ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177                                               

Islam Éropah

Pènget. Artikel iki béda karo Islam ing Éropa Islam Éropa utawa Euro-Islam iku sawijining madahab hipotétis anyar, kang dipercayani sawatara wong samesthiné muncul ing Éropa. Islam jinis anyar iki nggabungaké kawajiban lan prinsip-prinsip dhasar ...

                                               

Isra Miraj

Isra Miraj iku rong péranganing lelungan kang diayahi déning Muhammad sajeroning sawengi. Kedadéyan iki minangka salah siji prastawa wigati tumrap umat Islam, amarga ing prastawa iki Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam nampa préntah nglakoni sa ...

                                               

Jakat

Jakat utawa zakat iku pajeg tumrap barang darbé utawa pametu kanggo kang nggilut agama Islam. Jakat dadi rukun angka papat ing rukun Islam. Sacara barès jakat tegesé "tuwuh", "ngrembaka", "nucèkaké" utawa "ngresiki". Déné kanthi terminologi sarén ...

                                               

Jihad

Jihad iku marsudi kanthi temen miturut ukum Islam. Jihad ditindakaké kanggo ngayahi misi utama manungsa yaiku negakaké Din Allah utawa njaga Din tetep tegak, kanthi cara-cara sarujuk karo garis perjuangan para Rasul lan Kuran. Jihad kang ditindak ...

                                               

Jumrah

Jumrah iku tugu saka watu kang dibalangi krikil sajeroning ritual ngibadah kaji. Dunungé ana ing Mina cedhak kutha Mekah lan cacahé ana telu, yaiku kang gedhé dhéwé jenengé Jumrah Aqabah, déné jumrah liyané kang luwih cilik jenengé Jumrah Ula lan ...

                                               

Kadis

Kadis kanthi barès tegesé tetembungan utawa ujar. Sajeroning terminologi Islam tetembungan mau wujud ujar utawa sabdané Muhammad. Nanging asring tembung iki ngalami perluasan makna saéngga disinonimaké karo sunat saéngga tegesé kabèh sabda, lelak ...

                                               

Kaji

Kaji utawa haji iku rukun Islam kang kalima sawisé syahadat, salat, jakat lan pasa. Nglakoni ngibadah kaji minangka wujud ritual taunan kang dilakoni kaum muslim sadonya kang kuwawa kanthi teka lan nglakoni sawatara kagiyatan ing sawatara panggon ...

                                               

Karbala

Karbalā yaiku kutha ing Irak, adohé watara 100 km sisih kidul-kulon Bagdad ing 32°36′59.07″N 44°01′55.95″E. Sing ndunungi cacahé 572.300 jiwa. Karbala minangka kutha krajan Provinsi Al Karbala. Kaum Muslim Singah nganggep Karbala minangka salah s ...

                                               

Kéblat

Wiwitané, kéblat iku tumuju menyang Yerusalem. Miturut Ibnu Katsir, Rasulullah SAW lan para sahabat salat madhep arah Masjidil Aksa. Nanging, Rasulullah luwih seneng salat ngadhep kéblaté Nabi Ibrahim, yaiku Kabah. Mulané beliau asring salat anta ...

                                               

Madahab

Madahab iku istilah ing basa Arab kang tegesé dalan kang dipecaki lan diliwati, sawijining panggayuh sanyatané lan uga abstrak. Madahab iku karacik saka métodhe saka pamikiran lan panlitèn, banjur wong kang nganut nindakaké kanggo pituduh kang je ...

                                               

Mekah

Mekah utawa Makkah Al Mukarromah basa Arab: مكة المكرمة iku kutha utama ing Saudi Arabia kang dadi tujuan utama kaum Muslimin sajeroning ngibadah kaji. Ing Mekah dumunung yasan utama Kabah kang dadi pathokan arah kéblat kanggo salat kaum muslimin ...

                                               

Mihrab

Mihrab yaiku ceruk, utawa cekungan ing témbok kang nuduhaké arahé kéblat, yaiku arah dumunungé Kabah minangka arah madhep kanggoné umat Islam kang lagi salat. Témbok kang ana mihrabé diarani témbok kéblat. Mihrab, aja diklérokaké karo mimbar, yai ...

                                               

Miqat

Miqat iku panggonan wates kanggo miwiti ritual Ibadah Kaji lan Umrah. Yèn ngliwati wates iki para jamaah haji lan umrah kudu wis nganggo sandhangan ihram lan niyat. Miqat ana rong jinis: Miqat Zamani ﻣﻴﻘﺎﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ -wates kang ditentokaké dhedhasar ...

                                               

Mumin

Mumin punika istilah Islam sajeroning basa Arab ingkang asring kasebat sajeroning Al-Quran, ingkang gadhah makna "wong kang iman", ugi kagolong piyantun Muslim ingkang pikantuk ugi saged nyakupi sadaya prakara kahendak Gusti Allah ingkang maha ku ...

                                               

Musala

Musala utawa Musholla iku panggonan kanggo sembayang umat Muslim,ngaji lan siar. Kang awujud masjid kanthi ukuran utawa wujudé Kang luwih cilik.Musala duwé tumuju ya iku kanggo ngaji utawa salat déning umat Islam. Musala uga sok diarani kanthi je ...

                                               

Mushaf

Mushaf ya iku pérangan naskah utawa rerenggan kang ana ing Al-Quran kanthi asal tulisan utawa rerenggan saka gawéan tangan manungsa.Panulisan utawa hias Al-Quran tumuju didadèkaké tradisi lan seni ing agama Islam semanauga mushaf misuwur wiwit ab ...

                                               

Muslim

Muslim artinipun tiyang Islam punika utusanipun Allah. Kanggé tiyang Islam kedah mangertasi rukun Islam ingkang cacahipun wanten 5 lan rukun Iman ingkang cacahipun wanten 6.

                                               

Omah-omah ing agama Islam

Omah-omah sajeroning agama Islam yaiku ikatan kang suci amarga wong loro kang béda jinis bakal urip bareng kanthi restu agama, sadulur, lan masarakat.

                                               

Pananggalan Hijriyah

Pananggalan Hijriyah utawa Kalèndher Hijriyah utawa Kalèndher Islam, iku kalèndher kang dipigunakaké déning umat Islam, kalebu sajeroning nemtokaké tanggal utawa sasi kang magepokan karo ngibadah, utawa dina-dina wigati liyané. Ing nagara-nagara ...

                                               

Pasa jroning agama Islam

Pasa iku arti basané nahan. Manut istilah agama Islam kang diarani pasa iku nahan mangan, ngombé, lan prakara-prakara kang mbatalake wiwit wektu fajar nganti srengéngé lingsir, kanggo ngundhakaké katakwaan wong muslim. Préntah pasa difirmanaké dé ...

                                               

Penanggalan Islam

Penanggalan Islam utawa pananggalan Hijriyah iku sawijining pananggalan kang dhedhasar mlakuné rembulan ngubengi bumi. Penanggalan iki di gunakaké déning umat Islam kanggo ngukuhaké dina-dina wigati kang ana gandhèng-cènèngé karo ngibadah, conton ...

                                               

Ramelan

Ramelan iku sasi ka-sanga ing pananggalan Ijriyah. Sadawaning sasi iki pandhèrèk agama Islam ngayahi aktivitas kagamèn kalebu pasa, salat trawèh, pèngetan tumuruning Kuran, ngupadi wengi Laélatulkadar, akèh maca Kuran, mungkasi kanthi mbayar jaka ...

                                               

Rububiyah

Rububiyah utawa Tauhid Rububiyah yaiku nyawijekake Allah ing babagan panyiptan, panguwasan lan ngreksa alam. Rububiyah asalé saka tembung basa Arab, yaiku "Rabb" kang ateges bendara utawa gusti. Kanthi tauhid rububiyah, saben wong Islam percaya m ...

                                               

Rukun Iman

Rukun Iman iku miturut ilèn Islam Sunni dumadi saka: Iman marang Allah Patuh lan tangat marang Ajaran Allah lan Hukum-hukumÉ Nyekseni yen Allah iku ana Iman marang anané Malaékat-malaékat Allah Weruh lan percaya marang kakuwasan lan kaagungan All ...

                                               

Sahadat

Sahadat iku rukun Islam kang kapisan lan minangka asas sarta dhasar kanggoné rukun Islam liyané. Sahadat minangka ruh, inti lan landhesan kabèh ajaran Islam. Sahadat asring ingaran kanthi jeneng Syahadatain amarga dumadi saka rong kalimat. Kaloro ...

                                               

Sakabat

Sakabat utawa Sakabat Nabi, asal saka tembung shahabah yaiku wong-wong kang ngenal lan ndeleng langsung Muhammad, ngrèwangi perjuangané lan séda ing kaanan Muslim.

                                               

Salafiyah

Salafiyah utawi Salafy inggih punika salah satunggalipun ilèn wonten ing agami Islam ingkang mbekta utawi ngajaraken saréngat Islam ingkang murni boten mawi tambahan lan pangirangan, dhedhasar saréngat utawi ngèlmu kang bangsa agami Islam kados i ...

                                               

Salat witir

Salat Witir iku salat sunat kanthi rakangat ganjil kang diayahi sawisé salat liyané ing wayah wengi. Bab iki didhasaraké marang kadis Muhammad SAW: "Sakbeneré Allah iku witr lan mresnani witr HR. Abu Daud. Salat iki diangkah minangka pamungkas we ...

                                               

Sanad

Sanad iku ranté penutur/perawi hadis. Sanad dumadi saka kabèh penutur wiwit saka wong kang nyathet kadis mau sajeroning bukuné nganti tekan Rasulullah. Sanad, mènèhi gambaran asli orané sawijining riwayat. Yèn dijupuk saka conto ing ndhuwur, sana ...

                                               

Saréngat Islam

Saréngat Islam inggih punika angger-angger pranating agami utawi sadaya paugeran ingkang gayut kaliyan ngibadah ingkang sampun dipunsebutaken wonten ing Al-Quran saha Hadits. Inggih punika sadaya aturan ingkang nata lampahipun gesang tiyang Musli ...

                                               

Sekatèn

Sekatèn iku salah sawijining upacara adat minangka wujud rasa syukur masarakat Islam Jawa Tengah kang ditindakaké saben sasi Mulud pananggalan Jawa kanggo mengeti lairé Nabi Muhammad. Jaman mbiyèn upacara iki dianggo déning Sultan Hamengkubuwana ...

                                               

Sidang isbat

Sidang Isbat ya iku patemon sing dianakaké déning pamaréntah ing Indonésia kango nemtokaké tanggal 1 Syawal sing dadi pathokan kanggo mahargya dina riyaya Idul Fitri tumrap umat Islam sawisé ngayahi kuwajiban pasa sajeroning sasasi ing sasi Ramel ...

                                               

Sidratul muntaha

Sidrat al-Muntahā iku siji uwit bidara kang nandhanipungkasan saka langit/Surga ka pitu, minangka wates makluk ora bisa ngliwati, miturut kapitayan Islam. Sajeroning kapitayan ajaran liya ana uga sajinis carita ngenani Sidrat al-Muntahā, kang ing ...

                                               

Singah

Singah iku ilèn utawa madahab sajeroning Islam. Muslim Singah nuruti Islam miturut kang diajaraké déning Muhammad lan Ahlul Bait-é. Singah nulak kapemimpinan saka telung Khalifah Sunni pisanan kaya déné Sunni uga nulak Imam saka Imam Singah. Wang ...

                                               

Siti Hajar

Hajar inggih punika garwanipun Nabi ibrahim sarta ibu saking Nabi Ismail. Wiwitananipun Siti Hajar minangka réncang Nabi ibrahim, nanging sémah nabi ingkang kapindha Sarah mandul utawi boten saged gadhah laré, piyambakipun dhawuh dhateng Ibrahim ...

                                               

Sujud

Sujud inggih punika salah setunggilipun obahan manembah dhumateng Pangèran ingkang Maha Kuwaos, mliginipun wonten ing salebeting ngibadah salat. Sujud gadhah kathah sanget makna lan hakékat. Wonten pitu anggota awak ingkang kedah dipuntempelaken ...

                                               

Sujud Sahwi

Sujud Sahwi, iku sujud tumraping wong Islam kang dilakoni kanggo nutup kacacatan nalika ana kang kelalèn sajeroning nglakoni salat. Sujud iki hukumé sunat lan diayahi kanthi sujud kaping pindho sawisé maca Tahiyat akir sadurungé salam, sinambi ma ...

                                               

Sujud Tilawah

Sujud Tilawah yaiku sujud amarga maca utawa krungu ayat-ayat Kuran tartamtu, yakni kang diarani ayat-ayat sajadah. Wektu maca utawa krungu ayat-ayat iki, umat Islam disunnahaké nglakoni sujud, yaiku Sujud Tilawah.

                                               

Sultan

Sultan iku lumrah digunakaké ing karajan kang migunakaké sistem kasultanan. Tembung sultan dijupuk saka basa Arab kang tegesé "kakuwatan", "wewenang", "panguwasan", lan "kasewenang-wenangan". Gelar iki digunakaké ing sadéngah papan kanthi arti bé ...

                                               

Tafsir al-Jalalain

Tapsir al-Jalalain iku sawijining kitab tapsir Al-Quran kang misuwur; kawitané dianggit déning Jalaluddin al-Mahalli ing taun 1459 M, lan dibacutaké déning muridé, ya iku Jalaluddin as-Suyuthi ing taun 1505 M. Kitab tapsir iki adaté ingaran kitab ...

                                               

Takbir

Takbir, ya iku pangucapan Allahu Akbar الله أَكْبَر kang didadèkaké salah sijiné ukara utawa kalimat ing basa Arab, tegesé ya iku Allah Maha Ageng/Agung. Pangucapan kalimat Allahu Akbar dikumandhangaké déning umat Muslim kanthi angkah muliakaké A ...

                                               

Talak

Talak kanthi etimologi ya iku ngeculaké talènan, yènta kanthi termologi ya iku ngeculaké gayutan pernikahan kanti lafad talak utawa kang semakna, utawa ngilangi ikatan perkawinan kanti wektu iku uga utawa jarak katentu kanti gunakake lafad katent ...

                                               

Tasbèh

Tasbih ya iku kagolong piranti kang duwé mupangat miyantu kanggo piranti dzikir utawa donga ing agama Islam. Tasbèh bisa uga kagolong ing rosariokang diginakake ing umat Kristen, kang utama umat Katulik Roma. Bisa uga adidasar Mala utawaGanitri k ...

                                               

Tauhid

Tembung tauhid iku asalé saka basa arab توحيد ateges nyawijèkaké. Ana ing bab aqidah Islam tauhid duwèni teges nyawijèkaké Allah ana ing sak kabèhé lelaku ngibadah. Para Ulama mbagi tauhid dadi telung warna yaiku: tauhid rububuyah, tauhid uluhiya ...

                                               

Tawap

Tawap yakuwi ngubengi Kakbah kaping pitu sajeroning kaanan suci saka kadas gedhé lan kadas cilik. Tawap diwiwiti saka lan dipungkasi ing lokasi Watu Ireng lan mubeng mangiwa. Tawap minangka rukun nalika ngayahi ngibadah kaji lan ngibadah umrah. N ...

                                               

Tayammum

Nepukaké tangan loro ning lemah kang suci banjur diusapaké maring tangan lan rai, Banjur ngusap tlapak kanthi gentènan saka pucuk driji tekan kemiri tangan. Dalilé kadis riwayaté Ammar "Rasullullah tau ngutus aku. Nalika iku aku banjur junub lan ...

                                               

Uluhiyah

Uluhiyah utawi Tauhid Uluhiyah yaiku nyawijekake Allah ing babagan ngibadah, ateges sawernaning ngibadah mung pareng katujokaké marang Allah, ora olèh marang saliyané sanajan sejumput. Laku ngibadah bisa awujud salat, sedekah, pasa, donga utawa p ...

                                               

Umrah

Umrah iku salah sijiné ngibadah sajeroning agama Islam. Mèh padha karo ngibadah kaji, ngibadah umroh diayahi kanthi cara nglakoni sawatara ritual ngibadah ing kutha suci Mekah, mligi ing Masjidil Karam. Bédané umrah karo kaji yaiku bab wektuné. U ...

                                               

Wangsa Ayyubiyyah

Ayyubiyyah utawa Wangsa Ayyubiyyah ya iku wangsa Muslim saka bangsa Kurdi kang nguwasani Mesir, Suriah, Yaman, Diyar Bakr, Makkah, Hijaz lan Irak lor nalika abad ka-12 lan 13. Ayyubiyyah uga dikenali mawa Ayyubid, Ayoubites, Ayyoubites, Ayoubides ...

                                               

Wukuf

Wukuf iku kagiyatan utama sajeroning ngibadah kaji. Malah, inti ngibadah kaji yaiku wukuf utawa meneng kanthi ndonga ing Padang Arafah. Yèn sajeroning nglakoni Ibadah Kaji jamaah ora bisa nindakaké wukuf, ora sah ngibadah kajiné. Wukuf ditindakak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →