ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Tumplak punjèn

Tumplak punjèn ya iku salah sawijiné budaya ing pawiwahan kang ana ing Jawa Tengah. Tumplak punjèn iku artiné mantu kang pungkasan. Acara Tumplak punjèn dianakké kanggo nandhakaké yèn wong tuwa wis ora duwé tanggungan marang anak manèh. Nanging k ...

                                               

Upacara tingkeban

Upacara Tingkeban ugi dipunwastani mitoni. Mitoni saking tembung pitu ingkang ateges angka pitu. Upacara tingkeban dipuntindakaken manawi kandhutanipun priyantun èstri, yuswanipun sampun pitung sasi saha nembé ngandhut sapisan. Upacara tingkeban ...

                                               

Upacara Wiwit

Upacara Wiwit inggih punika salah satunggaling upacara adat babagan tetanen ingkang dipunadani nalika badhé panen pantun. Upacara punika dipunadani ing wayah sonten sadinten sadèrèngipun pantun dipunpanen. Déné papan kanggé ngadani upacara wiwit ...

                                               

Waranggana

Waranggana ya iku pawongan sing pagawéyané nembang gendhing-gendhing ing pagelaran wayang. Waranggana mbantu dhalang kanthi nembangaké lelagon miturut carita utawa lakon wayang. Ing donya padhalangan utawa karawitan, waranggana uga diwastani pesi ...

                                               

Watek Jawa

Wong Jawa iku nduwé watek utawa karakter sing sumberé saka kaanan "slamet", dadi kabèh sing dilakoni kudu nglairaké kaanan sing sarwa slamet. Kaanan iki mung bisa digayuh yèn kabèh pasangan bisa harmonis. Kanggo njaga kaanan karebèn tetep harmoni ...

                                               

Yaqowiyu

Yaqowiyu iku sawijining pahargyan upacara adat Jawa wujud nyebar apem ing tlatah kacamatan Jatinom, kabupatèn Klathèn, Jawa Tengah. Pahargyan iki diadani setaun sapisan saben wulan Sapar nuju dina Jemuwah minggu kapindho utawa ing madyaning sasi.

                                               

Pratélan kabupatèn lan kutha ing Jawa Kulon

Provinsi Jawa Kulon dumadi saka 17 kabupatèn lan 9 kutha. Kutha krajané y aiku Bandhung. Ing tanggal 17 Oktober 2000, sapérangan wewengkon Jawa Kulon diwangun dadi provinsi dhéwé, ya iku Provinsi Banten. Ing ngisor iki pratélan kabupatèn lan kuth ...

                                               

Situ Patengan

Situ Patengan ya iku salah sijiné objek wisata kang ana ing désa Patengan, kacamatan Rancabali, kabupatàn Bandung. Situ Patengan utawa Situ Patenggang asalé saka basa Sunda. Situ tegesé dano, déné Petengan utawa Patenggang asalé saka tembung pate ...

                                               

Cibulan

Cibulan punika satunggaling objèk wisata ingkang awujud pemandian kanthi toya ingkang adhem ing wewengkon lèrèng Gunung Ciremai, Kabupatèn Kuningan, Jawa Kulon. Papan pariwisata punika kalebet satunggaling papan pariwisata tuwa dhéwé ing Kuningan ...

                                               

Cilok

Cilok yaiku panganan kang wujudé bunder. Digawé saka glepung pathi lan racaké dipangan karo sambel kacang. Cilok iku cekakan saka 2 tembung yaiku aci dicolok aliyas disundhuk. Cilok bisa digodhog karo dhudhuh lan bisa uga digoréng.

                                               

Cirebonan

Cirebon parake ana ing watese Jawa Kulon lan Jawa Tengah. Tlatah iki panggonane ana ing jalur niyaga lan lintasan sepur saka Jakarta nganti Surabaya. Saliyané iku dadi jalur wigati kanggo panyebaraning agama Islam ing tlatah Pasundan. Cirebon pit ...

                                               

Géhu

Géhu inggih punika jajanan ingkang khas saking kutha Bandung. Jajanan punika ingkang kadamel saking tahu ingkang dipunisi kaliyan thokolan lan bumbu pedhes lajeng dipungoreng kanthi dipunparingi lapisan ingkang kadamel saking adonan glepung terig ...

                                               

Kabupatèn Bandhung

Kabupatèn Bandhung, iku kabupatèn ing Jawa Kulon, pernahé ing tengah-tengah, kutha Sorèang iku kutha krajan kabupatèné, kutha-kutha liyané, lan liya-liyané. Jembar wewengkon kabupatèn iki ± 2.000.91 km² utawa hèktar.

                                               

Kabupatèn Bekasi

Kabupatèn Bekasi iku kabupatèn ing Jawa Kulon. Jembar wewengkon kabupatèn iki ± 1.484.37 km² utawa hèktar. Bekasi kaloka dadi kutha indhustri,sing gedhé dhéwé sak asia tenggara

                                               

Kabupatèn Garut

Kabupatèn Garut ketata saking 42 kacamatan, 19 kalurahan lan 400 désa. Kacamatan-Kacamatan ing Kabupatèn iki yaiku: Cikelet Cigedug Singajaya Pameungpeuk Bayongbong Banjarwangi Cilawu Tarogong Kidul Leles Bungbulang Garut Kadungora Pakenjeng Pamu ...

                                               

Kabupatèn Indramayu

Kabupatèn Indramayu ketata saking 31 kacamatan, kalurahan lan désa. Kacamatan-Kacamatan ing Kabupatèn iki yaiku: Patrol Kedokan Bunder Balongan Bangodua Bongas Indramayu Kertasemaya Sindang Cantigi Sukagumiwang Lohbener Sukra Karangampel Kandangh ...

                                               

Kabupatèn Majalengka

Kabupatèn Majalengka ketata saking 23 kacamatan, 13 kalurahan lan 318 désa. Kacamatan-Kacamatan ing Kabupatèn iki yaiku: Panyingkiran Jatiwangi Jatitujuh Kadipaten Kertajati Sindangwangi Banjaran Dawuan Cikijing Lemahsugih Rajagaluh Sukahaji Bant ...

                                               

Kabupatèn Sumedang

Kabupatèn Sumedang ketata saking 26 kacamatan, kalurahan lan désa. Kacamatan-Kacamatan ing Kabupatèn iki yaiku: Cimanggu Sukasari Tomo Jatinunggal Darmaraja Cimalaka Paseh Jatigede Surian Cisarua Rancakalong Sumedang Kidul Jatinangor Tanjungsari ...

                                               

Kabupatèn Tasikmalaya

Kabupatèn Tasikmalaya ketata saking 39 kacamatan, kalurahan lan 348 désa. Kacamatan-Kacamatan ing Kabupatèn iki yaiku: Bantarkalong Cibalong Sariwangi Sukaresik Karangnunggal Cipatujah Cineam Cikatomas Ciawi Cisayong Puspahiang Taraju Cikalong Ci ...

                                               

Kampung Naga

Kampung Naga punika sawijining perkampungan déning kelompok masarakat ingkang sanget ngugemi adat istiadat tilaranipun para leluhur, mliginipun adat Sunda. Kados pemukiman Badui, Kampung Naga punika dados objèk kajian antropologi babagan gesangin ...

                                               

Kebon Raya Bogor

Kebun Raya Bogor utawi Kebun Botani Bogor punika papan awujud kebon botani kanthi ukuran ageng. kebon punika mapan wonten ing Kutha Bogor, Indonesia. Wiyaripun dumugi 87 hektar lan gadhah 15.000 jinis koleksi wit-witan lan tuwuhan. Sapunika Kebun ...

                                               

Kraton Kacirebonan

Karaton Kecirebonan dipunyasa nalika 1800 M, Karaton punika kathah nyimpen barang-barang tilas sajarah, kados ta, Keris, Wayang, perlengkapan Perang, Gamelan lan sanès-sanèsipun. Sami kaliyan Karaton Kasepuhan Cirebon saha Karaton Kanoman, Karato ...

                                               

Kraton Kanoman

Kraton Kanoman inggih punika minangka punjer peradaban Kesultanan Cirebon, ingkang salajengipun kapisah dados Karaton Kanoman, Karaton Kasepuhan Cirebon, Karaton Kacirebonan, saha Karaton Keprabon. Keagungan Islam ing Jawa Barat boten wucal sakin ...

                                               

Pratélan pawiyatan luhur swasta ing Jawa Kulon

Ing ngisor iki kapacak Pratélan pawiyatan luhur swasta ing Jawa Kulon sing kabawah Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Pratélan iki ora kalebu pawiyatan luhur Islam swasta sing kabawah Kementerian Agama Indonesia.

                                               

Talaga Remis

Talaga Remis punika papan pariwisata ingkang mapan wonten ing Kabupatèn Kuningan mliginipun wonten ing kaki Gunung Ceremai ing Désa Kaduela, Kacamatan Pasawahan, Kabupatèn Kuningan, Jawa Barat. Jarakipun saking kutha Kuningan kirang langkung 37 k ...

                                               

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gadhah peran ingkang wigati ing sajarah konservasi wonten ing Indonésia. Dipunresmikaken dados taman nasional nalika taun 1980. Ambanipun kirang langkung 21.975 hektare, wewengkon Taman Nasional punika katutup ...

                                               

Tiyang Cirebon

Tiyang utawi Etnis Cirebon utawi Suku Bangsa Cirebon inggih punika golongan ètnis ingkang kasebar ing sakan kiringipun Kota Cirebon lan Kabupatèn Cirebon, Kabupatèn Indramayu, Kabupatèn Majalengka sisih lèr utawi biyasa dipunsebut minangka Weweng ...

                                               

Ambudhiwicī

Ambudhiwicī punika inggih salah satunggaling metrum kakawin. Metrum punika minangka péranganing Wirama Atijagatī. Gunggungipun wirama ing saben gatranipun inggih punika 13 wanda. Wondene guru laghu Wirama Ambudhiwicī inggih punika: - - - | - U | ...

                                               

Arddhawisamamatra

Arddhawisamamātra inggih punika salah satunggaling metrum kakawin. Wirama Arddhawisamamātra guru laghu 8 wanda saben gatranipun. Kalih wirama punika manawi dipundadosaken satunggal sinebat Wirama Wipulāwaktra. Wondene gabungan kalih gatra ugi sin ...

                                               

Aśwalalita

Aśwalalita, Açwalalita utawi Aswalalita punika salahsatunggaling metrum kakawin. Wirama Aśwalalita punika kalebet ing metrum Wikrti ingkang gunggungipun wanda ing saben gatra inggih punika 23. Aśwalalita miturut bausastra Jawi Kina inggih punika ...

                                               

Sīma

Sīma uga tinulis sima iku laladan kang diluwaraké saka pajeg ing pamaréntahan jaman Jawa Kuna. Laladan iku adaté diwènèhaké déning ratu kanggo punggawané utawa rakyaté kang ana lelabuhané marang praja, utawa kanggo ngadegaké yasan suci. Akèh pras ...

                                               

Besar

Besar utawa Dzulhijah iku sasi karolas ing Kalèndher Jawa. Umur utawa cacahing dina ing kalèndher Jawa iku saben taun ora ajeg. Nanging kanggo sasi Besar iki cacahing dina ana ing taun 1 /kapisan, 3 /katelu, 6 /kaenem, 7 /kapitu umuré 29 dina. Dé ...

                                               

Mulud

Mulud, utawa uga lumrah ingaran Maulud utawa Rabiul awal, iku sasi katelu sajeroning kalèndher Jawa, sawisé Sapar lan sadurungé Bakdamulud utawa Rabiul akir. Sajeroning kapitayan Jawa lan Islam, ana sawatara sasi kang dianggep wigati, ya iku anta ...

                                               

Pasa (sasi)

Sasi Pasa utawa Ramelan iku sasi kasanga ing Kalèndher Jawa. Umur utawa cacahing dina ing pananggalan Jawa iku saben taun ora ajeg. Nanging kanggo sasi Pasa cacahing dina ajeg, ya iku 30 dina. Kanggo luwih cethané, umur utawa cacahing dina ing sa ...

                                               

Pasaran

Pasaran utawa ing kalèndher Jawa karan Pancawara, iku pétungan wektu sing suwéné limang dina. Sajeroning sistem pananggalan Jawa lan Bali, ana rong jinis siklus wektu: siklus minggon lan siklus pasaran. Sajeroning siklus minggon, seminggu dipéran ...

                                               

Pon

Pon iku jeneng dina pasaran utawa karan uga pancawara, yaiku pétungan mangsa kang suwéné limang dina lan dianggo sajeroning budaya Jawa lan Bali. Dina pasaran Pon iki neptuné ana 7, naga dina ana ing kulon lan wateké pamèr.

                                               

Sela

Sela utawa Dzulkaidah iku sasi kasewelas ing Kalèndher Jawa. Umur utawa cacahing dina ing kalèndher Jawa iku saben taun ora ajeg. Nanging kanggo sasi Sela iki cacahing dina ana ing taun 1 /kapisan, 2 /kapindho, 3 /katelu, 4 /kapapat, 5 /kalima, 6 ...

                                               

Sura

Sura utawa sajeroning kalèndher Hijriah karan Muharam iku sasi pisanan ing Kalèndher Jawa. Tumraping wong Jawa, sasi iki dianggep wigati banget amarga dadi sasi kang pisanan. Ing sasi Sura iki sawatara masarakat Jawa isih mèngeti kanthi manembah ...

                                               

Weton

Weton iku dina lan pasaran nalika lair. Sajeroning tradhisi budaya Jawa, weton iku bisa nuduhaké watek lan kabegjan sawenèh wong. Miturut pétungan kalèndher Jawa, saben dina lan pasaran iku duwé neptu dhéwé-dhéwé. Amarga saka iku dhedhasar pétung ...

                                               

Babad

Babad iku salah siji gènré sastra, mligi ing sastra Jawa. Karya-karya sastra mawa gènré babad racaké ngemu camboraning sajarah, mitos, lan kapitayan. Miturut M. C. Ricklefs, patitising kandhutan babad ana manéka rupa, nanging ana sawatara babad k ...

                                               

Babad Dipanegara

Babad Dipanegara yaiku salah sawjining naskah sejarah kang ngemot lumakuné perang Jawa utawa De Java Oorlog. Naskah iki tinulis ing manéka warna aksara, kaya ta aksara Jawa, aksara Pegon. Naskah Babad Dipanegara kang aksarané Pegon saikiné kasimp ...

                                               

Babad Sokaraja

Babad Sokaraja inggih punika salah sawijining babad utawi cariyos sajarah kadadéyanipun Kacamatan Sokaraja. Babad Sokaraja kawiwitan nalika wonten ing Kadipatèn Purbalingga, Adipati Kertabangsa ngawontenaken Paséwakan ingkang dipunrawuhi déning p ...

                                               

Banjire Wis Surut

Buku iki anggitane J. F. X. Hoery, minangka salah siji saka atusan carita cekak kang ditulis wiwit taun 1970-an. Ana 17 carita cekak kang dikumpulaké sajeroning kumpulan carita cekak iki, ya iku: Angin wengi segara kidul, nyritakaké Anto kang lag ...

                                               

Butir-Butir Budaya Jawa

Butir-Butir Budaya Jawa iku buku sing ditulis déning Présidèn Indonésia kapindho, Jéndral Soeharto. Buku iki pisanané terbit ing taun 1987. Buku iki isiné bab ajaran-ajaran lan wewaler kauripan. Sanadyan lagi diterbitaké ing taun 1987, naming mit ...

                                               

Cintrong Paju-Pat

Luhur direktur anom ing perusahaan iklan ing Jakarta dijodhokaké karo Abrit Mayamaya, bintang sinétron. Sabeneré isih padha-padha nimbang-nimbang kaputusan, silih nyelidhik pribadi. Ing kantor periklanan nampa karyawati anyar ya iku Lirih Nagari ...

                                               

Gedhong Sétan

Carita misteri ngenani Gedhong Sétan sing dumunung ing Pasarkembang Surabaya ing jaman Walanda. amèh kabèh murid HBS bangsa Walanda percaya marang anané sétan ing Gedhong Sétan, nanging malah Totje sing wong Jawa ora percaya. Mula Totje didadèkak ...

                                               

Kapustakan Djawi

Kapustakan Djawi punika buku pratélan sastra Jawi anggitanipun R. M. Ng. Prof. Dr. Poerbatjaraka. Buku puniki kacithak wonten ing warsa 1952. Ladjeng salinan ing basa Indonesia dipunyasakaken déning Tardjan Hadidjaja ing warsa 1952. Buku punika r ...

                                               

Lakonet

Lakonet gabungan saka tembung "lakon" lan "internet" gawéan Ki Harsono Siswocarito. Lakonet mangrupa lakon-lakon wayang sing dipakeliraké nèng kelirbeling utawa layarmaya internet. Lakonet disanggit nganggo kombinasi Sastra Pedhalangan mangrupa s ...

                                               

Layang

Layang iku lumrahé wujud dluwang sing tinulisan dikirimaké minangka gantiné rerembugan. Nanging layang uga bisa ateges buku sing ngamot carita lan sapanunggalané. Warna-warnané layang: Layang Ulem. Layang Lelayu, Layang biwara. Layang Iber-iber L ...

                                               

Layang Pribadi

Layang Pribadi inggih punika layang ingkang sipatipun pribadi saha boten resmi. Limrahipun layang pribadi punika dipunserat kanggé kulawarga, sanak kadang, kanca utawi kenalan. Layang pribadi ingkang badhé dipunserat dhumateng tiyang ingkang sepu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →