ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148
                                               

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note yaiku salah sawijining tilpun sèlulèr Android sing diprodhuksi dening Samsung Electronics. Ditepungaké pisanan ing acara IFA Berlin taun 2011, tilpun iki wiwitan di dol ing pasar Jerman akhir wulan Oktober 2011, banjur negara ...

                                               

Bonékah

Bonékah ya iku modhel saka manungsa utawa kang madhani manungsa utawa kéwan. Kerepé bonékah dianggo rerenggan kamar utawa koleksi kanggo bocah-bocah gedhé, nanging akèh-akèhé bonékah kanggo dolanan bocah cilik mligi bocah wadon. Kawit taun 1940-a ...

                                               

Pakan

Pakan iku panganan/asupan kang diwènèhaké marang kéwan ingon. Istilah iki diadhopsi saka basa Jawa. Pakan wujud sumber ènergi lan materi kanggo tuwuh lan kauripan mahluk urip. Dat kang paling wigati sajeroning pakan ya iku protéin. Pakan mawa kua ...

                                               

James while John had had had a better effect on the teacher

James while John had a better effect on the teacher artine: "James nalika John wis ngalami pengaruh sing luwih apik marang guru" yaiku ukara ing Inggris sing digunakake kanggo nduduhake ambiguitas leksikal lan kabutuhan tandha wacan, sing dadi su ...

                                               

Bella Swan

Bella Swan, utawa jeneng jangkepé Isabella Marie Swan, paraga protagonis saka novèl seri Twilight Saga anggitané Stephenie Meyer. Ing seri filem, Bella diparagakaké déning artis Kristen Stewart. Ing seri Twilight, Bella pindhah menyang omahé bapa ...

                                               

Aliran Kebatinan Tak Bernama

Aliran Kebatinan Tak Bernama kalairake dening Bapa R. Tjokrowarsito, salah sawijine Mantri Jagawana ing Sorogo, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sawise Bapak R. Tjokrowarsito seda, pinisepuh panunggalan kaasta dening Bapak M. Soeprapto, salah ...

                                               

Ketahanan pangan

Keamanan panganan minangka ukuran kasedhiyan panganan lan kemampuan individu kanggo ngakses. Miturut Komite Keamanan Pangan Dunia, Perserikatan Pangan ditemtokake minangka sarana supaya kabeh masarakat duwe akses fisik, sosial, lan ekonomi kanggo ...

                                               

Hanoi Universitas of Sumber Daya lan Alam

Hanoi Universitas of Sumber Daya lan Alam, yaiku universitas umum ing sangisoring Kementerian Sumber Daya lan Alam ing Hanoi. Universitas kasebut minangka salah sawijining universitas utama nasional. Gunggunge pejabat lan dosen sekolah ing taun 2 ...

                                               

Pratélan Usada Pokok Modhèl WHO

Pratélan Usada Pokok Modhèl WHO, dibabar déning World Health Organization, isiné usada-usada sing dianggep paling mempan tur aman tumrap kabutuhan paling ndhasari ing sistem kaséhatan. Pratélan iki asring dicakaké ing manéka nagara minangka dhasa ...

                                               

Sajarah musik

Musik wis tinemu ing saben budaya kang wis dikenal, biyèn lan saiki, warna-warna jinisé ing wektu lan panggonan. Amarga kabèh wong ing donya, éwoning kang paling kapencil wis duwèni jinis musik, bisa diarani yèn musik iku uwis ana wiwit leluhur s ...

                                               

Bocah Indigo

Bocah Indigo utawa bocah nila iku sebutan kang digunakaké kanggo njlèntrèhaké bocah kang dipracaya duwe kemampuan utawa watak mligi, ora umum, lan malah supranatural. pamikiran iki minangka ilmu semu kang dhedhasar gagasan Jaman Anyar ing taun 19 ...

                                               

Krishna Mihardja

Krishna Mihardja yaiku salah sijining pujangga Jawa kang lair ing Sidamulya, Sleman, 17 September 1957, saka pasangan Saeni Mihardja, lan Djuminten. Sukrisna Krisna Mihardja dhaup karo Siti Sudaryati ing September 1985. Saka dhaupé karo Siti Suda ...

                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Jawa Kulon

Pratélan sekolah menengah atas ing Jawa Kulon inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas saé punika ingkang nagari punapa déné ingkang swasta ingkang wonten ing provinsi Jawa Kulon. Pratélan ...

                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Dhaérah Istiméwa Yogyakarta

Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Yogyakarta inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas ingkang nagari ingkang mapan wonten ing provinsi Yogyakarta. Pratélan sekolah menengah atas nag ...

                                               

Ujian Nasional

Ujian Nasional utawi dipuncekak UN / UNAS inggih punika sistem evaluasi standar pendidikan dhasar lan menengah kanthi nasional lan amrih madhani mutu tingkat pendidikan antar laladan ingkang dipunwontenaken déning Pusat Penilaian Pendidikan, Depd ...

                                               

Pratélaning pawiyatan luhur kadhinesan ing Indonésia

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Sorong, SUPM N Sorong, Sorong, Papua Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Pariaman, SUPM N Pariaman, Pariaman, Sumatera Kulon Sekolah Tinggi Perikanan Bogor, STP Jurluhkan, Bogor, Jawa Kulon Pérangan Admin ...

                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Jawa Tengah

Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Jawa Tengah inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas ingkang nagari ingkang mapan wonten ing Provinsi Jawa Tengah. Pratélan sekolah menengah atas n ...

                                               

SMA Negeri 1 Blora

SMA Negeri 1 Blora, minangka salah siji dari Sekolah Menengah Atas Negeri sing dumunung ana ing kalurahan Tempelan, kacamatan Kutha Blora, Kabupatèn Blora, Jawa Tengah, Indonésia. Kayadéné ing sekolah menengah atas lumrahé, mangsa pendidikan seko ...

                                               

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia lan Kabudayan

Deputi Babagan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan inggih punika unsur pelaksana sapérangan tugas lan fungsi saking Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun lan gadhah tanggel jwab dhateng Kepala Badan Peren ...

                                               

SMA Negeri 78 Jakarta

Kurikulum kang digunakaké SMA Negeri 78 Jakarta ya iku Sistem Kredit Semester kang wiwit diujicobakake lan diterapake wiwit angkatan 2007-2010. Kurikulum saka Cambridge University IGCSE lan International A-level kang digunakaké ing Kelas Internas ...

                                               

Muryalelana

Muryalelana menika salah satunggaling sastrawan ingkang "serba bisa". Kabandhing kaliyan rencang-rencang sastrawan satunggal angkatanipun, kados Esmiet, Tamsir A.S., Susilomurti, Sudharma K.D., St. Iesmaniasita, lan sapiturutipun, wonten ing khaz ...

                                               

Koning Willem III School te Batavia

Koning Willem III School te Batavia disingkat KM III School ing palafalan basa Belanda dadi Kawedri yaiku pendidikan menengah umum ingkang kapisan didegakepemerintah Hindia Belanda ing Batavia tanggal 15 September 1860. Jeneng sekolah iki dipêthi ...

                                               

Nerima, Tokyo

Nerima ya iku salah siji dhistrik mirunggan ing Tokyo, Jepang. Secara ora resmi, dhistrik iki dijenengi Kutha Nerima. Per 1 Mei 2016, dhistrik iki nduweni cacah jiwa 721.858 wong, kanthi 323.296 rumah tangga lan kapadatan panduduk 15.013 wong per ...

                                               

Métodhe Pendhidhikan

Métodhe Pendhidhikan,inggih punika cara – cara ingkang dipun-ginakaken ing prosès pendidikan supados saged nggayuh ancasipun pendidikan ingkang sampun dipuntetepaken. Paédahipun metode pendidikan inggih punika ndhèrèkaken tumindakan ndhidhik kang ...

                                               

Pondhok pesantrèn Tebu Ireng

Pesantren Tebu Ireng ya iku salah siji pondok pesantrèn kang gedhé ing Jombang, Jawa Wétan. Pesantrèn iki diadegké déning Kyai Hasyim Asyari nalika taun 1899. Kejaba wulangan bab agama Islam, ngèlmu saréngat, lan basa Arab, wulangan umum uga kale ...

                                               

Rumah Sakit Dokter Soetomo

Universitas Airlangga UnAir" valign="top" Rumah Sakit Umum Daerah Dhokter Soetomo ya iku sawijining rumah sakit duwéke pamaréntah Indonesia kang mapan ing Kutha Surabaya, Jawa Timur.

                                               

Olimpiade Sains Nasional

Logo OSN|thumb|125px Olimpiade Sains Nasional ya iku ajang kompetisi ing babagan sains tumrap para siswa ing jenjang SD, SMP, lan SMA ing Indonesia. Siswa kang tumut Olimpiade Sains Nasional ya iku siswa kang wis lolos seleksi tingkat kabupatèn l ...

                                               

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni iku sawijining politikus lan wartawan Italia, pandhéganing Brothers of Italy, partai konservatif nasional ing Italia. Meloni uga dadi Mantri Pemuda ing pamaréntahané Silvio Berlusconi lan Mantri Italia, ing péranganing pemuda Wong ...

                                               

Dhéfinisi

Dhéfinisi ya iku pernyataan sing wenehi arti ana ing salah siji kata utawa frase dhéfinisi bisa ngemot wedharan arti siji tembung. Dhéfinisi uga bisa wujud perumusan singkat, padet, cetha, lan bener sing nerangaké "apa sabenere babagan iku" saéng ...

                                               

Kakulawargan

Pakumpulan Kakulawargan diadegaké dèning I Ketut Sudiarsa, ing Dènpasar, Bali, ing tanggal 28 Agustus 1980. I Ketut Sudiarsa, kajaba minangka pangadeg pakumpulan, panjenengane uga minangka panampi wulang Kakulawargan. I Ketut Sudiarsa lair ing Dè ...

                                               

Abdul Hamid

Abdul Hamid inggih menika salah saktunggal tokoh ingkang wigati wonten ing Jawa Tengah. Panjenenganipun ugi pangemban wonten ing pondok pesantrèn Al- hidayah, ingkang sampun ngrembaka dados salah saktunggal yeyasan pendidikan formal. Panjenengani ...

                                               

Nglangi wuda

Ngulangi wuda, utawa celup ceking, yaiku praktek mandi tanpa wuda, ing banyu alami, ing kolam renang, utawa ing bak panas.  Wiwit wiwitan abad kaping 20, gerakan naturist wis berkembang ing negara-negara kulon. Gerakan naturist ngupaya bali meny ...

                                               

Sergio Mattarella

Sergio Mattarella Yaiku politikus, hakim lan presiden-kapilih Italia. Panjenengané dadi Présidhèn Républik Italia kaping-12 sing ditunjuk tanggal 3 Februari 2015, ngganti Giorgio Napolitano. Sadurunge, dheweke dadi anggota parlemen wiwit taun 198 ...

                                               

Boryeong

Boryeong, utawi ingkang langkung kondhang minangka Daecheon, inggih punika satunggaling kutha wonten ing Chungcheong Kidul, Korea Kidul. Kutha punika mapan wonten ing pantai saking Segara Kuning. Wonten sepur Janghang Line, ingkang ngubungaken dh ...

                                               

Sistem Distrik

Sistem Distrik, ya iku minangka sistem pemilu kang tuwa dhéwé lan dhedhasar kesatuan géografis, kesatuan gegografis duwé siji wakil ing parlemen. Sistem dhistrik asring dianggo ing sajeroning nagara kang duwé sistem dwi parté, kaya Inggris sarta ...

                                               

Topitoga

Topitoga ya iku sawijining situs website kang duwé layanan jejaring sosial lan forum kanggo diskusi lan sapérangan event kanggo pelajar lan mahasiswa, saéngga user bisa awèh kawruh ilmiah lan kawruh umum. Diluncurake wulan September 2012, diduwèn ...

                                               

Dhaptar paguron dhuwur negri ing Kalimantan Wétan

Ing ngisor iki pratélan paguron dhuwur nagari ing Kalimantan Wétan, ana ing sangisoré pangelolaan Kamentrian Pendhidhikan lan Kabudayan Indonésia. Ing pratélan iki ora kalebu paguron dhuwur kaagamaan sing ana ing sangisoré pangelolaan Kamentrian ...

                                               

Nezatullah Ramadhan

Nezatullah Ramadhan, yaiku sing ngedegaké Yayasan Nara Kréatif. Sadina-dina dhèwèké biasa diundang Neza. Neza iku lulusan Politèknik Negeri Jakarta jurusan Tèknik Mesin. Liwat daur ulang sampah, Yayasan Nara Kréatif mbukak kelas pakèt sinau kangg ...

                                               

Pacul

Pacul kalebu salah sijiné piranti tradhisional kang digunakaké ing tetanèn. Pacul minangka ngedhuk lemah, kanggo ngresiki lemah saka suket utawa kanggo ngratakaké lemah. Pacul isih digunakaké nganti jaman saiki, nanging kanggo ngolah lemah kang l ...

                                               

Palmier

A palmier, kuping babi iku, jantung sawit, utawa gajah kuping iku Perancis jajanan ing lontar sing bentuk godhong utawa bentuk kupu, kadang diarani godhong palem, coeur de France, jantung Prancis, sol sepatu, utawa kacamata sing ditemokake ing wi ...

                                               

Hello Kitty

Ing alam donya Hello Kitty lair ing Jepang taun 1974, nalika sawijining perusahaan ing Tokyo, ya iku perusaahn co Sanrio njaluk désainer Ikuko Shimizu kanggo nemu karakter kartun kang bisa disenengi remaja wadon. Sanrio sadurungé wis nggawe karak ...

                                               

Jagung lekuk

Jagung Dent Zea mays var. Indentata minangka tetanduran taunan sing umure saya suwe saya mandhek, padha karo macem-macem jinis tanduran Zea liyane. Sing umume tuwuh nganti dhuwur 2-3 meter 6-9 kaki, umume Zea biasane tuwuh kanthi gagang utama sin ...

                                               

Simipour

Simipour, ing Jepang diarani Hiyakkie, iku spésies Pokémon tipe banyu ning Pokémon saka Nintendo lan Game Freak. Digawé déning Ken Sugimori, Simipour pisanan muncul ing dolanan vidéo Pokémon Black lan White lan bacutan sakterusé. Dikenal minangka ...

                                               

Adhonan gorèng

Adonan goreng minangka panganan Amerika Utara sing ana gandhengane karo panganan ing njaba ruangan ing karnaval, taman hiburan, pameran, rodeos, lan resor pinggir laut. "Adonan goreng" minangka jeneng tartamtu kanggo macem-macem roti goreng digaw ...

                                               

Berner piring

Berner Platte yaiku panganan daging tradisional Bernese masakan ing Swiss. Iki kalebu macem-macem jinis daging lan sosis kayata daging babi lan daging sapi asap, weteng daging babi, sosis, daging babi lan kuping daging babi utawa buntut sing dima ...

                                               

Iman

Iman miturut etimologi tegesé percaya. Tembung iman dijikuk saka tembung kriya aamana -- yukminu kang tegesé percaya utawa benerake. Miturut Mahatma Gandhi, without prayer, I should have been a lunatic long ago kang tegesé yèn ora amarga iman, wi ...

                                               

Parlemèn Éropah

Parlemèn Éropa iku sawijining organ parlementèr Uni Éropa sing para anggota dipilih. Bebarengan karo Rad Uni Éropa lan Komisi Éropa, lembaga iki nindakaké fungsi législatif UE. Parlemèn iki anggotané ana 751, sing dadi timbalan élèktorat gedhé dh ...

                                               

Luwing

Luwing, kluwing utawa millipede ya iku artropoda kang duwé rong pasang sikil saben segmen, nanging segmen sepisanan kang manggon ing buri endhas lan 2 segmen sawisé iku mung nduwé sikil kang cacahé siji. Luwing ora nggunakaké sungut kang ana wisa ...

                                               

Daging domba

Daging domba iku daging sing diprodhuksi saka domba sing wis ternak. tembung lamb kasebut nuduhake domba sing durung umur setaun, yaiku jinis domba sing paling misuwur. Dene istilah hogget nuduhake domba luwih saka 1 taun, déné istilah mutton nud ...

                                               

Batchoy

Batchoy, racake umum ditulis batsoy, yaiku sawijining sup mi sing digawé karo daging babi jeroan, ulig daging babi, kaldhu pitik, daging sapi loin lan babak mie. Asal-usul kasebut bisa Phat kaphrao menyang distrik La Paz, Kutha Iloilo ing Filipin ...