ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29
                                               

Ghibah

Ghibah yaiku nyebutake sesuatu sing ditemokake ing sawijining Muslim, nalika dheweke ora seneng. Kang saka segi perkara fisik, agama, kasugihan, ati, ahlaknya, awujud lahiriyahnya lan sapanunggalane. Cara kasebut uga beda-beda gumantung. Antarane ...

                                               

Iftar

Iftar, uga dikenal minangka ftoor, iku salah sawijining jinis mangan sore karo kang Muslim mungkasi dina sing Ramadhan cepet ing sunset. Dheweke pasa nalika adzan magrib. Iki panganan nomer loro dina iki; pasa saben dina ing wulan Ramadhan diwiwi ...

                                               

Ihsan

Ihsan saking témbung ing tégésé damél kaapikan. Béntuk masdaripun inggih punika ing tégésé kéapikan. Ihsan inggih punika nglampahi ngibadah kanti kusyuk, iklas, lan yakin Allah jaga kita lan mangertosi punapa kemawon ingkang manungsa lampahi. Ihs ...

                                               

Lebaran

Lebaran utawa Idul Fitri minangka jeneng populer kanggo Idul Fitri ing Indonesia lan minangka salah sawijining preinan nasional utama ing negara kasebut. Preinan Lebaran resmi suwene rong dina ing tanggalan Indonesia, sanajan pamrentah biasane ng ...

                                               

Mufti

Mufti iku ulama kang duwé kawenangan nginterpretasi tèks lan mènèhi fatwa marang umat. Fungsi mufti kadhangkala diwengku déning organisasi ulama kaya Majelis Ulama Indonesia utawa déning Pengadilan Agama. Fatwa MUI mung dadi anjuran tumrap umat d ...

                                               

Najis

Najis ya iku samubarang kang reged. Tuladha: getih nanah asu lan babi bathang anggota awaké kéwan kang wis pisah amarga dipatèni nalika isih urip. minuman keras samubarang kang metu saka kubul lan silit

                                               

Ihram

Ihram yakuwi salah siji syarat nalika nindakaké ngibadah umrah utawa ngibadah kaji diwiwiti saka miqat. Sajeroning ngayahi ihram wong lanang nganggo sandhangan rong lembar kain tanpa jaitan, siji kango sarungan lan sijiné minangka seléndhang. San ...

                                               

Jumrah Aqabah

Jumrah Aqabah iku saka telu jumrah kang kudu dibalang krikil nalika ngayahi ngibadah kaji. Jumrah iki dunungé ing bukit Aqabah ya iku papan kang paling cedhak saka kutha Mekah. Jumrah Aqabah iki wujud jumrah kang gedhé dhéwé lan wajib dibalang in ...

                                               

Mabit

Mabit iku mandheg utawa nginep kanggo nyiapaké pelaksanaan nglontar Jumrah sing dadi salah siji wajib ngibadah kaji. Mabit diayahi rong tahap ing rong panggonan ya iku ing Muzdalifah lan ing Mina. Tahap Pisanan: Mabit ing Muzdalifah diayahi tangg ...

                                               

Marwah

Shafa lan Marwah iku loro bukit kang dunungé ana ing saubengé Masjidil Karam ing Mekah, Arab Saudi, papan kanggo para Muslim ngayahi Sai, bolak-balik kaping pitu sajeroning ritual ngibadah kaji lan umrah.

                                               

Muzdalifah

Muzdalifah iku papan panggonan wujud dhataran, kang dumunung sacedhaké Mekah ing Saudi Arabia kang magepokan karo ritual ngibadah kaji. Tlatah iki dunungé ing kidul-wétané Mina ing dalan kang ngubungaké Mina lan Arafah. Saben taun ing tanggal 9 D ...

                                               

Sai

Ibadah Sai minangka salah siji rukun ngibadah kaji lan umrah sing diayahi kanthi mlaku bola-bali kaping 7 saka Bukit Shafa menyang Bukit Marwah lan suwaliké. Kaloro bukit sing leté watara 405 mèter. Nalika ngiwati Bathnul Waadi ya iku kawasan sin ...

                                               

Ayat

Ayah iku tembung sajeroning basa Arab kanggo tandha utawa kaajaiban, padha karo basa Ibrani ot, sing tegesé tandha. Tembung iki racaké tegesé siji saka 6236 ayat sajeroning Quran. Muslim ngurmati saben ayat Quran minangka tandha saka Allah. Tembu ...

                                               

Sodom lan Gomora

Sodom lan Gomora punika kisah ingkang kaserat ing Kitab Purwaning Dumadi lan al-Quran, Sodom lan Amora utawi Gomora miturut tiyang Kristen ingkang ngacu datèng alih aksara Ibrani Tiberias, lan basa Inggris Gomorrah. Sodom dan Amora inggih punika ...

                                               

Haji Ali Dargah

Haji Ali Dargah yaiku mesjid lan dargah utawi monumen Pir Haji Ali Shah Bukhari sing wonten ning sawijine pulo cilik ning segara pantai Worli ning bagian kidul Kutha Mumbai, India. Mesjid iki minangka tujuan pariwisata agama sing populer kanggo u ...

                                               

Masjid

Masjid punika, papan kanggé ngibadah tiyang Muslim. Sanèsipun masjid ugi wonten "langgar" kaliyan "langgar" ingkang mèmper Masjid, namung langkung alit. Ing tanah Jawi kathah masjid ingkang arsitèkturipun taksih mèmper Meru.

                                               

Masjid ad-Darajat Babadan

Masjid ad-Darajat Babadan ya iku salah sawijining Masjid Pathok Nagara ing Ngayogyakarta kang diyasa taun 1774 déning Sri Sultan Hamengkubuwana I. Masjid ad-Darajat mapan ana ing Babadan, Gedhongkuning, Banguntapan, Bantul. Masjid iki dibangun an ...

                                               

Masjid Hassan II

Masjid Hassan II inggih punika minangka namaning masjid ingkang dumunung wonten ing wewengkon Casablanca, Maroko. Masjid punika wiwit dipunyasa rikala taun 1980, dipundesain déning arsitèk saking nagara Perancis Michel Pinseau lan dipunbangung dé ...

                                               

Masjid Kraton Saka Tunggal

Masjid Saka Tunggal ya iku salah sawijing masjid ing Ngayogyakarta kang duwé saka guru cacahé siji. Amarga kuwi, masjid iki dijenengi Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal mapan ana ing komplek Kraton Kasultanan Ngayogyakarta, kampung Taman KT ...

                                               

Masjid Perak Kotagede

Masjid Perak Kotagede ya iku salah sawijining masjid kang mapan ana ing sisih lor Masjid Gedhé Mataram ing Kelurahan Trunojayan, Kecamatan Kotagede, Kutha Ngayogyakarta, mburi SMA Muhammadiyah 4 Ngayogyakarta lan isih kalebu ing komplèk Masjid Ge ...

                                               

Masjid Syuhada Kotabaru

Masjid Syuhada ya iku salah sawijining masjid kang ana ing kutha Ngayogyakarta lan dadi masjid paninggalan sajarah. Masjid Syuhada mapan ana ing Dalan I Dewa Nyoman Oka 2 Kotabaru, Kutha Ngayogyakarta. Masjid rampung dibangun tanggal 20 Sèptèmber ...

                                               

Abdullah bin Syaibah

Abdullāh bin Syaibah utawi ingkang misuwur Abdullah bin Abdul Muththalib ‎ punika rama saking Muhammad, Nabi Islam, piyambakipun putra Abdul Muththalib. Abdullah pejah rikala mlampah ing kafilah antawisipun Mekah saha Madinah, rikala Muhammad tak ...

                                               

Guwa Hira

Guwa Hira iku papan pangonan panjenengané Muhammad tetampa wahyu saka gusti Allah kang pisanan minangka utusan déning panjenengané malaékat Jibril. Guwa mau pinanggenan déning panjenengané Muhammad kanggo semedi saka sing ndunungi kang durung duw ...

                                               

Surat Al Qadr

Surat Al Qadr yaiku surat kaping 97 sajeroning al-Quran kang dumadi saka 5 ayat lan éwoning surat Makkiyah. Surat iki mudhun sawisé surat Abasa lan dijenengi Al Qadr kang kajupuk saka tembung Al Qadr kang ana ing ayat pisanan surta iki.

                                               

Surat Al Ashr

Surat Al Ashr punika surat kaping-103 saking Al Quran. Surat punika kalebet surat makiyyah ingkang kasusun saking 3 ayat. Tembung Al Ashr punika manawi kajarwakaken kanthi nglegena hgadhah arti "wekdal ashar". Nanging, kathah para ulama ingkang s ...

                                               

Pondhok pesantrèn Al-Hikmah Benda

Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 ana ing désa Benda, Kacamatan Sirampog, Kabupatèn Brebes, ana ing Jawa Tengah. Pondok Al-Hikmah 02 ing kala sadurungé taksih satunggal yayasan kaliyan Pondok Pesantren Al-Hikmah 01, Nanging banjur diudhari. Pondok Pe ...

                                               

Abdullah bin Umar

Abdullah bin Umar bin Khattab utawa kerep sinebut Abdullah bin Umar utawa Ibnu Umar yaiku siji sahabat Nabi lan minangka periwayat hadits kang misuwur.Dhèwèké yaiku putrane Umar bin Khattab, salah siji sahabat utama Muhammad lan Khulafaur Rasyidi ...

                                               

Husain bin Ali

Husain bin Alī bin Abī Thālib ‎ yaiku putuné Muhammad kang minangka putra saka Fatimah az-Zahra lan Ali bin Abi Thalib. Husain minangka Imam kaping telu saka akèeh-akèhé sekte Singah, lan Imam kapindho tumrap liyané. Dhèwèké diurmati déning Sunni ...

                                               

Zaid bin Haritsah

Zaid bin Haritsah putra saking Abdul Uzza bin Imri Al-Qais saha ibu Sadi binti Tsalaba. Zaid bin Haritsah asalipun saking kabilah Kalb ingkang mapan ing pérangan lor jazirah Arab. Rikala taksih alit, piyambakipun dipuntangkep déning penjahat kang ...

                                               

Zaid bin Tsabit

Zaid bin Tsabit an-Najjari al-Anshari, utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Zaid bin Tsabit, ya iku salah siji sahabat Rasulullah SAW lan minangka panulis wahyu lan surat-surat Rasulullah SAW.

                                               

Imamah

Imamah yaiku siji terminologi Islam Singah kang ateges Kapemimpinan. Sajeroning Sunni bisa dipadhakake Khalifah. Muslim Singah precaya yèn saben jaman ana siji pemimpin kang sinebut Imam Jaman kang minangka Wali kanggo sekabèhing Muslim. Sajeroni ...

                                               

Ismailiyah

Ismailiyah yaiku madahab kang cacah panganuté gedhé dhéwé kaping loro sajeroning Islam Singah, sawisé madahab Rolas Imam. Sesebutan Ismailiyah dipikolihi pangikut madahab iki amarga panampa wong-wonge ingatase keimaman Ismail bin Jafar minangka p ...

                                               

Rolas Imam

Rolas Imam iku salah sawijining pang ing ajaran Singah kang paling akèh umaté. Diarani Rolas Imam amarga ajaran iki percaya anané 12 imam kang mimpin muslim, diwiwiti déning Imam Ali ra. lan dipungkasi déning Imam Mahdi Al-Muntazhar, sawijining i ...

                                               

Madahab Maliki

Madahab Maliki yaiku siji saka patang madahab fiqih utawa ukum Islam sajeroning Sunni. Dianut déning udakara 15% umat Muslim, akèh-akèhé ing Afrika Lor lan Afrika Wétan. Madahab iki diadegaké déning Imam Malik bin Anas utawa jeneng lengkape Malik ...

                                               

Madahab Sapingi

Madahab Safii iku madahab fiqih kang dipandhégani déning Muhammad bin Idris asy-Syafii utawa kang luwing kondhang kanthi jeneng Imam Syafii. Madahab iki akèh dianut ing Mesir ngisor, Arab Saudi sisih kulon, Suriah, Indonésia, Malaysia, Brunei, pa ...

                                               

Ali bin Husain

Ali bin Husain ya iku imam kaping 4 sajeroning tradisi Singah. Dhèwèké anaké Husain bin Ali lan buyut saka Muhammad. Dhèwèké kaloka déning Singah kanthi jejuluk Zainal Abidin amarga kamulyan pribadiné lan takwané lan as-Sajjad minangka tandha "wo ...

                                               

Minal Aidin wal-Faizin

Minal Aidin wal-Faizin iku tradhisi sing biyasa diucapaké antara sesama muslim Indonesia nalika mahargya Idul Fitri, sawisé ngayahi ngibadah pasa ing sasi ramadan. Ucapan iki kanthi barès diterjemahaké dadi "saka bali lan kasil", kanthi umum dite ...

                                               

Aisyah

Cithakan:Istri-istriMuhammad Aisyah binti Abu Bakar, Turki Ayse, Turki Utsmani Âise) garwa kinasih Muhammad. Kanggone wong Jawa, biyasa nyebut Ngaisah Ing panyebut, kadhangkala ditambahi sebutan "ummul Mukminin" Ibu wong-wong kang Iman Arab: أمّ ...

                                               

Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah, jeneng jangkepe ya iku Muaffiquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Muqdam bin Nashr bin Abdullah al Maqdisi, ya iku sawijining imam, ahli fiqih lan zuhud saka Palestina. Dhèwèké ijrah marang pèrèng buki ...

                                               

Jalaluddin Rumi

Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin al Khattabi al-Bakri misuwur kanthi asma Rumi inggih punika salah satunggalipun penyair sufi ingkang miyos taun 604 Hijriah, utawi 30 September 1207 ing Balkh, Afganistan. Rumi gadhah asma jangkep Jalalu ...

                                               

Syekh Abdul Qadir Jaelani

Syaikh Abdul Qadir Al Jailani lair taun 490/471 H ing kutha Jailan utawa Kailan. Saingga ing mburi jenengé ana tembung Al Jailani utawa Al Kailani utawa Al Jiliy. Jailan ya iku jeneng kanggo tlatah ing sakburiné Negri Thobaristan.

                                               

Gréja Lutheran

Gréja-gréja Lutheran ya iku gréja-gréja kang dhedhasar piwulang Martin Luther, tokoh Réformasi gréja nalika abad kaping-16 kang ngritik piwulang lan praktik Gréja ana ing jaman semana. Ajaran khas saka Martin Luther kang asring uga diakoni dadi c ...

                                               

Adven

Adven sajeroning Gréja Kristen iku jeneng periode sadurungé Natal. Jeneng Adven dijupuk saka tembung Latin Adventus kang tegesé Kerawuhan. Sajeroning mangsa Adven umat Kristen nyiapaké dhiri kanggo nyambut pista Natal lan mèngeti kelairan lan ker ...

                                               

Jemuwah Adi

Jemuwah Adi punika dinten Jemuwah sadèrèngipun Minggu Paskah, dinten pèngetan Panyaliban Yesus Kristus lan sédanipun ing Golgota. Kanthi dhasar rincèn kitab suci ngéngingi Pangadilan Sanhedrin dhumateng Yesus, lan analisis èlmiah, prastawa panyal ...

                                               

Kemis Putih

Kemis Putih iku Kemis sadurungé Paskah, ing Dina Riyaya Minggu Suci iki umat Kristen mèngeti Bujana wengi akir kang dibawahi Yesus. Dina iki wujud salah siji dina paling wigati sajeroning kalèndher Gréja. Iki wujud dina pisanan saka dina riyaya P ...

                                               

Minggu Palem

Minggu Palem punika dinten riyaya Kristen ingkang mesthi dhawah ing dinten Minggu sadèrèngipun Paskah. Riyaya punika wonten ing sekawan Ayat, inggih punika Markus 11:1-11, Matius 21:1-11, Lukas 19:28-44 lan Yohanes 12:12-19. Riyadi punika wujud r ...

                                               

Mékrad Dalem Yésus Kristus

Mékrad Dalem Yésus Kristus punika prastawa ingkang dumados 40 dinten sasampunipun Wungu Dalem Yésus, ingkang dipunseksèkaken déning murid-murid Dalem, Yésus Kristus kaangkat minggah dhumateng langit lan salajangipun ical saking pasawangan sasampu ...

                                               

Peken Suci

Peken Suci utawi Minggu Suci ; basa Yunani: Μεγάλη Εβδομάδα, / Megali Evdomada) salebetipun agami Kristen inggih punika satunggal peken wiwit Minggu Palem dumugi Setu Suci/Setu Sepi, ingkang salajengipun dipunterasaken dinten Paskah. Istilah Peke ...

                                               

Pentakosta

Pentakosta, uga diéja Pantekosta, iku dina riyaya Kristiani kang mèngeti prastawa Hyang Roh Suci diasokaké marang para rasul ing Yerusalem, kang dumadi 50 dina sawisé Wungu DalemGusti Yésus Kristus. Ing dina Pentakosta, Roh Suci diasokaké selaras ...

                                               

Pra-Paskah

Salebetipun agami Kristen, mangsa Pra-Paskah inggih punika mangsa ingkang ngrumiyini Paskah. Mangsa puniki nyakup sekawandasa dinten sadèrèngipun Kemis Pethak. Manawi Paskah punika mèngeti Yesus wungu saking séda sasampunipun pejahipun ing salib, ...