ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

World Wildlife Fund

Worldwide Fund for Nature, diadegaké tanggal 1 September 1961 déning sawatara wong, antarané ahli biologi Sir Julian Huxley, Pangeran Bernhard saka Walanda, Max Nicholson lan naturalis lan pelukis Sir Peter Scott sing ndesain logo panda ireng-put ...

                                               

Kepala Kapulisèn Negara Republik Indonesia

Kepala Kapulisèn Nagara Républik Indonésia iku kalungguhan paling dhuwur sajeroning Kapulisèn Nagara Républik Indonésia, minangka pemimpin Kapulisèn Nagara Républik Indonésia. kalungguhan Kapolri iku ana ing sangisoré, lan tanggung jawab marang P ...

                                               

Kepandhuan

Gerakan Kepandhuan iku sawijining obahan pembinaan nom-noman sing ndarbèni prabawa sadonya. Gerakan kepandhuan dumadi saka sawatara organisasi kapemudaan, kanggo priya utawa wanita, sing tujuané nglatih fisik, mental lan spiritual lan ndhorong su ...

                                               

Pramuka

Kanggo jeneng siji obahan kepandhuan kang ana ing Indonésia, delengen Obahan Pramuka Indonésia. Pramuka, utawa sok uga karan pandhu utawa kepandhuan iku siji obahan pemudda kang wis ngrambah ing saindhenging donya. Obahan kepandhuan dumadi saka w ...

                                               

Dasa Dharma

Dasa Dharma utawa Dasa Dharma Pramuka ya iku sepuluh sikap sing kudu diduwèni Pramuka. Biasané ana ing tingkatan pramuka penggalang. Ing ngisor iki minangka dhaptar Dasa Dharma Pramuka.

                                               

JOTA JOTI

JOTA-JOTI ya iku cekakan saka Jamboree On The Air-Jamboree On The Internet, utawi ing basa Jawi "Jamboré ing udara lan Jamboré ing internèt". JOTA-JOTI punika kagiyatan kang dianakaké saben taun lan dados kagiyatan paling gédhé kang naté di anaka ...

                                               

Lambang pramuka

Lambang Gerakan Pramuka ya iku tanda kang nandhani organisasi GerakanPramuka kang sipaté ajeg, lan dadi mralambangake kaanan, aji lan norma kang diduwèni marang saben anggota obahan Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka diciptakake déning Soenardjo At ...

                                               

Pramuka Pandega

Pramuka Pandega ya iku golongan ing pramuka sawisé penegak. Anggota Pramuka kang kelebu iki ya iku kang yuswané 21-25 taun. Pramuka Pandega duwé jinis kagiyatan kang padha lan bisa dilakoni sesarengan kaliyan Pramuka Penegak. Mbina Pramuka Pandeg ...

                                               

Pulo Brownsea

Pulo Brownsea utawa Brownsea Island iku pulo gedhé dhéwé ing Poole Harbour ing county Dorset, Inggris. Pulo iki diduwèni déning National Trust. Pulo kabuka kanggo umum kalebu tlatah alas lan kéwan alas sarta pucuk karang sing bisa kanggo nyawang ...

                                               

Raimuna

Raimuna ya iku pertemuan Pramuka Penegak kang wujudé wujud perkemahan gedhé kang ana ing Indonesia diselenggarakake déning kwartir Gerakan Pramuka. Raimuna diselenggarakake wiwit saka tingkat Kwartir Ranting nganti tekan tingkat nasional.

                                               

Satuan Karya Pramuka

Ékan Karya Pramuka ya iku wadhah pendidikan kepramukaan kanggo nyalurake minat, ngembangaké bakat lan ningkatake kawruh, kemampuan lan pengalaman para anggota Pramuka ing manéka warna kawruh lan teknologi. Kegiatan Ékan Karya dianakake tumrap Pra ...

                                               

FSBI

Federasi Serikat Buruh Independen ya iku organisasi patembayan buruh multi sèktor, sarékat buruh ing sajeroning perusahaan, sarékat buruh sak njabaning perusahaan lan sarékat buruh wujud sak liyané. Gabung karo konfederasi buruh multi sèktor Konf ...

                                               

Hotspot

Hotspot iku panggonan-panggonan kang duwèni layanan internèt kanthi nggunakaké tèknologi Wireless LAN, kaya ta ing pawiyatan luhur, mall, plaza, pabukon, restoran utawa papan anggegana. Layanan internèt kaya iki, ana kang bayar lan ora bayar gratis.

                                               

Pranala

Pranala iku sambungan ing siji dokumèn sing bisa diklik lan sabanjuré nyambungaké panganggo menyang siji kaca situs wèb utawa menyang siji unsur HTML sajeroning kaca sing padha.

                                               

Wi-Fi

Wi-Fi punika singkatan saking Basa Inggris Wireless Fidelity. Wi-Fi inggih punika kempalaning standar ingkang kaginakaken kanggé Jaringan Lokal Nirkabel utawi WLAN kanthi dhasar spesifikasi Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 8 ...

                                               

Artikel

Artikel ya iku karangan nyata kang jangkep kanthi dawa tartamtu kang digawé kanggo disebaraké lumantar koran, kalawarta, buletin, lsp. Panulisan artikel ndarbèni ancas kanggo ngandharaké gagasan lan fakta kang bisa ngyakinaké, nggulawentah, lan n ...

                                               

Jurnalisme sastra

Jurnalisme sastra iku jinis tulisan jurnalistik kang awujud sastra, kaya ta cara nulis cerkak lan novèl. Jenis tulisan iki agawé pamaca luwih rena amarga ngandhut émosi lan paparan kang luwih pepak bab uwong utawa prastawa kang ditulis. Jurnalism ...

                                               

Jurnalistik

Jurnalistik utawa jurnalisme ing basa Indonésia mau "kewartawanan", ya iku cathetan bab kadadéan sadina-dina, uga bisa diarani ariwarta. Journal ya iku saka istilah basa Latin diurnalis sing ateges wong kang nyambut gawé jurnalistik. Ing Indonési ...

                                               

Pawarta

Warta iku duwé informasi kang migunani tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. mula iku, anggoné maca sawijining warta kudu kanthi patitis, apa manèh yèn macakake warta kanggo wong liya, kudu gatekake kedhal, lagu, lan pangucapan kang trep. Supa ...

                                               

Bebungah Pulitzer

Bebungah Pulitzer iku pakurmatan kang dianggep paling dhuwur sajeroning babagan jurnalisme cithak ing Amérikah Sarékat. Pakurmatan iki uga dianugerahaké sajeroning babagan sastra lan gubahan musik. Pakurmatan Pulitzer pisanan dianugerahaké ing ta ...

                                               

Basa donya

Basa donya iku basa kang kagunemaké sadonya lan disinaoni sarta digunemaké akèh wong minangka basa kapindho. Basa donya ora mung katitik saka kèhé cacah wong kang ngendikan, nanging uga katitik saka ambahané ing donya sarta panggunané ing organis ...

                                               

Basa Ibrani

Basa Ibrani iku basa Semitik saka rumpun basa Afro-Asia kang saiki dipituturaké déning punjul 7 yuta jiwa ing Israèl lan sacacahing wong sajeroning komunitas Yahudi saubenging donya. Ing Israèl, basa iki basa nagara de facto lan salah sijining ba ...

                                               

Abjad Fonètik Internasional

Alfabet Fonetis Internasional iku siji sistem notasi fonetis, ya iku kumpulan saka tandha kanggo nulis lan njelasaké sadhéngah basa manungsa. Notasi iki dikembangaké lan dirancang déning Perhimpunan Fonetis International lan minangka sistem Notas ...

                                               

Gelombang elektromagnetik

Gelombang elektromagnetik ya iku gelombang transversal kang madeg saka osilasi medan listrik, medan magnetik, siji lan sijiné jejeg lurus lan owah kanthi periodik. Arah rambating gelombang elektromagnetik ing sumbu x positif, manawa sumbu y nudhu ...

                                               

ISO 639-1

ISO 639-1:2002, Codes for the representation of names of languages Part 1: Alpha-2 code, iku pérangan kapisan saka sèri ISO 639 stadar kodhe basa international standard. Pérangan kapisan nyakup registrasi kodhe rong aksara. Ana 136 kodhe kang kad ...

                                               

ISO 639-2

ISO 639-2:1998, cekakan saka Codes for the representation of names of languages Part 2: Alpha-3 code, ikutbagéan kaloro saka the ISO 639 standard, sing ndaftar kodhe jeneng basa. Kode telung aksara diwènehaké marang saben basa lan dijenengaké kod ...

                                               

ISO 639-3

ISO 639-3:2007, cekakan saka Codes for the representation of names of languages Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages, iku siji standar internasional tumrap kodhe basa sajeroning sèri ISO 639. Standard iki njlèntrèhaké kodh ...

                                               

ISO 639-5

ISO 639-5:2008, cekakan saka Codes for the representation of names of languages Part 5: Alpha-3 code for language families and groups, iku siji kodhe standard internasional ing sèri ISO 639, dikembangaké déning ISO/TC 37/SC 2. Standar internasion ...

                                               

Jeneng

Jeneng iku sebutan utawa label sing diwènèhaké marang barang, manungsa, panggonan, prodhuk lan malah gagasan utawa konsèp, sing lumrahé dipigunakaké kanggo mbédakaké siji lan sijiné. Jeneng bisa dianggo ngenali saklompok utawa mung sawiji barang. ...

                                               

Jeneng Jawa

Jeneng Jawa iku cara pawèwèh jeneng kang dianut déning wong Jawa lan suku liya kang kaprabawan déning budaya Jawa, kaya déné wong Cina Jawa. Wong Jawa akèh kang mung nganggo siji jeneng nanging ana uga sawatara wong Jawa kang masang jeneng wong t ...

                                               

Jeneng Tionghoa

Jeneng Tionghoa iku jeneng sing dipratélakaké kanthi karakter Han. Jeneng iki digunakaké déning warga nagara Républik Rakyat Tiongkok, Républik Tiongkok, Hong Kong, Makau lan keturunan Tionghoa ing nagara-nagara liya. Jeneng Tionghoa racaké dumad ...

                                               

Stilistika

Stilistika punika kadamel saking tembung stilistics ing salebeting basa Inggris ingkang kadhapuk saking kaléh tembung inggih punika stilist lan ics. Stilistika inggih punika ngèlmu ingkang ngrembag babagan leléwaning basa ingkang dipun-ginakaken ...

                                               

Alfabèt

Alfabèt iku tembung asal saka basa Yunani, saka rong aksara wiwitan sajeroning tulisan mau, ya iku aksara alfa lan beta. Makna tembung iki yaiuku sawijining sistem panulisan kang mawa dhasar fonem vokal lan konsonan. Alfabet béda karo abjad, kang ...

                                               

Alih aksara

Alih aksara, utawa kadhangkala karan transliterasi iku pengalihan jinis aksara menyang jinis aksara liyané. Upamané alih aksara saka aksara Jawa menyang aksara Latin, saka aksara Jawi menyang aksara Latin saka aksara Arab menyang aksara Latin uta ...

                                               

Ater-ater

Ater-ater iku wuwuhan kang dumunung ing sangareping tembung lingga ing paclathon. Yèn ing basa Indonésia diarani awalan, yèn ing basa Inggris diarani prefix. Tembung prefix kadadéan saka tembung lingga fix kang duwé teges "nambahi" lan ater-ater ...

                                               

Frasa

Frasa punika ékan gramatika ingkang gadhah sipat nonpredikatif, utawi gabungan tembung ingkang gadhah fungsi sintaksis ing ukara. Frasa gadhah sipat, inggih punika: Kasusun saking kalih ukara utawi luwih Frasa gadhah fungsi ing tembung

                                               

Basa damelan

Basa artifisial utawi basa damelan utawi basa kakonstruksi déning para sutrisnanipun inggih punika satunggaling basa ingkang tetembungan kaliyan tata basanipun dipundamel déning satunggal utawi sakempalan alit tiyang. Basa punika kosok wangsul sa ...

                                               

Basa Inggris Kuna

Basa Inggris Kuna punika wangun sajarah wiwitan saka basa Inggris, kang digunakaké ing Britania Raya, mligi Inggris lan kidul lan wétan Sekotlan ing wiwitan jaman abad tengahan. Iku iki digawa kanggo Britania Raya déning pemukim Anglo-Saxon bokma ...

                                               

Basa Jawa kang baku

Basa Jawa kang baku iku basa Jawa kang bisa ditampa lan dipahami déning sadhéngah warganing masarakat Jawa ing Ngayogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, Surabaya, lan sapituruté. Basa Jawa kang baku iku lumrahé dianggo ing swasana resmi, kayata i ...

                                               

Dasanama

Dasanama iku tegesé manéka warna utawa sesebutan liyané kanggo siji paraga utawa manungsa. Lumrahé dasanama iku kanggo njenengi paraga wayang sing duwé jeneng punjul siji. Tembung "dasanama" iku asalé saka basa Sangskreta daśanāma lan kanthi barè ...

                                               

Dhialèk

Carabasa tegesé varian-varian sinkronis basa. Basa nduwé variasi kang béda-béda nanging isih bisa dipadhangerteni déning penutur. Carabasa ya iku variasi basa miturut panganggo basa. Béda karo jinis basa, beda carabasa antaraning siji karo liyané ...

                                               

Dhiglosia

Diglosia asalipun saking basa Prancis ingkang naté dipun-ginakaken déning Marcais, salah satunggaling linguis Prancis. Nanging, tembung diglosia dados misuwur wonten ing studi linguistik sasampunipun dipun-ginakaken déning satunggaling sarjana sa ...

                                               

Dipun suwun apa dipunsuwun

Tembung-tembung Jawa kang isih wungkul, kang durung olèh wuwuhan apa-apa, sing akèh, adhapur ngrong wanda sanajan ana uga mung sawanda utawa luwih saka rong wanda. Manut pranatan, anasiring basa kang diarani tembung iku yèn ditulis nganggo aksara ...

                                               

Fonétik

Fonétik inggih menika cabang ngelmu kajian linguistik ingkang nyinaoni swanten-swanten basa tanpa ningali menapa swanten-swanten menika saged mbentenaken wosing tembung utawi boten. Perkawis menika benten kaliyan fonemik ingkang nyinaoni swanten- ...

                                               

Joni Ariadinata

Joni Ariadinata ya iku panulis lan sastrawan. Taun 1987 dhèwèké namataké SMA, banjur mbacutaké studiné ing jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Wiwit taun 1993 dhèwèké ajeg nulis, tulisané awujud esai saha cerkak kang ...

                                               

Kontèks

Miturut Leech njlèntrèhaken one cannot really understand the nature of language itself unless he understands pragmatics, i.e. how language is used in communication, punika tegesipun manawi tiyang badhé wicantenan kaliyan mitranipun, ngagem basa s ...

                                               

Mil

Mil punika salah satunggalipun ékan saking pangukuran jarak. Tembung punika asalipun saking frasa Latin mille passus ingkang dipun-ginakaken kanthi suraosipun "sèwu langkah", ugi tegesé jarak ingkang saged dipuntempuh prajurit Romawi minangka nil ...

                                               

Morfologi (linguistik)

Morfologi utawa widyatembung punika salah satunggaling cabang linguistik. Morfologi ateges cabang linguistik ingkang ngèdintifikasi ékan-ékan dhasar basa dadi ékan gramatikal. Morfologi nyinaoni asalipun tembung kaliyan pengaruhipun owah-owahan w ...

                                               

Nglenggana

Nglenggana iku tembung saka lingga lenggana kang olèh wuwuhan ater-ater anuswara. Tembung iki mengku teges "emoh", "suthik", "ora manut", "ndaga", lan "mbadal préntah".

                                               

Panambang -aké

Panambang - aké yèn karaketaké ing tembung kriya, tembung kriya mau bisa awujud tembung lingga utawa tembung andhahan. Tembung kriya kang awujud tembung lingga kang kawuwuhan panambang - aké asring tinemu ing ukara kongkonan utawa ukara agnya. Pa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →