ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Téngguli

Téngguli ya iku wit taunan saka kulawarga Leguminosae. Wit iki dhuwuré bisa nganti 15 mèter. Galihé silindris lan wernané klawu rada soklat. Godhongé majemuk werna ijo tuwa. Kembangé werna kuning lan gandané arum. Wohé ijo kekuningan lan dadi iré ...

                                               

Wedani

Wedani utawa ceguk, ya iku tuwuhan perdhu lan oyote mrambat. Tuwuhan iki bisa mrambat nganti 8 meter. Wedani uga duwe kasiat anti tumor, askarisidal lan bisa kanggo obat cacing.

                                               

Widuri

Widuri ya iku suket-sukatan ngembang saka kulawarga Gentianales. Suket iki dhuwuré 1-3 mèter lan tuwuh ing padhang suket kang rada garing tur masir utawa ing sikil gunung. Galihé kandhel ngrambut lan wernané putih. Godhong tunggal bundher endhog ...

                                               

Lumut

Tuwuhan lumut minangka sakumpulan tuwuhan cilik kang kalebu sajeroning divisio Bryophyta. Tuwuhan iki wis nuduhaké diferensiasi kang tegas antara organ panyerap hara lan organ fotosintetik nanging durung duwé oyot lan godhong sajati. Golongan tuw ...

                                               

Lumut godhong

Lumut sajati utawa ingaran uga Lumut godhong utawa Bryophyta uga jeneng ya iku Musci ya iku anggota tuwuhan kang ora ana pembuluhé lan spora kang kalebu sajeroning superdivisi wit-witan lumut utawa Bryophyta. Lumut iki ingaran minangka lumut saja ...

                                               

Bendi

Bendi utawa okra inggih punika salah satunggaling jinis tuwuhan kanggé wiji tertutup ingkang kalebet saking suku Malvaceae ingkang asalipun saking laladan kawasan Ethiopia. Kala rumiyin, tuwuhan punika kalebet ing génus Hibiscus, nanging sapunika ...

                                               

Buta-buta (tetuwuhan)

Buta-buta ya iku wit taunan saka kulawarga Euphorbiaceae. Wit iki dhuwuré bisa nganti 16 mèter lan dhiamèter galihé 40 cm. Galihé bèngkok lan mbonggol werna klawu alus lan ana bintil-bintil. menawa diceklek ngasilaké tlutuh werna putih kenthel. G ...

                                               

Kalak lawé

Kalak lawé ya iku salah sawijining wit-witan saka kulawarga Annonaceae. Wit iki dhuwuré bisa nganti 30 mèter lan dhiamèter galihé 70 sèntimèter. Galihé lurus lan wernané klawu ana bercak soklat tur nyerat. Godhong tunggal bentuké lansét lacip lan ...

                                               

Pala gumantung

                                               

Lombok abang

Lombok abang yaiku sajinis bumbu masak lombok kang duwé warna abang lan rasané ora pati pedhes. Lombok isih kalebu kulawarga Solanaceae. Lombok asalé saka Amérika tropis, kasebar saka Meksiko nganti lor Amérika Kidul. Ing Indonésia|Indonésia, lom ...

                                               

Lombok rawit

Lombok rawit utawa cabe rawit, iku woh-wohan lan tuwuhan anggota génus Capsicum. Saliyané ing Indonésia, uga tuwuh lan populèr minangka bumbu masakan ing nagara-nagara Asia Kidul-Wétan liyané. Ing Malaysia lan Singapura tuwuhan iki diarani cili p ...

                                               

Tomat

Tomat inggih punika tuwuhan kanthi woh ingkang kathah nutrisinipun. Punika saged dipunwastani sayuran utawi jangan-janganan. Tomat aslinipun saking wewengkon Amérika ingkang iklimipun tropis. Tomat dipuntanem dados tuwuhan woh-wohan wonten ing la ...

                                               

Térong

Térong iku tetuwuhan kang kagolong sajeroning kulawarga Solanaceae lan génus Solanum. Térong wujud tetuwuhan asli India lan Sri Lanka, lan gegandhèngan rapet karo tomat lan kenthang. Wohé biyasa kanggo janganan kanggo masakan. Jeneng botaniné Sol ...

                                               

Pala kapendhem

Pala kapendhem ya iku sawernane tetuwuhan kang hasile kapendhem ing njero lemah, upamane tela pohung, suweg, gembili, uwi, kacang brul, ganyong, garut lan besusu

                                               

Ganyong

Ganyong utawa lémbong iku sajinis tetuwuhan kang kagolong pala-kependhem lan ngasilaké uwi sing cukup populèr. Tuwuhan iki urip ana ing ara-ara kanthi umbar-umbaran, nanging bisa uga di budidya. Uwi ganyong ngandhut pathi, sanadyan ora akèh kaya ...

                                               

Gembili

Gembili utawi mbili tuwuhan pala kesimpar ingkang sampun arang tinemu wonten ing pasar. Ing padesan taksih akèh tinemu, sanajan sampun arang ingkang sengaja nandur. Gembili padatanipun dipunolah kanthi dipungodog. Mbili ingkang taksih mentah ing ...

                                               

Kaérut

Kaérut iku sajinis tetuwuhan awangun terna kang ngasilaké dhangkèl kang bisa dipangan. Kaérut ora tau dadi sumber panganan pokok, nanging kerep ditandur ing pakarangan ing padésan minangka cadhangan panganan ing dalem mangsa paceklik. Tuwuhan iki ...

                                               

Ketéla hias

                                               

Ketéla rambat

Ketéla rambat utawa uwi legi iku jinis tetuwuhan budidaya. Pérangan sing dimupangataké yakuwi oyod sing wujud uwi kanthi kadhar gizi sing dhuwur. Ing Afrika, uwi ketéla rambat dadi salah siji sumber panganan pokok sing wigati. Ing Asia, saliyané ...

                                               

Cocor bèbèk

Cocor Bebek utawi Kalanchoe pinnata inggih punika salah satunggalipun jinis tuwuhan ingkang saged dipundadosaken pethetan. Cocor bèbèk saged dipunkembangbiakaken kanthi sekar. Sanèsipun dados pethetan, cocor bèbèk gadhah manfaat kanggé kasarasan. ...

                                               

Puring

Puring utawa Codiaeum variegatum, kerep uga ingaran croton, utawa variegated croton, iku species tuwuhan saka Genus Codiaeum, lan kalebu famili Euphorbiaceae. Biyasa dadi tuwuhan pethètan. Ing alam bébas, grumbul puring dhuwuré bisa nganti telung ...

                                               

Taksonomi Bambuseae

Dumadi saka 12 genera: Merostachys Arthrostylidium Alvimia Athroostachys Actinocladum Myriocladus Rhipidocladum Glaziophyton Elytrostachys Aulonemia Matudacalamus Atractantha Colanthelia

                                               

Klèngkèng

Klèngkèng iku tuwuhan woh-wohan kang asalé saka daratan Asia Kidul-Wétan. Jeneng longan iku dijupuk saka basa Cina kang tegesé kanthi barès "mata naga".

                                               

Matoa

Matoa nduwéni jeneng latin Pometia pinnata. Matoa iku woh-wohan asli Papua. Matoa nduwéni rasa kang mirib kaya woh rambutan utawa woh klengkeng. Wit matoa urip dhuwur lan kayuné bisa kanggo mébel utawa kusén-kusén omah. Matoa kalebu tuwuhan kang ...

                                               

Rambutan

Rambutan, Nephelium lappaceum iku wit kang kalebu ing famili Sapindaceae. Wohé wit iku uga jenengé rambutan. Rambutan akèh tinemu ing tlatah tropis, kaya ta Asia Kidul-Wétan, Asia Kidul, Afrika lan Amérika Kidul. Ing Indonésia, rambutan kang misu ...

                                               

Solanaceae

Suku térong-térongan utawa Solanaceae iku suku tuwuhan kang nduwé kagunan ekonomis kang apik kanggo manungsa. Tetuwuhan kang ana ing suku iki, kaya ta kenthang, tomat, sarta lombok, dadi komoditas ing sadéngah papan ing donya. Nanging, ana uga ka ...

                                               

Ciplukan

Ciplukan utawa cèplukan iku jeneng jinis tetuwuhan sing wohé cilik, nalika mateng ketutup wohé déning klopak kembangé sing tambah gedhé. Woh iki uga dikenal ing panggonan liya kanthi aran cècènét utawa cècèndét, lan nyurnyuran. Ana 3 spésies kang ...

                                               

Kecubung

Kecubung iku tetuwuhan kang kalebu kulawarga Solanaceae, sakerabat karo terong lan kenthang. Kecubung racaké kembangé putih lan ungu, nanging hibridané ngembang manéka warna. Diprakirakaké tetuwuhan iki pisanan kanggo obat-obat ing abad kaping se ...

                                               

Suket

Sukêt utawa graminoida iku jêneng siji têtanduran ilalang kang pokoké cilik lan godhongé akèh. Kêmbangé awujud bulir lan wohé awujud wêwijèn. Sing kalêbu kulawarga sukêt yaiku séréalia, pring, sukêt taman lan sabana.

                                               

Banjaran

Banjaran jare penelitiané K.Heyne ning buku Tumbuhan Berguna Indonesia I-IV, banjaran yaniku suket. Ing Jawa ana loro jenis suket sing pada diarani banjaran, yaiku suket banjaran sering uga diarani pari utawa suket kroncong. Suket kien keetung su ...

                                               

Bebekan

Bebekan yaiku salah sawijiné suket sing ana ning Jawa. Sejené kuen ana sing ngarani suket pacaran. Miturut K. Heyne, sing ana ning buku Tumbuhan Berguna Indonesia IV, suket bebekan iku tanduran seusum.

                                               

Binahong

Binahong ya iku salah sawijining tanduran mrambat kang akèh mupangaté. Binahong iku tanduran asli saka Amérikah Kidul. Binahong kuwi tanduran kang cepet banget thukulé. Jeneng ngèlmiahé ya iku Anredera cordifolia. Binahong kuwi kalebu bangsa Cary ...

                                               

Gajihan

Suket gajihan niku suket ingkang wonten teng dhaérah Jawa. Miturut K. Heyne ning buku Tumbuhan Berguna Indonesia I-IV, wonten kalih jenis suket gajihan. Suket gajihan lan suket gajihan. Suket gajihan Selerachne punctata iku suket ingkang urip sem ...

                                               

Glonggong

Glonggong teng Jawa yaiku jenis suket sing duwuré kira-kira 2.5–4 m. Wujudé kaya ta gelagah. Anané suket glonggong kien bli nyebar, nanging ana ning genah-genah tertentu. saking kasil penyelidikan K. Heyne dinyatakan bahwa suket glonggong cuman a ...

                                               

Grinting

Grinting niku salah sawiji nama tanduran ingkang cukup terkenal teng dhaérah Jawa. Tanduran niku sami nama kémawon kaya déné tanduran teki, wedusan, lulangan, lempuyangan, lan taksih kathah malih séjéné. Tanduran kang nduwèni daya tahan urip kuat ...

                                               

Kejawan

Suket Kejawan kuwé salah sijiné wit witan sing wis suwé ana ning tanah Jawa. Malah ana wong sing nafsiri, ndéan aranan suket kuwe nduwe hubungan khusus karo legenda tanah Jawa. saliane kue, Aran suket Kejawan mirip karo aran Bondan Kejawan putran ...

                                               

Meniran

Meniran utawa Phyllanthus urinaria, Linn iku salah sijiné tetuwuhan sing duwé manpangat akèh kanggo kasarasan. Tetuwuhan iki dianggep kaya tuwuhan suket biyasa, ora ana sing ngopèni, lan gampang anggoné digoleki. Tukul ana ing kebon lan pekaranga ...

                                               

Orégano

Orégano duwé jeneng èlmiyah Origanum vulgare minangka tetuwuhan saka kulawarga Lamiaceae. Godhong saka tetuwuhan iki dipigunakaké kanggo ancas bumbu, utamané kanggo nyedhepaké olah-olahan donya kulon. Godhong iki diolah kanthi cara digaringaké. G ...

                                               

Godhong Mangkokan

Godhong Mangkokan ya iku salah sawijiné tetuwuhan. Tetuwuhan mau nduwé paédah kang wigati. Jeneng mangkokan asalé saka wujudé kang mèmper mangkok. Rikala semana, godhong mangkokan mupangaté kanggo wadhah panganan kang ana duduhé. Godhong mangkoka ...

                                               

Péterséli

Péterséli ya iku tetuwuhan saka kulawarga Apiaceae ⁄ Umbelliferae. Tethukulan kang sinebut Parsley ing basa Inggris iki minangka jejanganan, lan bisa uga kanggo bumbu. Péterséli duwé mupangat kanggo kasarasan. Iki uga duwé praupan kaya déné slédri.

                                               

Rosméri

Rosméri minangka tuwuhan perdhu taunan kang kalebu kulawarga Lamiaceae. Tetukulan kang duwé jeneng èlmiyah Rosmarinus officinalis L. iki kawentar ing donya kulon minangka bumbu kanggo panyedhep olah-olahan. Liyané digawé bumbu, rosméri uga duwé m ...

                                               

Buntut kucing

Buntut kucing yaiku tetuwuhan perdu ngembang kang kalebu kulawarga Euphorbiaceae genus Acalyphine. Ing maneka tlatah, wit iki duwé aran liya kaya ta Wunga tambang, Lancuran, Lofoti lan Gou wei hong. Wit iki dhuwuré 2-3 mèter kanthi galih kasar, c ...

                                               

Mandhakaki

Mandhakaki utawa Mondokaki ya iketu tetuwuhan ngembang saka kulawarga Apocynaceae. Wit iki dhuwuré 1-3 mèter. Galihé bunder ngayu lan akèh cawangé. Godhongé oval dawané 6-15 lan 2-4 cm. Godhong werna ijo tuwa lunyu iki ngandhut tlutuh kang wernan ...

                                               

Pulé putih

Pulé putih duwé jeneng élmiyah Alstonia scholaris utawa Echites scholaris ya iku wit-witan saka kulawarga Apocynaceae. Wit iki dhuwuré bisa nganti 50 mèter lan dhiamèter galihé 200 séntimèter. Galihé wernané klawu enom. sing cawang lengkok-lengki ...

                                               

Woh macan

Woh macan ya iku tetuwuhan perdu taunan kang kalebu ing kulawarga Apocynaceae. Ing basa Indonèsia, wit iki diarani Buah Macan lan Oleander Kuning amarga kembangé warna kuning gadhing. Tanduran iki dhuwuré 2-3 mèter lan duwé cawang akèh. Godhongé ...

                                               

Mundhu

Mundhu ya iku saah siji tuwuhan woh-wohan kang aseli Indonesia. Wohe uga karan apel jawa. Tuwuhan iki isih sadulur cedah saka manggis lan asem kandhis, kang kabèh mlebu génus Garcinia. Tuwuhan iki mung ana ing Jawa lan sapérangan Kalimantan, uga ...

                                               

Pelem kecik

Pelem kecik sing duwé jeneng èlmiyah Mangifera laurina Blume ya iku wit taunan saka kulawarga Anacardiaceae. Ing basa Indonésia, tetanduran iki sinebut uga mangga pari. Wit iki dhuwuré bisa nganti 35 mèter lan dhiamèter galihé 150 séntimèter. Gal ...

                                               

Nanas kerang

Nanas kerang kang duwé jeneng élmiyah Rhoeo discolor utawa Tradescantia spathacea ya iku jinis suket-suketan saka kulawarga Commelinaceae. Wit iki diceluk uga kanthi jeneng wit Adam Hawa. Herba iki dhuwuré 40-60 cm. galihé kasar cendhek lan werna ...

                                               

Asem jawa

Asem jawa iku sajinis woh kang rasané kecut; biyasa kanggo bumbu masak, contoné masakan jangan asem. Asem jawa dikasilaké saka wit kang jeneng ngèlmiahé Tamarindus indica, kalebu suku Fabaceae Leguminosae. Spesies iki minangka siji-sijiné anggota ...

                                               

Bayur

Bayur duwé jeneng élmiyah pterospermum javanicum utawa pterospermum blumeanum j ya iku wit taunan saka kulawarga Malvaceae. Wit iki dhuwuré bisa nganti 50 mèter lan dhiamèter galihé 110 séntimèter. Galihé silindhris lan wernané klawu kasoklatan. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →