ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Pribumi

Pribumi utawa kang ndunungi asli iku saben wong kang lair ing siji papan, wewengkon utawa nagara, lan netep ing kana kanthi status orisinal utawa asli utawa tulèn minangka golongan ètnis kang diakoni minangka bebrayan dudu paneka saka nagara liya ...

                                               

Rasisme

Rasisme iku siji sistem kapercayan utawa dhoktrin kang nélakaké yèn prabédan biologis kang ana ing ras manungsa nemtokaké pencapaian budaya utawa individu – yèn siji ras tinentu luwih superior lan duwé hak kanggo ngatur kang liyané. Sapérangan pa ...

                                               

Analisis korélasi

Sajeroning téyori probabilitas lan statistika, korélasi, uga diarani koéfisien korélasi, iku aji sing nuduhaké kakuwatan lan arah gegayutan linièr antara loro pangowah acak. Salah siji jinis korélasi sing paling populèr yaiku koèfisièn korélasi m ...

                                               

Analisis régrèsi

Analisis régrèsi sajeroning statistika iku salah siji métodhe kanggo nemtokaké gayutan sebab-akibat antara siji variabel lan variabel liyané. Variabel "jalaran" karan kanthi warna-warna istilah: variabel panjelas, variabel eksplanatorik, variabel ...

                                               

Analisis varians

Analisis varians iku sawijining métodhe analisis statistika kang kalebu sajeroning cabang statistika inferènsial. Sajeroning literatur Indonésia métodhe iki dikenal kanthi manéka jeneng liya, kaya ta analisis rupa, sidik rupa, lan analisis varian ...

                                               

Cengkorongan statistika

Ing ngisor iki cengkorongan man’eka topik ngenani statistika: Statistika magepokan karo pangumpulan, analisis, interpretasi lan presentasi data. Èlmu iki gegandhèngan karo akèh èlmu liya wiwit saka fisik, sosial lan kamanungsan.

                                               

Dhistribusi t-student

Sajeroning probabilitas lan statistika, Distribusi t-student utawa Student’s t -distribution asring dicekak dadi t -distribution iku sawijining distribusi probabilitas lumintu continuous probability distribution sing dianggo nalika nganakaké èstr ...

                                               

Dhèrèt wektu

Sajeroning statistika lan pamrosèsan sinyal, dhèrèt wektu ya iku rerangkèn data kang wujud aji pengamatan kang diukur sajeroning kurun wektu tinamtu, dhedhasar wektu kanthi interval kang uniform. Sawetara conto data dhèrèt wektu ya iku produksi t ...

                                               

Dina Statistik Sadonya

Dina Statistik Sadonya dibiwada kaping pisan dhèk 20 Oktober 2010. Dina pèngetan iki dibiwara déning Komisi Statistik Pasarékatan Bangsa-Bangsa. Kala samana, 103 nagara mahargya Dina Statistik nasional. Iki wis kalebu 51 nagara-nagara Afrika sing ...

                                               

Null hypothesis

Sajeroning praktèk ngèlmu nglibataké gawé lan nguji hypotheses,siji pratélan ngenani bisa kabukti salah nganggo siji tès saka dhata sing diamati. Null hypothesis lumrahé magepokan karo siji posisi umum utawa baku. Tuladhané, null hypothesis ya ik ...

                                               

Pangenalan pola

Pangenalan pola iku babagan sajeroning pembelajaran mesin lan bisa diarani "tindakan njupuk data mentah lan tumindak miturut klasifikasi data". Amarga saka iku, pangenalan pola wujud hmpunan kaidah tumrap pembelajaran disupervisi. Ana sawatara dh ...

                                               

Populasi (statistika)

Sajeroning èlmu statistika, populasi iku sakumpulan data sing duwé karakteristik sing padha lan dadi obyèk inferènsi, Statistika inferènsi ndhasarake marang rong konsèp dhasar, ya iku populasi minangka sakabèhané data, sing nyata utawa imajinèr, ...

                                               

Ronald Fisher

Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS punika nimpuna statistika, tetanèn èkspèrimèntal, lan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher punika pamaring landhesan kanggé kathah aspèk salebetipun statistika modhèren, khususipun ing babagan statistika ...

                                               

Sampel

Sampel iku péranganing populasi kang arep ditliti; dideleng minangka sawiji pandugan marang populasi, nanging dudu populasi iku dhéwé. Sampel dianggep wakil saka populasi kang asilé makili sakabèhané tandha-tandha kang diamati. Ukuran lan keragam ...

                                               

Pangujian hipotèsis

Pangujian hipotesis statistika iku sawijining métoda panjupukan kaputusan migunakaké data, asal saka èksperimèn utawa saka studi obsèrvasi. Sajeroning statistika, asilé diarani kanthi statistika signifikan yèn asil mau ora mung kadadéan amarga mu ...

                                               

Statistika dhèskriptif

Statistika dhèskriptif iku métodhe-métodhe kang magepokan karo pangumpulan lan penyajian siji gugus dhata satemah mènèhi informasi kang migunani. Pengklasifikasian dadi statistika dhèskriptif lan statistika inferensia iku dhedhasar aktivitas kang ...

                                               

Statistika inferènsial

Statistika inferènsial nyakup kabèh metodhe sing magepokan karo analisis sapérangan dhata utawa uga kerep karan sampel lan sabanjuré nganti tumeka marang peramalan utawa penarikan kesimpulan ngenani sakabèhané data indhuké. Sajeroning statistika ...

                                               

Tèknik sampling

Tèknik sampling iku péranganing metodhologi statistika sing magepokan karo panjupukan sapérangan saka populasi. Yèn sampling dijupuk nganggo métodhe sing bener, analisis statistik saka sawijining sampel bisa dipigunakaké kanggo generalisasi kabèh ...

                                               

Uji khi-kwadrat

Uji khi kwadrat, utawa χ 2 {\displaystyle \chi ^{2}} test, iku uji hipotètis sajeroning statistika sing dhistribusi sampel-é wujud dhistribusi khi-kwadrat ya iku nalika null hypothesis bener, utawa asymptotically bener, tegesé dhistribusi sampel ...

                                               

Uji t-Student

Uji t-student iku uji hipotètis statistik sajeroning uji statistika sing duwé dhistribusi t-student yèn null hypothesis kadhukung. Uji iki umum dianggo yèn uji statistik duwé dhistribusi normal lan aji panjangka diweruhi. Nalika scaling term ora ...

                                               

Unit sampel

Unit sampel utawa unit statistik sajeroning analisis statistika tegesé anggota sèt èntitas sing disinaoni. Unit minangka sumber matèrial tumrap abstraksi "matématika saka pangowah acak. Conto umum saka unit sampel ya iku sawijining wong utawa kéw ...

                                               

Proses

Proses ya iku runtutan kedadéan kang alami utawa disengaja, bisa nggunakae wektu, ruang, keahlén, utawa sumber daya liyané, kang bisa kasil. JV03 Dwi Mulyati pirembagan 5 Juni 2012 04.58 UTC

                                               

Togor

Togor utawa cagak piguna iku saka, cagak, utawa pal kang kanggo nyanthèlaké kabel-kabel kang digunakaké ing jaringan listrik, télépun, uga ing jaman biyèn télégraf. Jaringan kang dipasang sarana kabel-kabel kang dicanthèlaké ing togor kaanggep da ...

                                               

Irigasi

Irigasi yaiku siji upaya sing diayahi manungsa kanggo mbanyoni lahan tetanèn. Sajeroning donya modhèren, wis akèh modhèl irigasi. Ing jaman biyèn, yèn ana pasadiyan banyu amarga cedhak karo kali utawa sumber banyu, irigasi digawé kanthi ngilèkaké ...

                                               

Kompetisi Jembatan Indonesia lan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia

Kompetisi Kreteg Indonésia lan Kompetisi Wangunan Gedung Indonésia iku kompetisi sing ditindakaké kanthi paralel ing babagan désain utawa rancangan kreteg lan yasan gedung. Kompetisi sing dianakaké saben taun iki diiloni déning mahasiswa jurusan ...

                                               

Andhésit

Andhésit ya iku watu beku éktrusif saha watu gunung geni kanthi kandhutan madya mawa pangawak apanitik tekan propiritik. Tegesé, watu iki ajinis madya antaraning basal dan dhésit, lan ngandhut 57 tekan 63% silikon dhioksidha kaya sing kapacak ing ...

                                               

Awu vulkanik

Awu vulkanik ya iku awu kang ditokake déning gunung kang njeblug utawa bledhos bareng karo material-material liya kang panas. Awu vulkanik nalika metu saka gunung kudu diadohi amarga panase. Nanging nalika awu vulkanik wis adhem, lemah kang kena ...

                                               

Bledhug Kuwu

Bledhug Kuwu iku kawah blethok kang dumunung ing désa Kuwu, Kacamatan Kradènan, Kabupatèn Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Papan iki bisa ditempuh kurang luwih 28 km mangétan saka kutha Purwadadi. Bledhug Kuwu minangka salah siji obyek wisata anda ...

                                               

Watu beku

Watu Agniyan utawa watu Igneus ya iku jinis watu kang ngenthos saka magmah kang wis adhem lan ngatos dadi watu, karo utawa tanpa ana prosès kristalisasi, yèn ing ngisor bumitala dadi watu intrusif lan ing dhuwur bumitala dadi watu ekstrusif vulka ...

                                               

Wlahar

Wwlahar iku aliran material vulkanik kang racaké wujud campuran watu, pasir lan krikil amarga anané ilining banyu kang dumadi ing èrèng-èrènging gunung. Ing Indonésia, aliran wlahar iki bakal terus tambah prilakuné bebarengan karo udan kang sansa ...

                                               

Zoological Society of London

Cithakan:Use British English Cithakan:Infobox non-profit Zoological Society of London biasanipu kacekak ZSL inggih punika perkumpulan pembelajaran ingkang dumadi ing London ing wulan April 1826 déning Sir Thomas Stamford Raffles, Tuan Auckland, S ...

                                               

Atlas

Atlas ya iku kumpulan peta kang didadèkakéé siji sajeroning wujud buku, uga ana kang wujudé multimedia. Atlas uga bisa ngandut wacana géografi, wates nagara, statisik geopulitik, sosial, agama, lan ékonomi.Buku pisanan kang mau atlas digawé adida ...

                                               

Geodesi

Geodesi miturut pandangan awam yaiku cabang geosains kang nyinaoni pemetaan bumi. Geodesi minangka salah sawijining cabang ilmiah sing paling tuwa sing ana gegayutane karo bumi.

                                               

Oséanografi

Oséanografi, uga ingaran oséanologi, iku cawang géografi sing nyinaoni samodra. Widya iki nglimputi manéka warna rembug kaya ta dhinamik ékosistem; dhinamik cuwèran géofisik, alun, lan arus samodra; lèmpèngan tèktonik lan géologi amparan segara; ...

                                               

Lembar data kaslametan bahan

Lembar data kaslametan bahan utawi COSHH data sheet ing Inggris) iku siji dhokumèn awujud lembar data ngenani sipat-sipat siji bahan. Kanggo kaperluan katrangan bahan lan kasalametan kerja djokumèn iki mènèhi para pekerja lan personil kaanan daru ...

                                               

Elektronika

Elektronika inggih punika ngèlmu ingkang nyinau piranti listrik arus lemah ingkang dipun-ginakaken kanthi cara ngontrol aliran elektron utawi partikel ingkang wonten momotan listrik salebeting satunggal piranti kados komputer, piranti elektronik, ...

                                               

Sékring

Ing komponèn elektronika lan mesin listrik, Sékring inggih punika piranti ingkang dipun-ginakaken minangka pengaman ing rangkean listrik manawi wonten momotan listrik ingkang langkung kathah utawi wonten arus pendhek. Cara kerjanipun inggih punik ...

                                               

Transistor

Transistor ya iku siji piranti elektronik kang wujudé tabung cilik banget kang digawé saka semikonduktor. Gunane kanggo nguwatake, medhot, lan mbagi arus listrik. Transistor tinemu nalika taun 1948 déning ahli fisika ya iku Walter Houser Brattain ...

                                               

Spesies jroning bebaya cures

Spesies sajeroning bebaya sing ana sajeroning risiko kapunahan amarga cacahé mung sethithik, utawa bisa cures akibat owah-owahan kondhisi alam utawa kéwan pamangsa. Spesies sing kalebu sajeroning pratélan spésies sajeroning bebaya malah kerep dig ...

                                               

Spesies jroning kahanan aman

Spesies jrohing kaanan aman iku kategori status konsèrvasi sajeroning IUCN kang dicakaké marang spésies kang wis diévaluasi nanging ora kalebu sajeroning kategaori endi waé. Spesies-spésies mau ora kalebu sajeroning kategori spésies cures, kritis ...

                                               

Spesies kritis

Kritis, iku status konsèrvasi sing dicakaké marang sawenèh spésies sing duwé risiko dhuwur bakal dadi cures ing alam utawa bakal cures ing sajeroning wektu sing ora suwé manèh. IUCN wis dadi lembaga sing kanthi resmi lan objèktif nglasifikasèkaké ...

                                               

Renminbi

Yuan ing RRC) iku valuta Républik Rakyat Cina. Renminbi naté dipathok ing aji 8.28 marang dolar AS sawéné 11 taun tekan 21 Juli 2005. Perkara iku nimbulaké kecaman saka Amérikah Sarékat kang nganggep prakara iki dilakokaké Tiongkok kanggo njaga s ...

                                               

Krisis finansial Asia 1997

Krisis finansial Asia ya iku krisis finansial kang kadadéan wiwit Juli 1997 ing Thailand, uga njalari mata uang, bursa saham lan rega aset liyané ing panjuru nagara Asia, nageyan Macan Asia Timur. Prastawa iki uga kadhang diarani krisis moneter i ...

                                               

Rupiah

Rupiah iku valuta Indonésia. Jeneng iki dijupuk saka valuta India rupee. Sadurungé ing laladan sing karan Indonésia saiki migunakaké gulden Walanda saka taun 1610 tekan taun 1817, nalika gulden Hindia-Walanda kawanuhaké. Jeneng rupiah sepisanan d ...

                                               

Pound sterling

Pound sterling utawa pounds iku valuta Britania Raya. Valuta Pound sterling iku valuta tuwa dhéwé ing donya kang wis ana lan ora malèh wiwit 600 taun kapungkur. Tembung "pound" lan "sterling" dhéwé ngrujuk ing logam pérak kang boboté sapound kang ...

                                               

Yen

Yèn iku valuta Jepang. Simbol: ¥; utawa ing basa Jepang. Pamaréntah Jepang ngukuhaké valuta Yèn wiwit 27 Juni 1871 dhedhasar Shinka jōrei angger-angger pamaréntahan ngenani valuta anyar. Minangka lambang dipigunaaké tenger ¥ lan miturut ISO 4217 ...

                                               

ATM

kanggo istilah ATM sajeroning tèknologi jaringan, pirsani Asynchronous Transfer Mode ATM Automatic teller machine utawa automated teller machine ; ing Indonesia uga kadang karan anjungan tunai swatantra iku sawijining piranti elektronik sing ngid ...

                                               

Indhustri

Indhustri iku babagan panguripan sing migunakaké ketrampilan lan katekunan kerja lan panggunaan piranti-piranti ing babagan pangolahan asil-asil bumi lan dhistribusiné minangka dhasaré. Mula indhustri lumrahé dikenal minangka mata ranté sabanjuré ...

                                               

Malam

Malam ya iku lilin alami kang kaasilake déning tawon undhuhan saka génus Apis, ya iku saka talane. Lilin tawon kaasilake déning tawon buruh saka awake. Asline malam duwé warna putih-bening nanging banjur malih warna dadi kuning utawa soklat amarg ...

                                               

Anggaran

Anggaran ya iku sawijining rencana keuangan, kang awujud pratélan rencana blanjan lan pendapatan. Iki uga kalebu rencana nyelengi, utang lan mènèhi utang. Anggaran dai sawijining barang kang wigati ing babagan mikro ékonomi, amarga ing kono migun ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →