ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118
                                               

Sega

Sega mawi basa krama sekul inggih punika beras ingkang sampun dipungodhog utawi dipuntanak. Prosés nggodhog beras kasebat ugi ngliwet. Beras dipuntanak supados mbangkitaken aroma sekul lan ndadosaken langkung empuk nanging tetep kajagi konsistèns ...

                                               

Selat Sala

Selat Sala inggih punika satunggaling olah-olahan khas arupa bistik saking kitha Surakarta, Jawa Tengah. Dhaharan punika kasusun saking daging sapi ingkang sampun dipunmasak utawi saged uga dipungantos galantin utawi kreni, jejanganan godhog kado ...

                                               

Sepfy Lia

Sepfy Lia punika nama aslinipun Tan Djoing punika sasalipun saking Blitar, Jawa Timur. Piyambakipun taksih katurunan Tionghoa kang nduwé jeneng liya Sepfy Lia puniki tetèla baud nyindhèn, kaliyan boten tanggung-tanggung ingkang dipunsindhèni Ki S ...

                                               

Sibèri

Sibèri inggih punika satunggalipun wewengkon wiyar ingkang dunungipun ing Ruslan lan sisih lèripun Kazakhstan. Wewengkon Sibèri meh sadaya ing Asia Lèr. Wewengkon Sibèri dunungipun saking Pagunungan Ural ngantos dumugi Samodra Pasifik lan dhateng ...

                                               

Sinagoga

Sinagoga punika, papan ngibadahipun umat agami Yahudi. Satelasipun Baitallah dipunrisak wonten Yerusalem, tiyang Yahudi boten gadhah enggèn upacara malih. Gantosipun inggih sinagoga punika. Ing Surabaya wonten satunggilipun sinagoga ing Tanah Jaw ...

                                               

Sirkuit Internasional Sepang

Sirkuit Internasional Sepang iku sirkuit ing Selangor, Malaysia. Letak sirkuit iki cedhak karo Papan Anggegana Internasional Kuala Lumpur, kira-kira 60 km saka Kuala Lumpur. Sirkuit iki dikanggo balapan montor Malaysian Grand Prix Formula Satu, A ...

                                               

Skèner

Skèner inggih punika piranti ingkang dipun-ginakaken kanggé nyekèn satunggalipun dokumén, gambar/foto, lan sanès-sanèsipun. Asil skénan kasebat salajengipun dipuntransformasikaken dhateng komputer minangka data digital lan dipunsimpen ing mémori ...

                                               

SMA Negri 1 Jekulo

SMA Negri 1 Jekulo dumunung wonten ing kitha Kudus, Jawi Tengah, Indonésia inggih punika ing dalan Jend. Sudirman 34 Kalurahan Klaling, Kacamatan Jekulo, Kabupatèn Kudus. Kepala sekolah ingkang njabat sapuniki namanipun Bapak Drs. Agus Nuratman.M ...

                                               

Soeparno

Laksamana TNI Soeparno inggih punika Kepala Staf TNI Angkatan Laut awit 28 September 2010. Panjenenganipun minangka gantosipun Laksamana Agus Suhartono ingkang dipundadosaken Panglima Tentara Nasional Indonésia. Panjenenganipun dipunlantik dados ...

                                               

Spirulina

Spirulina sp. minangka cyanobacteria ingkang kathah dipun-ginakaken kanggé bahan baku industri panganan amargi ngandhut protèin 60-71%, lemak 8%, karbohidrat 16%, lan vitamin sarta 1.6% chlorophyll-a, 18% phycocyanin, 17% ß-Carotene, lan 20-30% Ɣ ...

                                               

Sun Tzu

Sun Tzu punika satunggiling filsuf saking Cinten ingkang misuwur. Piyambakipun misuwur amargi nyerat buku prakawis Seni Perang. Bukunipun punika prakawis ngèlmu strategi perang. Katingalipun Sun Tzu anggènipun gesang wonten abad kaping 4 SM. Angi ...

                                               

Suona

Suona inggih punika satunggaling piranti musik ingkang kalebet jinis piranti musik sebul ingkang asalipun saking nagari Cinten lan wujud trompet. Suona gadhah peranan ingkang wigati wonten ing musik tradhisional Cina. Suona ugi asring dipuntedaha ...

                                               

Suran tanjung

Suran Tanjung kalebet pagelaran pentas-kabudayan ingkang woten ing désa Dlimas. Suran Tanjung sampun dipunwiwiti saking jaman rumiyin lan tetep lestantun ing jaman modhèren sapunika. Amargi tiyang-tiyang ingkkang wonten ing dhusun Dlimas banget n ...

                                               

Surimi

Surimi utawi mawi teges daging ingkang sampun dipundamel alus, punika bahan dedhaharan saking ulam ingkang dipunalusaken saéngga awujud kados pasta. Padatanipun bahan punika dipunwadahi wonten ing plastik mawi kaanan ingkang beku lajeng dipundame ...

                                               

Swiké

Swiké utawi Swikee inggih punika Masakan Tionghoa Indonesia ingkang dipundamel saking pupu kodok. Dhaharan punika saged kapanggih wonten ing wujud sup, dipungoreng garing, utawi dipunoseng. Aslinipun dhaharan punika asalipun saking masakan Tiongh ...

                                               

Séntimén anti-Malaysia ing Indonesia

Séntimén anti-Malaysia ing Indonesia inggih punika satunggalipun raos boten remen koléktif ing masarakat Indonesia dhateng manéka warni bab ingkang wonten gegayutanipun kaliyan pambentukan Federasi Malaysia ingkang dipunsababaken amargi perselisi ...

                                               

Sétan

Setan inggih punika roh awon ingkang tansah ngganggu manungsa supados nglaksanaken padamelan ingkang awon. Kados ingkang sampun dipunmangertosi wonten ing agami Islam, Kristen lan Yahudi, asalipun setan inggih punika saking golongan kados malaéka ...

                                               

Tahu bacem

Tempe Tahu Bacem inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional ingkang bahanipun saking tempe lan tahu ingkang caranipun masak kanthi dipunbacem. Anggènipun mbacem tahu saha témpé kanthi dipungodhog ing toya ingkang sampun dipunsukani gu ...

                                               

Takengon

Takengon inggih punika salah satunggalipun kitha ing Kabupatèn Acèh Tengah. Kutha kasebat inggih punika punjeripun Kabupatèn Acèh Tengah ingkang dunungipun ing dhataran inggil Gayo ingkang gadhah hawa ingkang resik lan gadhah kaèndahan alam ingka ...

                                               

Taman Budaya Tegal

Taman Budaya Tegal utawi asring dipuncekak TBT inggih punika salah satunggalipun komplèks gedhong kagunganipun Pamérintah Kutha Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Gedhung punika dipunadegaken saperlu kanggé nyawisi panggènan pagelaran seni, ...

                                               

Taman Putroe Phang

Taman Putroe Phang inggih punika satunggalipun taman ingkang dipunyasa déning Sultan Iskandar Muda (1608-1636, dunungipun wonten ing wewengkon kompleks Pura Sultan Acèh ing Kutha Banda Acèh. Taman punika dipundamel kanggé sang permaisuri Sultan I ...

                                               

Tambo Minangkabau

Tambo Minangkabau inggih punika karya sastra sajarah ingkang isinipun legenda-legenda ingkang wonten gegayutanipun kaliyan asal-usul bebrayan, nagari, lan tradisi ing wewengkon Minangkabau. Tambo Minangkabau dipunserat mawi basa Melayu ingkang wu ...

                                               

Tamtama Abadi (Kakaisaran Persia)

Tamtama Abadi utawi Pasukan Abadi + thanatos ; kadhangkala dipunsebat "Tamtama Abadi Pèrsi" utawi "Sedasa èwu tamtama abadi") inggih punika nama ingkang dipunparingaken déning Herodotos kanggé nyebat tamtama mirunggan saking Kakaisaran Pèrsi Akhe ...

                                               

Taufiq Effendi

Brigjen Pol. Drs. Taufiq Effendi, MBA. inggih punika Mantri Nagara Pendayagunaan Aparatur Nagara ing Kabinet Indonésia Bersatu.

                                               

Tetedhan seganten

Tetedhan seganten, wonten ing basa Indonésia asring dipunsebat Boga bahari, makanan laut utawi hidangan laut, manawi wonten ing basa Inggris dipunsebat seafood. Tetedhan seganten punika sesebatan kanggé tetedhan ingkang awujud kéwan saha tetuwuha ...

                                               

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings inggih punika satunggalipun novèl kisah fantasi épik anggitanipun J. R. R. Tolkien. Karya punika sampun dados legénda ing jagadipun pandemen novèl saking abad kaping 1900-an. Novèl punika dipunterbitaken ing tigang jilid nal ...

                                               

Tina Talisa

Tina Talisa, punika salah satunggaling présènter tivi Indonésia. Tina Talisa punika mantan finalis Puteri Indonésia 2003, juwara I Mojang Jawi Kilèn 2003, saha juwara I Mojang Kitha Bandung 2002. Tina Talisa punika gadhah karir dados newcaster, k ...

                                               

Tlaga Témpé

Tlaga Tempe inggih punika tlaga ingkang panggènanipun wonten ing kilènipun Kabupatèn Wajo, leresipun ing Kacamatan Témpé, kirang langkung 7 km saking Kitha Sengkang ing pinggir Kali Walanae. Tlaga Témpé ingkang ambanipun kirang langkung 13.000 he ...

                                               

Toyota Vios

Toyota Vios inggih punika mobil sédan alit ingkang dipundamel déning Toyota Motor Thailand kanggé dipunsadé ing wewengkon Asia Kidul Wétan. Vios ugi dipundamel lan dipunsadé ing Cina. Vios ngginakaken platform P ingkang énggal ingkang sami kaliya ...

                                               

Transformers

Transformers inggih punika waralaba médhia misuwur babagan robot alien fiksi ingkang dipundamel kaliyan Hasbro. Transformers asalipun saking planit Cybertron, lan gadhah kalih golongan. Setunggal inggih punika golongan heroic Autobots ingkang dip ...

                                               

True Story (filem)

True Story nggih punika filem thriller misteri saking Amérikah Sarékat ingkang dipundamel taun 2015. Filem punika dipunsutradarani Rupert Goold, dhedhasar skénario anggitanipun Goold lan David Kajganich, dipunpundhut saking cathetan kanthi sesira ...

                                               

Témpé bacem

Témpé bacem ya iku panganan olahan kang saka bahan dasar témpé. Témpé bacem iki panganan khas saka Indonésia. Cara gawé témpé bacem kalebu gampang lan murah. Bahan kang dianggo ngolah témpé bacem ya iku témpé, gula abang, brambang, bawang putih, ...

                                               

Ubud

Kanggé Ubud minangka kacamatan, sumangga dipunpirsani Ubud, Gianyar. Ubud inggih punika satunggalipun désa kalurahan ingkang mandhegani 13 banjar dhinas ingkang kapérang saking enem désa adat, kalebet Kacamatan Ubud, Kabupatèn Gianyar kanthi jara ...

                                               

Undha-Usuk Basa Jawa

Undha-usuk ya iku tingkatan ingkang njléntréhaké menawi basa Jawa ingkang dipunginaaken wonten prosés pacelathon saged ningkataken nilai moral sèmantik. Undha-usuk uga saged dipunsebat unggah-ungguhing basa ya iku tembung undha lan tembung ungguh ...

                                               

Unforgettable (filem 2017)

Unforgettable punika filem thriller saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Denise Di Novi, dhedhasar skénario anggitanipun Christina Hodson lan David Leslie Johnson, ingkang nyariyosaken babagan sesambeta ...

                                               

Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret utawi kacekak UNS, punika satunggiling universitas nagari ingkang dumunung wonten ing kutha Surakarta Hadiningrat penerè ing dalah Ir. Sutami No. 36 A, Jebrès, Sala. UNS minangka pawiyatan luhur sing diwangun ing dina Ke ...

                                               

Vampir

Vampir inggih punika tokoh utawi paraga wonten ing mitologi lan legenda ingkang saged gesang kanthi cara mangan intisarinipun pagesangan saking makluk sanès. Tembung vampir nembé populer wonten ing abad kaping-18 sasampunipun mlebetipun legendha ...

                                               

Waja

Waja inggih punika logam campuran wesi lan karbon. Bahan ingkang kanggé damel baja inggih punika wiji wesi. Bahanipun waja meh sadaya sami homogenitasipunhomogenitasipun, saking unsur Fe ingkang wujudipun kristal lan unsur C.

                                               

Wee Meng Chee

Wee Meng Chee) miyos taun 1983 ing Muar, Johor. Chee kalebet lulusan Ilmu Komunikasi ing Universitas Ming Chuan, ing Taiwan. Panjenenganipun misuwur kanthi nama Namewee ing YouTube. Nalika tanggal 7 Agustus 2007, Chee sampun damel gégér amargi ng ...

                                               

Wekdal Jayanipun Islam

Wekdal Jayanipun Islam inggih punika wekdal kaemasan Islam wekdal dipunpandhegani déning Abbasiyah wiwit abad, ngantos dumugi wekdal Bagdad dipunlemponganaken Mongol ing taun 1258. Wekdal Jayanipun Islam dipuntandhani déning minggahipun kakhalifa ...

                                               

Wong Azerbaijan

Bangsa Azerbaijan utawi bangsa Azeri inggih punika nama salah satunggalipun bebrayan ingkang mapan ing wewengkon Kaukasus ngantos dumugi nagari Iran. Sanaos asal-usulipun bangsa Azerbaijan punika boten cetha, nanging ing sadangunipun sajarah, lal ...

                                               

Wos

Wos utawi beras punika gabah ingkang sampun dipunbucal kulitipun kaliyan dados sumber karbohidrat kanggé mayoritas manungsa ing donya. Cekakipun, beras punika wosing gabah. Kulit utawi rambut gabah miturut anatomi saged ugi dipunsebat palea’ péra ...

                                               

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, utawa bisa uga diarani Photoshop, ya iku piranti lunak editor citra gawéan Adobe Systems kang dikhususake kanggo ngedit foto/gambar lan kanggo ngganti lan nggawé efek. Piranti lunak iki uga digunakaké déning fotografer digital la ...

                                               

Grace Natalie

Grace Natalie Louisa yaiku bekas anchor lan wartawan. Dheweke tau nyambut gawe ing SCTV, antv, lan tvOne. Nalika dadi tuan omah ing TVOne, dheweke dadi penyiar permanen ing Kabar Pasar, dhewek uga kerep muncul ing Kabar Petang, Apa Kabar Indonesi ...

                                               

Scribd

Scribd iku situs web andom-dhokumèn sing penganggené bisa ngirimna dokumené karo format sing akèh jinisé, lan nyimpen dokumené ing situs mau ing format iPaper. Scribd saiki wis dhuwe punjul 50 yuta penganggé lan punjul 50.000 dhokumèn dimuat ben ...

                                               

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar, biyèné jejuluk Ulan Bator // Mongol: Улаанбаатар, Ulayanbayatur, kanthi barès "Wira abang"), iku kutha krajan Mongolia lan kutha gedhé dhéwé. Kutha iki ora klebu ing provinsi ngendi waé ing negara iki. Mèh setengah saka gunggung padu ...

                                               

Masakan Liguria

Masakan Liguria inggih punika masakan ingkang asalipun saking regione Liguria, Italia. kados ta kathah jénis masakan Italia sanès, tradisi kulinèr Liguria ginaakén bahan-bahan ingkang prasaja lan kualitas ingkang paling ségér. Masakan Liguria gin ...

                                               

Villa Nusa Indah

Villa Nusa Indah minangka komplek omah sing dumunung ing wilayah Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, Pakansari, Cibinong, Bogor, Kalibaru, Cilodong, Depok, Tapos, Depok, Sukamaju, Cilodong, Depok lan Harjamukti, Cim ...

                                               

Gapura: Afrika/Apa wis pirsa

.yèn luwih saka 50% padunung Afrika nganut agama Islam? .yèn basa Anfillo kang asalé saka Etiopia kulon amung olèh dianggo déning wong diwasa kang umur sadkdhuwuré 60 taun? .yèn Sahara iku ara-ara paling amba kaloro sak donya? Sin paling amba dhé ...

                                               

Gapura: Afrika/Gambar pilihan

Afrika miturut sajarah naté dadi jajahaning bangsa-bangsa Éropah, saéngga wusanané dadi bawana kang dumadi saka warna-warna budaya, basa lan prabawa kolonial liyané. Negara-nagara kang naté njajah Afrika antarané: Prancis, Inggris, Portugal, Jerm ...