ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Rendhang

Rendhang iku panganan utawa lawuh kang lumrahé digawé saka daging sapi. Rendhang iku asalé saka Sumatra Kulon lan laladan-laladan Malayu. Lumrahé rendhang dimasak nalika ana pepéstan utawa slametan. Saliyané daging sapi, rendhang uga migunakaké b ...

                                               

Roti Canai

Roti canai inggih punika salah satunggaling jinis roti gèpèng ingkang kenging pangaribawa saking India. Roti punika taksih kathah kapanggihaken wonten ing Indonesia lan ugi wonten ing Malaysia. Roti punika saged kapanggihaken wonten ing gerai ing ...

                                               

Roti Jala

Roti jala inggih punika salah satunggaling dhaharan ingkang asalipun saking Melayu Sumatera Kidul. Limrahipun dhaharan punika dipuncawisaken sareng kaliyan duduh kari Melayu. Wonten ing Deli dhaharan punika kondhang dipuncawisaken kaliyan kari we ...

                                               

Rujak

Rujak yaiku salah sijiné panganan tradhisional kang lumrahé digawé saka irisan utawa parutan woh-wohan utawa janganan kang dibumboni sambel. Rujak asalé saka Indonésia semana uga ana ing tlatah Malaysia lan Singapura. Rujak ana ing tlatah Jawa Te ...

                                               

Sagon

Sagon inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional khas Jawa Tengah. Ing wekdal rumiyin, kathah tiyang ingkang remen damel sagon kanthi bahan-bahan ingkang prasaja tanpa bahan pengawèt. Nanging ing wekdal sapunika anggènipun damel sagon ...

                                               

Sambai Asam Udeung

Sambai Asam Udeung inggih punika salah satunggaling dhaharan ingkang khas saking wewengkon Aceh ingkang kadamel saking urang ingkang dipun-godhog lajeng dipunrajang alit. Lajeng dipuntambah kaliyan bumbu-bumbu ingkang gadhah cita rasa asem lan ug ...

                                               

Sambel

Sambel iku saus kang racaké digawé saka lombok. Bisa saka lombok abang utawa lombok ijo. Sambel rasané pedhes lan fungsiné kanggo nambah rasaning sawijining panganan. Sambel iku biyasa digunakaké ing pawon Asia Kidul-Wétan, mligi ing Indonésia, M ...

                                               

Sambel rica-rica

Rica-rica iku jinis sambel Southeast Asian enak lan pedhes Bumbu ditemokaké ing Manado masakan saka Sulawesi Utara, Indonesia. Rica-rica nggunakake mrica cabe abang utawa ijo sing wis disigar, cabai mripat manuk, bawang, bawang putih, jahe, lan j ...

                                               

Sapo tahu

Sapo tahu an disajikake ing lempung. Sapo tahu bisa dadi panganan vegetarian, utawa nganggo daging pitik, panganan laut, daging sapi cincang utawa daging babi. Iki minangka sajian tahu populer ing Indonesia, karo sawetara restoran Tionghoa sing s ...

                                               

Saté

Saté iku panganan wujud masakan kang digawé saka daging kang disunduki sujèn lan dibakar ing dhuwur areng, banjur didhahar karo sambel kacang. Saté ana manèka werna, ana saté pitik, saté wedhus, saté kebo, saté sapi,saté jaran lan saté saka dagin ...

                                               

Saté buntel

Saté buntel ya iku salah sawijining olah-olahan saté kang misuwur ing Surakarta. Saté iki diwénéhi jeneng buntel amarga dagingé pancen dibuntel. Daging wedhus digiling utawa dirajang cilik-cilik banjur dibuntel nganggo gajih wedhus. Sakwisé dibun ...

                                               

Saté kéré

Saté Kéré iku jeneng kanggo salah siji pangan saka Sala sing digawé saka témpé gembus. Témpé gembus ya iku témpé sing digawé saka ampas tahu. Saliyané témpé, bahan dhasar nggawé saté iki uga nggunakaké jeroan sapi kaya ta paru lan usus saka sapi. ...

                                               

Saté lilit

Saté Lilit minangka jinising saté saka Bali. Saté iki digawé saka daging babi, iwak, pitik, daging sapi, utawa uga bulus sing dirajang alus, banjur dicampur karo klapa parut, santen, jeruk, bawang, lan mrica. Daging rajangan alus sing wis dibumbo ...

                                               

Saté maranggi

Saté maranggi iku saté saka Purwakarta, Jawa Kulon racaké kagawé saka daging wedhus utawa daging sapi. Nanging ana uga kang duwé panemu yèn saté maranggi iku asal saka Cianjur. Bakul saté maranggi bisa tinemu ing Purwakarta, sapérangan didol kant ...

                                               

Saté Padang

Saté Padang iku sebutan tumrap telung jinis varian saté ing Sumatra Kulon, ya iku Saté Padang, Saté Padang Panjang lan Saté Pariaman. Saté Padang migunakaké bahan daging sapi, ati, utawa jerohan kanthi bumbu duduh kacang kenthel mèmper bubur dita ...

                                               

Saté wedhus

Sate kambing minangka jeneng Indonesia kanggo sate daging kambing ". Iki minangka salah sawijining olahan kalebu bagean saka masakan Indonesia. Panganan iki digawe kanthi manggang daging wedhus sing wis dicampur karo bumbu. Piring kasebut uga dia ...

                                               

Seblak

Seblak inggih punika satunggaling dhaharan Indonesia ingkang khas saking Sunda, Jawa Kulon. Dhaharan punika padatanipun gadhah cita rasa ingkang gurih lan pedhes. Seblak punika kadamel saking krupuk teles ingkang dipunmasak kaliyan sayuran lan mi ...

                                               

Sega ambeng

Nasi ambeng utawa Nasi ambang minangka salah sawijining panganan beras wangi Indonesia sing kasusun - nanging ora diwatesi karo - beras putih kukus, kari pitik utawa pitik sing di rebus kicap, daging sapi utawa rendang pitik, sambal goreng urap, ...

                                               

Sega campur

Sega campur iku masakan khas Indonésia. Panganan iki dumadi saka sega putih kang disuguhaké nganggo warna-warna lawuh. Lawuh kang digunakaké yaiku sambel gorèng, abon, srundèng, tahu gorèng, iwak gorèng, endhog lan sapanunggalané. Gumantung saka ...

                                               

Sega gandhul

Sega gandhul yaiku panganan khas saka Kabupaten Pati. Panganan iki jinisé kaya sega pindang nanging disuguhaké nganggo godhong gedhang sing didadèkaké lèmèk. Bahan-bahan sing dianggo nggawé sega gandhul yaiku 500 gr daging sapi, daging empal, 2 l ...

                                               

Sega gorèng

Sega gorèng iku panganan khas ing Indonésia. Lumrahé sega gorèng dumadi saka sega, bumbu, kécap, krupuk, endhog gorèng, lenga gorèng, lan ditambahi daging pitik utawa daging liyané, iwak asin, miturut seléra. Sega gorèng akèh variasiné, miturut s ...

                                               

Sega jagal

Sega jagal ya iku olah-olahan khas saka Kutha Tangerang lan kawentar ing Propinsi Banten. Diwènèhi jeneng jagal amarga dhisiké pagawéné cedhak jagalan kéwan. Sepiring sega jagal ngandhut sega putih lan lawuhé ana daging sapi sing wis dibumboni ke ...

                                               

Sega kapau

Sega Kapau ya iku sega rames khas Nagari Kapau, Tilatang Kamang, Kabupatèn Agam, Sumatra Kulon kang isiné sega, sambel, lan lawuh khas gulé cubadak, gulé cangcang, gulé babek, lan gulé tunjang. Panganan kang dadi andalan saka Kapau ya iku gulé Ka ...

                                               

Sega kebuli

Sega kebuli yaiku sega mawa bumbu kang rasané gurih kang ana ing Indonésia. Sega iki dimasak karo kaldu daging wedhus, susu wedhus, lan lenga samin, disuguhaké karo daging wedhus gorèng kadhangkala uga ditambahi irisan kurma utawa kismis. Pangana ...

                                               

Sega kucing

Sega kucing ya iku sega kang didol ana ing warung angkringan utawa warung ténda kang ana ing pinggir dalan. Misuwur aran sega kucing amarga buntèlé kang cilik saka godhong utawa dluwang kaya pakan kéwan. Ing kutha Semarang utawa yogyakarta sega k ...

                                               

Sega kuning

Sega kuning iku panganan khas Indonésia. Panganan iki kagawé saka beras kang dimasak nganggo kunir lan santen sarta bumbon crakèn. Kanthi ditambahi bumbu-bumbu lan santen, sega kuning duwé rasa kang luwih gurih tinimbang sega putih. Sega kuning i ...

                                               

Sega lenga

Nasi minyak minangka olah-olahan khas Indonesia saka Masakan Palembang saka nasi mateng karo minyak samin lan rempah-rempah. Sajian nasi iki umume digandhengake karo kutha Palembang, ibukutha propinsi Sumatera Selatan. Nanging, iki uga umum ing J ...

                                               

Sega liwet

Sega liwet yaiku panganan khas ing Indonésia mligi ing Jawa. Sega liwet kalebu panganan kang bisa ditemoni sakabehing panggon ing Indonésia. Sega liwet saka beras kang diliwet nganggo banyu, nganti tanak. Sega liwet Sala, biyèn didol kanthi diide ...

                                               

Sega mandhi

Sega Mandhi yaiku panganan tradisional sing asalé saka Semenanjung Arab kidul banjur nyebar menyang Indonesia digawa dening wong Hadhrami. Kasusun saka daging lan beras kanthi campuran rempah-rempah. Dimasak ing njero lemah. Masakan iki kawentar ...

                                               

Sega pecel

Sega pecel iku masakan saka Jawa wujud sega kanthi lawuh pecel. Janganan kang dianggo lumrahé dumadi saka kangkung utawa bayem, kacang lanjaran, godhong téla, godhong katès, lan ing Jawa Tengah lan Jawa Wétan kadhangkala ditambahi kembang turi la ...

                                               

Sega ulam

Sega ulam yaiku sega campur khas Betawi kang digawé saka sega putih dicampur srundhèng lan bumbu rempah manéka warna. Masakan iki wiwitané didol déning wong-wong peranakan Indonésia-Tionghoa. Ing jaman biyèn, bakul nasi ulam dodolan nganggo groba ...

                                               

Sega wuduk Betawi

Nasi uduk secara harfiah tegese "nasi campuran" ing dialek Betawi, ana gandhengane karo istilah basa Indonesia aduk "campuran". Jeneng kasebut nggambarake persiyapan sajian dhewe sing mbutuhake luwih akeh bahan tinimbang masak nasi kukus umum lan ...

                                               

Selé klapa

Sele Kelapa yaiku selai sing digawe saka dhasar santen, endhog lan gula. Iki misuwur ing Asia Tenggara, umume ing Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura lan Thailand. Tembung senggol klapa ing basa Melayu, kaya, tegese sugih, ngrujuk te ...

                                               

Semar mendem

Semar mendem inggih punika salah satunggaling jajanan pasar khas Jawa Tengah ingkang dipundamel saking wos ketan. Wujudipun kados lemper, nanging ingkang bédakaken inggih manawi lemper ayam punika dipunwungkus ron gedhang, déné semar mendem dipun ...

                                               

Serabi Ngampin

Serabi Ngampin ya iku panganan khas saka Désa Ngampin, Kutha Ambarawa. Panganan iki digawé saka glepung beras cempa dicampur santen. Srabi Ngampin iki pancen béda karo srabi liyané. Yèn srabi liyané kaya ta srabi Natasuman, ora gawa kuah. Nanging ...

                                               

Serundeng

Serundeng yaiku panganan khas saka Indonesia kang asring digunakake minangka lawuh sisih. Serundeng digawé saka klapa parut sing digoreng nganti kuning coklat karo rempah-rempah kaya ta bawang, lombok, bawang putih, bawang, tumbar, kunir, gula, a ...

                                               

Sie reuboh

Sie reubôh inggih punika salah satunggaling masakan ingkang asalipun punika saking Aceh. Masakan punika kalebet béda saking sapérangan ageng masakan sanesipun. Sie reubôh punika kadamel saking godhogan daging sapi utawi lembu ingkang namung dipun ...

                                               

Siomay

Somay kalebu salah siji jinis dim sum. Ing basa Mandharin, somay diarani shaomai. Ing basa Kwangtung siomai diarani siu maai. Ing carabasa Peycing, somay diarani shaomai lan ditulis 燒麥. Kulit somay méh padha kaya kulit pangsit. Somay asalé saka ...

                                               

Slèdrèk

Slèdrèk ya kuwi panganan kang bahan dhasaré saka ketéla pohung, diocèki banjur di parut nganggo parut slèdrèk. Téla pohung kang wis di parut banjur di wènèhi uyah lan dikukus ana dandang ana ing pawon nganggo geni utawa areng kang mathing-mathing ...

                                               

Sop

Sop yaiku jangan kang ana duduhé. Sop digawé saka janganan yaiku kul, sawi, kembang kul, onclang, kenthang, kacang kapri, tomat, lan slèdri. Bumbuné digawé saka bawang, uyah, mrica, lan gula pasir. Diwènèhi duduh karebèn seger. Uga ana sop kang d ...

                                               

Sop saudara

Sayur sedulur utawa sop saudara ya iku olah-olahan khas saka Provinsi Sulawesi Kidul minangka sajian duduh karo bahan dhasar daging sapi sing ramaké ditambah woworan tambahan kaya ta bihun, roti kenthang, jeroan sapi, lan endhog godhog. Panganan ...

                                               

Sop wedhus

Sup kambing utawa sop kambing minangka sup daging kambing saka Indonesia, umume ditemokake ing basa Indonesia. Wis disiapake nganggo daging wedhus, tomat, celery, bawang bombay, jahe, candlenut lan godhong jeruk nipis, duduh kaldu kanthi warna ku ...

                                               

Soto

Soto, sroto, utawa coto iku panganan khas Indonésia kang kagawé saka kaldhu daging lan janganan. Daging kang paling kerep digunakaké yaiku daging sapi lan pitik, nanging uga babi lan wedhus. Manéka laladan ing Indonésia duwé jinis soto dhéwé-dhéw ...

                                               

Soto Bandhung

Soto Bandhung yaiku panganan khas kutha Bandhung. Soto Bandhung iki kaperang saka daging sapi, lobak, sega putih, kedhelé ditambah garnis tomat, selèdri, lan bawang goreng. Soto Bandhung uga bisa dicawisake karo bergedèl, témpé, krupuk lan jeruk ...

                                               

Soto Bangkong

Soto Semarang utawi ingkang misuwur kanthi sebatan Soto Bangkong punika salah satunggaling dhaharan khas Semarang, Jawa Tengah. Soto semarang kathah dipunremeni tiyang amargi gadhah ciri khas saking sate kerang ingkang dipunkum kecap manis minang ...

                                               

Soto Betawi

Soto Betawi yaiku soto khas Betawi kang duduhé digawé saka campuran santen lan susu. Isiné soto Betawi yaiku daging lan jeroan. Istilah soto betawi, ana wiwit taun 1977-1978. Wong kang pisanan nganggo jeneng soto Betawi yaiku bakul soto ing lalad ...

                                               

Soto mi

Soto mie, Soto mi, utawa Mee soto minangka sawijining panganan sup mi Indonesia pedhes umume ditemokake ana ing Indonesia, Malaysia, lan Singapura. Mie tegese mie digawe saka glepung, uyah lan endhog, dene soto nuduhake sup Indonesia. Ing Indones ...

                                               

Soto Padang

Soto Padang inggih punika satunggaling dhaharan ingkang dipucawisaken kanthi ngginakaken duduh saking kaldhu sapi kaliyan bahan irisan saking daging sapi ingkang sampun dipungoreng kanthi garing, bihun, lajeng dipuntambah kaliyan perkedel kenthan ...

                                               

Soto pitik

Soto ayam yaiku salah sawijining olahan sup ayam pedhes kuning nganggo lontong utawa nasi himpit utawa ketupat lan / utawa bihun utawa mi, asale saka Indonesia, lan misuwur ing Singapura, Malaysia lan Suriname. Kunyit ditambahake minangka salah s ...

                                               

Srabi

Srabi utawa diarani serabi utawa surabi yaiku salah siji panganan utawa jajanan pasar kang asalé saka Indonésia. Serabi wujudé arep padha kaya pancake nanging digawé saka glepung beras lan diwènèhi santen utawa kuah cuwèr kang legi. Srabi lumrahé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →