ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67
                                               

Salat tobat

Salat tobat iku salat sunat kang diayahi Muslim nalika péngin martobat saka kaluputan kang tau dilakoni. Salat tobat ditindakaké rong rakangat ing wektu kang bébas kajaba wektu-wektu kang dikaramaké kanggo ngayahi salat.

                                               

Trawèh

Salat Trawèh iku salat sunat kang diayahi mligi mung ing sasi pasa. Trawèh sajeroning basa Arab iku wangun jamak saka تَرْوِيْحَةٌ kang tegesé "wektu sadhéla kanggo ngaso". Wektu salat sunat iki yaiku sawisé ngisa, racaké diayahi kanthi bebarenga ...

                                               

Surat

Surat, utawa surah iku istilah basa Arab kang tegesé kang diwatesi déning pager utawa témbok. Tembung iki lumrahé kanggo ngarani jenengé péranganing al-Quran. Kuran dumadi saka 114 surat, 30 jus lan 6236 ayat. Surat-surat sajeroning Kuran kapéran ...

                                               

Surat Al Ahzab

Surat Al Ahzab punika surat kaping 33 Al-Qur’an. Tegesé "ingkang nyekutoni".Surat ka-33 sajeroning al-Quran. Kapengkar déning 73 ayat, surat Madaniyah, dimudunake sawisé surat Ali Imran. Dinamai Al-Ahzab kang ngandut arti golongan-golongan kang n ...

                                               

Surat Al An’am

Kaimanan: Bukti-bukti kaesaan Allah sarta kasampurnan sipat-sipatÉ; beneré kanabian Muhammad.; panyeksèn Allah ngenani kenabian Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakariyya, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa, Yunus lan ...

                                               

Surat Al A’Raaf

Surat Al A’Raaf iku surat kaping 7 Kuran mawa 206 ayat. Surat iki surat Mekah. Isiné ngenani kaanan wong-wong kang ana ing dhuwur Al-Araf yaiku: papan kang paling dhuwur ing wates swarga lan neraka.

                                               

Surat Al Baqarah

Surat Al Baqarah iku surat kapindho Al-Quran mawa 286 ayat. Tegesé "Sapi". Surah iki dumadi saka 286 ayat, 6.221 tembung, 25.500 aksara lan kagolong surah Madaniyah. Sapérangan gedhé ayat sajeroning surat iki diudhunaké ing wiwitan ijrah, kajaba ...

                                               

Surat Al Furqaan

Surah Al-Furqan iku surat angka 25 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 77 ayat lan kagolong surah-surah Makkiyah utawa surat kang tumurun ing Mekah. Dijenengaké Al-Furqan kang tegesé pambéda, dijupuk saka tembung al-Furqan kang ana ing aya ...

                                               

Surat Al Kahfi

Surat Al Kahfi iku surat kaping 18 Al-Qur’an. Tegesé "Guwa". Surat iki kabangun saka 110 ayat, kagolong surat makkiyah. Jengen surat iki dijupuk saka carita sèng ana ning surat iku ayat 9 ngasi 26, ncaritaake ana piro-piro wong enom sèng turu nin ...

                                               

Surat Ali Imran

Surat Ali Imran iku surat kaping telu Kuran kanthi 200 ayat. Surat iki kagolong surat Madaniyah utawa surat kang tumurun ing kutha Madinah. Surat iki dumadi saka 200 ayat. Dijenengaké Ali Imran amarga ngamot kisah kulawarga Imran kang sajeroning ...

                                               

Surat An Najm

Surat An-Najm punika surat ka-53 sajeroning al-Quran. Surat punika kawengkar dumadi 62 ayat, ugi golongan surat-surat Makkiyah lan diandapake sabanjuripun surat Al-Ikhlas. Asma An Najm ingkang ngandut makna lintang,kang dipunpendet saking tetembu ...

                                               

Surat An Nur

Surat An-Nur iku surat angka 24 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 64 ayat, lan éwoning surat Madaniyah, utawa surat kang tumurun ing Madinah. Dijenengaké An-Nur kang tegesé Cahya kang dijupuk saka tembung An-Nur kang ana ing ayat ka 35. ...

                                               

Surat Ar Ruum

Surat Ar Ruum iku surat kaping 30 Al-Qur’an. Tegesé "Romawi". Surat iki dumadi saka 60 ayat lan éwoning surat-surat Makkiyah. Surat iki diudhunake sawisé surat Al Insyiqaq. Dijenengake Ar-Rum kang tegesé Bangsa Romawi, amarga ing wiwitan surat ik ...

                                               

Surat As Sajdah

Surat As Sajdah iku surat kaping 32 Al-Qur’an. Tegesé "sujud". Surat iki dumadi saka 30 ayat lan éwoning surat Makkiyah sarta diudhunaké sawisé surat Al Mu’minun. Dijenengaké As Sajdah amarga ing surat iki ana ayat Sajdah, ya iku ayat sing kalimalas.

                                               

Surat At Taubah

Surat At Taubah iku surat kaping 9 Kuran mawa 129 ayat. Surat iki kagolong surat Madinah. Isiné bab pratélan pamutusan perjanjèn damai karo kaum musyrikin.

                                               

Surat Hud

Hukum-hukum: Agama ngolèhaké nikmati kang apik-apik lan nganggo perhiasan asal ora luwih-luwih; ora olèh sombong; ora olèh dedonga utawa ngarepaké apa kang ora mungkin miturut sunat Allah. Kaimanan: Anané Arsy Allah; kadadéan alam sajeroning 6 ta ...

                                               

Surat Yunus

Kaimanan: Al Quran dudu sikir, Allah ngatur alam semesta saka Arasy-É; syafaat mung kanthi idin Allah; Wali-wali Allah; wahyu Allah kang nerangaké bab gaib marang manungsa; Allah nyeksèni lan ngamat-amati kelakuan hamba-hamba-Né ing donya; Allah ...

                                               

Surat Yusuf

Surat Yusuf iku surat kaping 12 Kuran mawa 111 ayat. Surat iki kagolong Surat Mekah. Isiné bab caritané nabi Yusuf kang uga ditepungi déning wong Yahudi lan Kristen.

                                               

Surat Ad Dukhaan

Surat Ad-Dukhan iku surat ka44 sajeroning al-Quran. Surat ini kagolong surat makkiyah kang dumadi saka 59 ayat. Dijenengake Ad-Dukhan kang tegesé Kabut dijupuk saka tembung Ad-Dukhan ing ayat 10 surat iki.

                                               

Surat Adh Dhuha

Surat Ad-Duha ya iku surat kaping 93 sajeroning al-Quran lan dumadi saka 11 ayat. Surat iki éwoning surat Makkiyah lan mudhune sawisé Surat Al Fajr. Jeneng Adh Dhuha kajupuk saka tembung kang ana ing ayat kapisan, kang tegesé "wektu srengéngé mun ...

                                               

Surat Adz Dzaariyat

Surat Adz Dzariyat iku surat angka 51 ing jero al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah kang cacahé ana 60 ayat. Dijenengi Adz Dzariyat kang nduwéi teges angin kang maburake dijupuk saka tembung Adz dzariyat kang ana ing ayat pisanan ing surat ...

                                               

Surat Al Alaq

Surat Al Alaq yaiku surat kaping 96 s al-ajroning Al Quran. Surat iki dumadi saka 19 ayat lan éwoning surat-surat Makkiyah. Ayat 1 nganti tekan 5 saka surat iki yaiku ayat-ayat Al Quran yang kang pisanan mudhun, yaiku nalika Muhammad tapa ing guw ...

                                               

Surat Al Ala

Surat Al-Ala iku surat ka 87 sajeroning Al Quran. Surat iki kagolong surat makiyyah kang dumadi saka 19 ayat. Dijenengaké Al A’laa kang tegesé Sing paling dhuwur dijupuk saka tembung Al A’laa kang ana ing ayat pisanan surat iki. Muslim ngriwayata ...

                                               

Surat Al Ahqaaf

Surat Al-Ahqaf iku surat ka-46 ing sajeroning al-Quran. Surat iku kagolong surat Makkiyah kang dumadi saka 35 ayat. Dijenengi al-Ahqaf kang tegesé Gunung/Bukit-Bukit Pasir dijupuk saka tembung al-Ahqaf kang ana ing ayat 21 surat iki. Ing sajrone ...

                                               

Surat Al Balad

Surat Al-Balad yaiku surat ka-90 sajeroning al-Quran. Surat Al-Balad uga kagolong déning surat Makkiyah dumadi ing 20 ayat. Jeneng "Al-Balad" kang ngandut arti Negeri dijupuk saka tembung "Al-Balad" kang ana ing ayat kapisanan surat Al-Balad.Kang ...

                                               

Surat Al Bayyinah

Surat Al Bayyinah iku surat angka 98 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 8 ayat, éwoning surat-surat Madaniyah, diudhunaké sawisé surat At Talaq. Dijenengaké Al Bayyinah dijupuk saka tembung Al Bayyinah sing ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat Al Buruuj

Surat Al-Buruj iku surat ka-85 sajeroning Al Quran. Surat Al-Buruj éwoning surat makiyyah dumadi saka 22 ayat.Dijenengake Al Buruuj kang tegesé Gugusan Lintang dijupuk saka tembung Al Buruuj kang ana ing ayat kapisan surat iki.

                                               

Surat Al Faatihah

Surat Al Faatihah punika surat kapindhah Al-Quran mawi 7 ayat. Tegesipun "Pambuka". Serat punika ugi dipunsebat Ummul Quran utawi Ummul Kitaab amargi minangka indhuk tumrap sadaya isi Al Quran sarta dados intisari saking kandhutan Al Quran, lan a ...

                                               

Surat Al Fajr

Surah Al-Fajr iku salah sijiné surat ka-89 sajeroning al-Quran. Surat Al-Fajr kagolong surat Makkiyah kang kapengkar déning 30 ayat. Jeneng Surat Al-Fajr kang ngandut arti Fajar dijupuk saka tembung Al-Fajr kang ana ing ayat kapisanan Surat Al-Fajr.

                                               

Surat Al Falaq

Surah Al-Falaq punika surah ka-113 wonten ing Al-Quran. Sebatan "Al-Falaq" kapundhut saking tembung "Al-Falaq" ing ayat sepindhah ingkang tegesipun "wekdal subuh". Surat punika kalebet surah Makkiyah.

                                               

Surat Al Fath

Surat Al-Fath ya iku surat kaping 48 sajeroning Al-Quran. Surat iki kalebu surat Madaniyah kang dumadi saka 29 ayat. Dijenengake Al-Fath kang tegesé Kemenangan kajupuk saka ngendikane Fat-han kang ana ing ayat pisanan ing surat iki. Sebagian akèh ...

                                               

Surat Al Ghasyiyah

Surat Al Ghasyiyah iku surat angka 88 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah lan dumadi saka 26 ayat. Dijenengaké Al-Ghasyiyah kang tegesé Dina Piwales dijupuk saka tembung al-Ghasyiyah kang ana ing ayat pisanan surat iki. Sing di ...

                                               

Surat Al Haaqqah

Surat Al-Haqqah iku surat angka 69 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah kang dumadi saka 52 ayat. Dijenengaké Al Haaqqah kang tegesé dina kiyamat dijupuk saka tembung Al Haaqqah kang ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat Al Hadiid

Surah Al-Hadid yaiku surat nomer 57 saka Al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah lan cacahé ana 29 ayat.Dijenengke Al Hadiid sing duwé teges wesi.

                                               

Surat Al Hujurat

Surah Al-Hujurat iku surat ka-49 ing sajerone Al-Quran. Surat iki kagolong surat madaniyah, kang isiné 18 ayat. Dijenengake Al-Hujurat kang duwé teges kamar-kamar dijupuk salka tembung Al-Hujurat kang ana ing ayat ka-4 surat iki. Ayat mau isiné n ...

                                               

Surat Al Humazah

Neraka Huthomah kanggo nyiksa wong kang nyatur ala mau ngrukup marang dhèwèké. Kang panase tekan ing ati. Cilaka temen sarupane wong kang nacat lan nyatur ala marang Muhammad. Huthomah iku neraka kagungane Allah kang diurubake. Sapa kang meruhake ...

                                               

Surat Al Ikhlash

Surah Al-Ikhlas iku surah angka 112 sajeroning al-Quran. Surah iki kagolong surah Makkiyah, dumadi saka 4 ayat lan pokok isiné negasaké kaésaan Allah sinambi nulak wangun apa waé kang madhakaké. Kalimat inti saka surah iki, "Allahu ahad, Allahus ...

                                               

Surat Al Infitar

Surah Al-Infitar iku surat angka 82 sajeroning al Quran. Surat iki dumadi saka 19 ayat, éwoning surat Makkiyah lan diudhunaké sawisé surat An-Naziat. Al Infithaar sing didadèkaké jeneng kanggo surat iki yaiku tembung asal saka tembung Infatharat ...

                                               

Surat Al Insaan

Surat Al-Insan iku surat angka 76 sajeroning al-Quran. Surat ink kagolong surat Madaniyah kang dumadi saka 31 ayat. Dijenengaké Al-Insan kang tegesé Manungsa dijupuk saka tembung Al-Insaan kang ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat Al Inshirah

Surat Al Insyirah iku surat angka 94 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 8 ayat lan éwoning surat-surat Makkiyah sarta diudhunaké sawisé surat Ad Duha.

                                               

Surat Al Jaatsiyah

Surat Al-Jasiyah iki surat ka-45 ing al-Quran. Surat iki kagolong surat makkiyah kang dumadi saka 37 ayat. Dijenengke Al-Jasiyah kang tegesé Kang Sujud, dijupuk saka tembung Jaatsiyah kang ana sajeroning ayat 28 surat iki. Ayat mau nerangake kaan ...

                                               

Surat Al Jin

Surat Al-Jinn iku surat angka 72 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah lan dumadi saka 28 ayat. Dijenengaké "al-Jinn" sing tegesé "Jin" dijupuk saka tembung "al-Jinn" sing ana ing ayat pisanan surat iki. Ing ayat mau lan ayat-aya ...

                                               

Surat Al Jumu’ah

Surat Al-Jumu’ah iku surat angka 62 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah kang dumadi saka 11 ayat. Dijenengaké Al Jumu’ah kang tegesé dina jemuwah dijupuk saka tembung Al Jumu’ah kang ana ing ayat ka 9 surat iki.

                                               

Surat Al Kaafiruun

Surah Al-Kafirun iku surah angka 109 sajeroning al-Quran. Surat iki kapérang saka 6 ayat lan kalebu surat Makkiyah. Jeneng Al Kaafiruun dijupuk saka tembung kang metu ing ayat pisanan surat iki. Pokok isi surat iki yaiku ora diidinaké kompromi sa ...

                                               

Surat Al Kautsar

Surah Al-Kausar iku surat angka 108 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah lan dumadi saka 3 ayat. Tembung Al-Kausar dhéwé tegesé nikmat kang akèh lan dijupuk saka ayat pisanan saka surat iki. Pokok isi surat iki yaiku préntah nin ...

                                               

Surat Al Lahab

Surah Al-Lahab utawa Al-Masad iku surat angka 111 sajeroning Al-Quran. Surat iki dumadi saka 5 ayat lan kalebu surat Makiyyah. Jeneng surat iki dijupuk saka tembung Al Lahab kang ana ing ayat katelu surat iki kang tegesé gejolak geni. Pokok isi s ...

                                               

Surat Al Maa’uun

Surah Al-Maun iku surat angka 107 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah lan dumadi saka 7 ayat. Tembung Al Maauun tegesé barang-barang kang migunani, dijupuk saka ayat angka 7 sajeroning surat iki. Pokok isi surat nyritakaké anca ...

                                               

Surat Al Ma’aarij

Surat Al-Maarij iku surat angka 70 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah kang dumadi saka 44 ayat. Dijenengi Al Ma’aarij kang tegesé papan munggah dijupuk saka tembung Al Ma’aarij kang ana ing ayat ka 3 surat iki. Para ahli tapsi ...

                                               

Surat Al Muddatstsir

Surat Al Muddatstsir iku surat angka 74 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah dumadi saka 56 ayat. Dijenengaké Al Muddatstsir kang tegesé Wong kang kudhungan dijupuk saka tembung Al Muddatstsir kang ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat Al Mulk

Surat Al-Mulk iku surat angka 67 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 30 ayat. Dijenengaké Al Mulk kang tegesé Krajan dijupuk saka tembung Al Mulk kang ana ing ayat pisanan surat iki. Surat iki karan uga kanthi jene ...