaman lan Nikobar

Cithakan:Infobox State IN Kapuloan Andaman lan Nikobar Inggris: Andaman and Nicobar Islands, dipuncekak A & N Islands utawi ANI punika satunggaling Wewengkon Persatuan ing India. Kepuloan Andaman lan Nikobar dumunung ing Samodra Hindia, kapuloan ...

                                               

Kastil Duffield

Kastil Duffield inggih punika satunggaling kastil Norman ing Duffield, Derbyshire. Papan punika mlebet wonten ing pratélan Scheduled Ancient Monument ing Inggris. Mapan wonten ing tanjung ingkang mawi watu madep lèpèn, satunggaling papan ingkang ...

                                               

Kim Myeong-sun

Kim Myeong-sun inggih punika salah satunggalipun sastrawati saking Koréa. Namanipun misuwur lumantar pakaryanipun awujud geguritan lan novèl ingkang dipunbabar ing wiwitan abad kaping 20.

                                               

Klabang

Klabang utawi saged kasebat babak salu. Kéwan punika kagolong kéwan ingkang gadhah upas utawi wisa lan kagolong kéwan nokturnal.

                                               

Konfrontasi Indonésia-Malaysia

Konfrontasi Indonésia-Malaysia utawi langkung misuwur kanthi tetembungan Konfrontasi inggih punika satunggalipun perang babagan masa depan Malaya, Brunei, Sabah lan Sarawak antawisipun Federasi Malaysia kaliyan Indonésia ing taun 1962 ngantos dum ...

                                               

Koper (filem)

Koper inggih punika filem sandhiwara saking Indonésia ingkang dipundamel taun 2006. Filem punika dipunsutradarani Richard Oh ingkang ugi ngayahi minangka panganggit skénario. Ingkang maragani filem punika antawisipun Anjasmara, Maya Hasan, lan Dj ...

                                               

Kriptid

Wonten ing kriptozoologi lan kriptobotani, satunggaling kriptid punika makluk utawi tuwuhan ingkang mitosipun wonten nanging boten dipunmangertosi déning konsensus ilmiah lan asring angèl dipunpitadosi. Tuladha kriptid ingkang kondhang punika Yet ...

                                               

Kucing Pèrsia

Kucing Persia inggih punika jinising kucing domèstik ingkang gadhahi wulu dawa kaliyan gadhahi karakter pasuryan bunder ugi moncong cendhak. Jeneng kasebut nuduhaken Persia, jeneng lawasipun inggih punika Iran, dipunpundi kucing punika padha dite ...