ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177
                                               

Scrabble

Scrabble ya iku papan dolanan nyusun tembung racaké sing dolanan wong 2 utawa 4. Saka tembung-tembung sing bisa kasusun bakal pikantuk poin saka poin saben aksara ing dhuwuré papan dolanan kotak-kotak. Wujud dolanané wujud kotakan cilik gèpèng si ...

                                               

Stadhion Ibrox

Stadhion Ibrox kuwi jeneng stadhion bal-balan sing manggon nèng Glasgow, Karajan Manunggal. Stadhion iki wiwit dibukak taun 1899. Nalika 2 April 1902 stadhion iki pernah dinggo tanding Inggris. Stadhion iki salah siji stadhion sing gedhé dhéwé èn ...

                                               

Salgam

Salgam utawa Salgam Suyu "), diucapake "shal-gam", minangka ombenan populer lan tradisional saka kutha-kutha kidul Turki Adana, Hatay, Tarsus, Mersin, Kahramanmaras, Izmir lan wilayah Çukurova. Salgam diproduksi kanthi fermentasi asam laktat. Jen ...

                                               

William Arthur Philip Louis

William Arthur Philip Louis utawi ingkang asring dipunsebat Pangeran William lair ing Karajan Manunggal, 21 Juni 1982; umur 38 taun) punika putra saking Pangéran Charles, Pangéran saking Wales lan almarhum Diana, Putri saking Wales, saha putu sak ...

                                               

Daftar kasus korupsi ing Indonesia

Kaca iki ngamot pratélan kasus korupsi ing Indonésia. Abdullah Puteh: korupsi APBD. Bapindo: pembobolan ing Bank Pangyasa Indonésia Bapindo déning Eddy Tansil Bantuan Likuiditas Bank Indonésia BLBI: panyimpangan penyaluran dana BLBI HPH lan dana ...

                                               

Peraturan Dhaérah

Peraturan Laladan iku Peraturan Perundang-undangan sing diwangun déning Dewan Perwakilan Rakyat Laladan kanthi pasetujon bebarengan Kepala Laladan. Materi momotan Peraturan Laladan wujud kabèh materi momotan kanggo penyelenggaraan otonomi laladan ...

                                               

Daérah Istiméwa Surakarta

Dhaérah Istiméwa Surakarta utawa Laladan Mirunggan Surakarta minangka wilayah otonom khusus kang sacara de facto ana ing antarané Agustus 1945 tumekan Juli 1946. Pangukuhan status otonomi khusus nalika samana durung ditemtokaké mawa ukum Angger-A ...

                                               

Jan Jacob Rochussen

Jan Jacob Rochussen iku Gubernur-Jendral Indhiya Nèderlan sing kaping 49. Dhèwèké maréntah antara taun 1845 – 1851. Rikala pamaréntahan Rochussen, pamaréntah Indhiya Nèderlan ngirim ekspedhisi menyang Bali, Palembang, Bangka, Sulawesi Kidul lan l ...

                                               

Darwati

Juara 2 Arafura Sport Festival taun 1991 ing Darwin, Ostrali Juara 1 Asean School th 1991 ing Bangkok, Tanah Thai Juara 1 jalan cepat putri 5 km ing Pekan Olahraga Daerah Porda Jateng ing Semarang 1987, Kejuaraan Piala Gubernur ke IX di Semarang ...

                                               

Chatarina Sri Pujiastuti

Chatarina Sri Pujiastuti bisa diceluk Katrin lair ana ing Malang, 17 Fèbruari 1968. Katrin ya iku anak saka juru tani kopi lan dhèwèké duwè anak jeneng Damarwulan Prasetyo. Katrin iku sawijining wong kang ngupadi ana ing Désa Baturetno, Kecamatan ...

                                               

Karésidhènan Surakarta

Karésidhènan Surakarta ya iku wewengkon karésidhènan ing Jawa Tengah nalika jaman kolonial Walanda lan sawenèh taun sawisé. Wewengkoné kadadèn saka daérah kakuwasaning Kasunanan Surakarta lan Praja Mangkunegaran kang ambané 5.677 km 2. Karésidhèn ...

                                               

Karésidhènan

Karesidhenan iku jeneng wewengkon administratif pamaréntahan jaman mbiyèn lan dadi pérangan provinsi. Wewengkon administratif Karesidhenan iki ana nganti sakiwa-tengené taun 1950. Karesidhenan iku ketata saking afdeeling utawa regentschap kang se ...

                                               

Parijatha

Parijatha ya iku tuwuhan mrambat kang duwé sipat épifit ing genus Medinilla, kulawarga Melastomataceae. Spésiès liya ya iku Medinilla myrianth uga kalebu diarani parijatha. Medinilla myriantha ora mrambat lan dhompolan wohé luwih gedhé.

                                               

Emil Dardak

Emil Dardak lair ning Jakarta, 20 Mei 1984 saka pasangan Hermanto Dardak lan Sri Widayati. Bapake Emil tau njabat dadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode tahun 2010-2014. lan mbahane Emil, H. Mochamad Dardak salah sijine kyai Nahdlatul Ulama.Em ...

                                               

Plagiat

Plagiat inggih punika mendet utawi nganggo karagane tiyang sanès. Ugi saged diartiake "mendet panemuné tiyang sanès lan dipundadosaken penemu piyambake. Setiap karangan kang asli dianggap hak milik pengarang lan boten angsal dicetak ulang tanpa m ...

                                               

R. Intojo

Pawiyatan bakunipun wonten Majakerta ya iku HIS Holland Inlandsche School. Lajeng nglampahaken wonten HIK Holland Inlandsche Kweek School wonten kutha Blitar. Ananging tahun 1930, amargi kaanan kasarasan ngkang mboten saé, panjenenganipun pindhah ...

                                               

Songkèt

Songkèt iku jinis saka kain rajut tradhisional Melayu lan Minangkabau ing Indonesia, Malaysia, lan Brunei. Songket digolongaké ing kulawarga rajutan brokat. Songkèt dirajut klawan tangan nganggo utas saka emas lan pérak. Umumé, songkèt diagem ing ...

                                               

Muna Masyari

Muna Masyari yaiku salah sawijining penjahit uga sastrawan saka Madura, Jawa Wétan. Muna Masyari uga kaloka awit karya sastrané awujud cerkak. Cerkak kang wis kasil kababar dening Muna yaiku Celurit Warisan, Kasur Tanah, lan liya-liyané. Cerkak k ...

                                               

Hilmiyah Bernardinah M.

Hilmiyah Bernardinah M, KR. Ay. inggih punika minangka Sekretaris Kabupatèn Rekso Budaya Istana Mangkunegaran ing taun 2005. Lulus saking SD taun 1950, SMP taun 1957 lan SMA II B Budi Utomo, Jakarta nalika taun 1960. Piyambakipun naté kursus wont ...

                                               

Hardono

Hardono Bupati Brebes, dhéwéké uga tau jabat dadi Ketua DPD Golkar Tingkat II Inhil Tembilahan Tahun 1971-1974, Ketua Fraksi ABRI DPRD Tingkat I Jateng tahun 1987-1989. Dhéwéké uga tau mèlu pendidikan tambahan yaiku Aplikasi Jurtek Mos Pazi, Susj ...

                                               

Amen Budiman

Amen Budiman, yaiku pawongan kang nyeksèni laire pira-pira kutha ing tlatah Jawa, antarane Jepara, Brebes, lan Temanggung. Kurang luwih 60 buku judul buku wis ditulis. Dheweke uga aktif ning organisasi Yogyakarta. Seminar Tuyul kang dipandhegani ...

                                               

Maria Agustina Dwi HP

Maria Agustina Dwi HP yaiku ketua GOW. Saiki dadi Ketua GOW Surakarta lan Sekretaris SELASIH Solo. Sakliyane iku uga tasih aktif ing Taekwondo Sanggar Kartika Buana. Saderenge nate dados Sekretaris KADIN Karanganyar 1979.

                                               

Soemojo Hadiwinoto

Soemojo Hadiwijaya ya iku Bupati Kendhal. Nggayuh jejuluk sarjana saka Fakultas Hukum lan Pengabdian Masyarakat Undip. natè dadi Sekretaris Kokar Mendagri ing Purwodadi. Ketua Biro Konsultasi Hukum ing Badan Pembina Harian Kokar Mendagri Kabupaté ...

                                               

Djawoto (Pulitikus)

Djawoto. Djawoto yaiku wong kang ora seneng urip sarwa gumedhé. Sajané umpama dhèwèké kepingin urip kang sarwa gumedhé isa baé, ananging dhèwèké ora gelem. Dhèwèké uga ora seneng karo PKI amarga sejatiné PKI ora ngakoni yen ana Gusti. Djawoto uga ...

                                               

Tlaga Silating

Tlaga Silating ya iku tlaga kang ana ing Désa Sikasur, Belik, Pemalang. Tlaga iki di percaya muncul seko tapakke Bima. Bima ya iku tokoh ing pawayangan. Tlaga Silating ana ing sisih kidul Kabupatèn Pemalang. Saka pusat Pemalang kurang luwih 35 km ...

                                               

Anjar Ani

Anjar Ani ya iku komponis moncèr. Piyambaké pernah dadi wartawan, juru ngripta cerita lan dadi paraga ing sinétron Saur Sepuh. Piyambake nduwé tokoh idhola juru ngarang lagu sing mbiyèn tau ngajari piyambaké ya iku Bapak Sapari, uwong sing mempen ...

                                               

Darmodipuro

Darmodipuro,KRHT, yaiku Kepala Museum Radyapustaka Surakarta taun 1962, sing manggon ing Jl.Slamet Riyadi. piyambakké melu ngéwangi mbangun Museum Keraton Surakartaini, lan tumeka saiki piyambakké isih gelem ngrawat lan njaga museum iku, saka pen ...

                                               

Upacara Kolbu

Upacara Kolbu yaiku salah sawijining upacara rakyat kang ana ing Désa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupatèn Bandawasa. Upacara iki ditindakaké kanggo ngonjukaké rasa sukur marang Gusti Kang Akarya jagad. Saliyané kuwi, upacara iki uga kanggo ngu ...

                                               

Rudat

Rudat iku Kesenian Tradisional kang tersebar ning daerah Cirebon. Kesenian iki umume ana lan tersebar ning pondok-pondok Pesantren.Kesenian Rudat iki awale kanggo syiar Agama Islam. Kesenian Rudat nongol ning Daerah Cirebon ble jelas waktu lan ny ...

                                               

Anicetus Bongsu Antonius Sinaga

Mgr. Anicetus Bongsu Antonius Sinaga, O.F.M. Cap. yaiku Biskop Gereja Katulik Roma ing Kabiskopan Agung Medan saka 12 Februari 2009 tumeka mangsa pensiyuné, 8 Desember 2018. Dhèwèké ditahbisaké minangka imam tanggal 13 Desember 1969. Mgr. Sinaga ...

                                               

Setatsiyun Pasar Minggu

Setatsiyun Pasar Minggu inggih punika minangka salah satunggaling setatsiyun sepur ingkang mapan wonten ing laladan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Stasiun sepur punika mapan wonten ing Laladan Operasi 1 Jakarta. Wonten ing sebrang dalan saking JL ...

                                               

Kembang majemuk

Kembang majemuk ya iku saklompok kuncup kembang kang karoncé ing siji ibu tangké kembang utawa ing sawijining tatanan tangké-tangké kembang kang luwih ngremit. Roncéan kembang jinis iki akèh macemé, saka cengkorongan lan kapadhetan tangké kembang ...

                                               

Sistem Wettstein

Sistem klasifikasi Wettstein iku sistem klasifikasi sing ngenali golongan utama ing ngisor iki, miturut R. Wettstein 4th edition, 1935. Handbuch der Systematischen Botanik. V. phylum Bacillariophyta III. phylum Myxophyta I. phylum Schizophyta 1. ...

                                               

Kencur

Kencur kang nduwè jeneng ilmiyah Kaempferia galangal L. yaiku empon-empon kang isih sakulawarga karo Zingiberaceae, nduwè woh kang dagingé empuk lan ora nduwè serat. Empon-empon iki duwé jeneng liya yaiku ceuko utawa tekur, kaciwer, cakue, cikur, ...

                                               

Wuwuh

Embung Nglanggeran Mengeti Warsa Enggal Pengetan warsa enggal wonten ing Dewa Wisata Nglanggeran, inggih menika pahargyan kangge mengeti duginipun warsa enggal ingkang dipunadani dening masyarakat Desa Wisata Nglangeran.Duginipun warsa enggal won ...

                                               

Bratawali

Bratawali ing basa Latin dikenal kanthi jeneng Tinospora crispa L. Miers. Bratawali uga nduwé jeneng laladan, ya iku butrawali, batrawali, putrawali, andawali, antawali, lan gandel. Ing basa Cina, bratawali dikenal kanthi jeneng shen jin wonten i ...

                                               

Ipomoea

Ipomoea ya iku génus gedhé dhéwé saka tuwuhan kekembangan, kanthi anggota watara cacah 500 spésiès. Klumpukan génus iki kalebu krangkungan, kangkung lan ketéla rambat

                                               

Artichoke

Cithakan:Infraspeciesbox Artichoke globe Cynara cardunculus var. Scolymus, uga dikenal kanthi jeneng artichoke Prancis lan artichoke ijo ing AS, minangka macem-macem spesies eri sing ditandur minangka panganan. Bagéyan sing bisa dipangan saka tan ...

                                               

Kitolod

Kitolod ya iku tuwuhan semak kang duwé gagang kembang kang dawa, makutha kembang kang wujud e wujud lintang lan wernane putih resik. sekilas persis wujud kembang melati. jeneng liya saka tuwuhan kitolod iki ing antarané star of bethlehem, madam f ...

                                               

Kamomil

Kamomil utawa kamomèl duwé jeneng èlmiyah minangka tetuwuhan ngembang saka kulawarga Asteraceae kang asring dipigunakaké mawa tamba. Pérangan kang kerep dipigunakaké mawa tamba ya kuwi bagéan kembang kang digaringaké banjur di cor kaya déné tèh.

                                               

Commelinids

Komelinida utawa commelinids iku sakumpulan patang bangsa lan siji suku kang monofiletik lan duwé gegandhèngan taksonomi kang kuwat, saka segi fenotipe uga saka sisih molekular. Jeneng liyané yaiku core monocots. Sajeroning sistem klasifikasi APG ...

                                               

Kedhelé

Kacang Kedhelé, iku jinis kacang-kacangan sing dadi bahan dhasaré pirang-pirang panganan lan bumbu pawon, kaya ta kécap, tahu lan témpé. Kedhelé iku asalé saka bawana Asia Kidul-wétan lan ing bawana iki akèh digunakaké.

                                               

Cangkring

Cangkring, dhadhap ri ya iku tuwuhan ngembang saka famili Fabaceae. Wit cangkring duwé sebaran kang paling amba saka sadulur-seduluré ing génus Erythrina. Tuwuhan iki racaké urip ing pasisir lan pinggir-pinggir kali ing Asia, Oseania, KapuloanMas ...

                                               

Gayam

Gayam inggih punika woh-wohan ingkang sampun langka. Gayam dumunung ing désa kemawon. Gayam punika gadhah kulit ingkang alot kados klapa. Mangsa gayam sami kaliyan mangsa pari inggih punika mangsa rendheng lan katiga.

                                               

Hazel

Hazel minangka salah sawijining jinis wit- witan godhong lan -semak gedhe sing asli ing Hemisphere Lor sing sedheng. Genus iki biasane diselehake ing Birch kulawarga Tetanduran wiji tunggal, sanadyan sawetara botanis dipérang hazels saking kulawa ...

                                               

Bero

Bera iku lemah kang kahananné kosong ora ana tandurané. Bab iki racaké amarga kakurangan banyu ing mangsa katiga. Sawah, uyamané sawah tadhah udan sawisé panèn ana sing ditanduri palawija utawa pari gaga, nanging ana uga sing diumbar bera amarga ...

                                               

Wong Semendo

Wong Semendo ya iku uga sering nyebut deweke wong Semende. Sing asale saka ukara se lan ende, tegesé "wong sak ibu" utawa seng asale podo saka sak nenek moyang. Wong Semende dibagi dadi rong kelompok, ya iku Semende Darat lan Semende Lembak. Kelo ...

                                               

Sawi putih

Napa utawa napa Gobis iku jinis Gobis Cina asli cedhak Beijing wilayah China lan akèh dipigunakaké ing masakan East Asian. Wiwit abad kaping 20, iki uga dadi palawija nyebar ing Eropa, Amerika lan Australia. Ing pirang-pirang jagad, iki sayuran s ...

                                               

Fushimi Inari Taisha

Fushimi Inari Taisha inggih punika kuil Shinto ingkang mapan wonten ing Fushimi-ku, Kyoto, Jepang. Kuil punika kalebet kuil pusat kanggé kirang langkung 40.000 kuil Inari ingkang mulyakaken Inari. Kuil utami mapan wonten ing kaki Gunung Inari, la ...

                                               

Wisata pasisir Gunungkidul

Wisata pasisir Gunungkidul inggih punika papan wisata kang kapernah wonten ing sisih kidul kabupatèn Gunungkidul. Kabupatèn Gunungkidul inggih punika salah satunggaling kabupaten wonten ing provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupatèn Gunungkid ...