ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68
                                               

Surat Al Mursalaat

Surat Al-Mursalat iku surat angka 77 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 50 ayat. Dijenengaké Al Mursalaat kang tegesé Malaékat-malaékat kang di utus dijupuk saka tembung Al Mursalaat kang ana ing ayat pisanan sura ...

                                               

Surat Al Muthaffifiin

Surah Al Muthaffifiin yaiku surat ka-83 ing Al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, kang isiné ana 36 ayat. Diarani Al Muthaffifiin kang tegesé wong kang curang iku dijupuk saka tembung Al Muthaffifiin kang ana ing ayat pisanan surat iki. Su ...

                                               

Surat Al Muzzammil

Surah Al-Muzzammil iku surat angka 73 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 20 ayat. Dijenengaké Al Muzzammil kang tegesé Wong kang kemulan dijupuk saka tembung Al Muzzammil kang ana ing ayat pisanan surat iki. Sing ...

                                               

Surat Al Mu’min

Surat Al-Mumin utawa Surat Ghafir iku surat angka 40 sajeroning Kuran. Surat iki dumadi saka 85 ayat, éwoning surat-surat Makkiyah. Surat iki diturunaké sawisé surat Az Zumar lan duwé 3 jeneng yaiku Al Mumin, Ghafir, lan At Tawl.

                                               

Surat Al Qalam

Surat Al Qalam iku surat angka 68 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 52 ayat. Dijenengaké Al Qalam’ kang tegesé pèn dijupuk saka tembung Al Qalam kang anaing ayat pisanan surat iki. Surat iki dijenengi uga surat N ...

                                               

Surat Al Qamar

Surah Al-Qamar iku surat angka 54 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat makkiyah, dumadi saka 55 ayat. Dijenengaké Al-Qamar sing tegesé rembulan asal saka tembung Al-Qamar sing ana ing ayat pisanan surat iki. Ing ayat iki diterangaké ngen ...

                                               

Surat Al Qashash

Surah Al-Qasas punika surah angka 28 ing al-Quran. Surah punika dipun-turunaken ing Makkah sasampunipun Surat An-Naml lan kasusun saking 88 ayat. Surahpuniki dipunwastani surah Al-Qasas amargi mendhet dan terdiri dari 88 ayat. Irah-irahan Al-Qasa ...

                                               

Surat Al Qiyaamah

Surat Al-Qiyamah iku surat angka 75 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 40 ayat, éwoning surat Makkiyah sarta diudhunaké sawisé surat Al Qariah. Tembung Al-Qiyamah dijupuk saka tembung Al-Qiyamah sing ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat Al Waaqi’ah

Surat Al-Waqiah yaiku surat kaping-56 ing Kuran. Surat iki dumadi saka 96 ayat lan éwoning golongan surat Makkiyah. Surat sing tumurun sawisé surat Thaha iki dijenengaké Al Waaqiah, dijupuk saka tembung Al Waaqiah sing ana ing ayat pisanan.

                                               

Surat An Naas

Surat An-Naas punika surat ingkang pungkasan wonten ing Al Quran. Nami An-Naas dipunpendhet saking tembung An-Naas ingkang kasebat wola-wali wonten ing surat punika. "An Naas" piyambak suraosipun "manungsa." Tembung "manungsa" ing basa Arab bènte ...

                                               

Surat An Naazi’aat

Surat An-Nazi’at iku surat angka 79 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 46 ayat. Dijenengaké An Naazi’aat kang tegesé Malaékat-malaékat kang njabut asal saka tembung An Naazi’aat kang ana ing ayat pisanan surat iki ...

                                               

Surat An Naml

Surat An-Naml, iku surat angka 27 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 93 ayat, éwoning surat-surat Makkiyyah lan diturunkan sawisé Surat Asy Syu’araa’. Dijenengaké kanthi jeneng An-Naml kang tegesé semut, amarga ing ayat 18 lan 19 ana temb ...

                                               

Surat An Nashr

Surah An-Nasr punika surah ka-110 salabetipun al-Quran. Surah punika kapérang saking 3 ayat lan kalebet surah Madaniyah. An Nasr ateges "Pitulungan", nama surah punika wonten kaitanipun kaliyan topik surah punika inggih punika janji manawi pitulu ...

                                               

Surat Ar Rahmaan

Surat Ar-Rahman punika surat kaping 55 wonten Al-Quran. Surat punika kagolong surat makkiyah mawi 78 ayat. Tegesipun Ingkang Maha Mirah. Ar-Rahman punika salah satunggalipun saking nama-nama Allah. Surat punika njlentrehaken kamirahan Allah kaliy ...

                                               

Surat As Saff

Surat As-Saff iku surat angka 61 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah lan dumadi saka 14 ayat. Dijenengaké As Saff, amarga ing ayat 4 surat iki ana tembung Shaffan kang tegesé siji barisan. Ayat iki nerangaké apa kang diridhai ...

                                               

Surat Asy Syams

Surat Asy-Syams iku surat angka 91 sajeroning al-Quran, dumadi saka 15 ayat, éwoning surat Makkiyah, diudhunaké sawisé surat Al Qadr. Dijenengaké Asy Syams jupuk saka tembung Asy Syams kang ana ing ayat kapisan surat iki.

                                               

Surat Asy Syuura

Surat Asy-Syura iku surat angka 42 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat makkiyah, dumadi saka 53 ayat. Dijenengaké Asy-Syura kang tegesé Musyawarah dijupuk saka tembung Syuura kang ana ing ayat 38 surat iki. Sajeroning ayat mau dipasang ...

                                               

Surat Asy Syu’araa’

Surat Asy-Syuara iku surat angka 26 sajeroning Kuran. Surat iki dumadi saka 227 ayat éwoning surat-surat Makkiyyah. Dijenengaké Asy Syuara dijupuk saka tembung Asy Syuara kang ana ing ayat 224, yaiku ing pérangan pungkasan surat iki, nalika Allah ...

                                               

Surat At Taghaabun

Surat At-Tagabun iku surat angka 64 sajeroning al Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah, dumadi saka 18 ayat. Jeneng At-Tagabun dijupuk saka tembung At-Tagabun kang ana ing ayat ka 9 kang tegesé dina dituduhaké kabèh kasalahan.

                                               

Surat At Tahrim

Surah At-Tahrim iku surat ka 66 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah kang dumadi saka 12 ayat. Dijenengaké At-Tahrim amarga ing wiwitané surat iki ana tembung tuharrim kang asalé saka at-Tahrim kang tegesé ’ngaramaké.

                                               

Surat At Takaatsur

Surah At-Takasur iku surat angka 102 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 8 ayat lan éwoning surat-surat Makkiyah, diturunaké sawisé surat Al Kautsar. Dijenengaké At-Takaatsur dijupuk saka tembung At-Takaatsur kang ana ing ayat pisanan sura ...

                                               

Surat At Takwiir

Surat At-Takwir iku surat angka 81 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 29 ayat. Dijenengaké At Takwiir kang tegesé nggulung saka tembung dhasar ’kuwwirat’’ kang ana ing ayat pisanan surat iki.

                                               

Surat At Talaq

Surat At-Talaq iku surat angka 65 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah lan dumadi saka 12 ayat. Dijenengaké At-Talaq amarga akèh-akèhé ayat-ayaté ngenani masalah talak lan kang magepokan karo masalah iku.

                                               

Surat At Tin

Surat At Tin iku surat angka 95 sajeroning al-Quran. Surat ini dumadi saka 8 ayat lan éwoning surat Makkiyah. Surat iki diudhunaké sawisé surat Al-Buruj. Jeneng At Tin dijupuk saka tembung At Tin kang ana ing ayat pisanan surat iki kang tegesé wo ...

                                               

Surat Ath Thaariq

Surat Ath Thaariq iku surat angka 86 sajeroning al-Quran. Kalebu golongan surat Makkiyah kang dumadi saka 17 ayat. Dijenengake Ath-Thaariq duwé arti Kang teko ing wayah wengi dijupuk saka tembung Ath Thaariq sing ana ing ayat kapisanan surat iki.

                                               

Surat Az Zalzalah

Surat Az Zalzalah iku surat angka 99 sajeroning Al-Quran. Surat iki dumadi saka 8 ayat lan kagolong surat Madaniyah. Surat iki diudhunaké sawisé surat An Nisa. Jeneng Az-Zalzalah dijupuk saka tembung Zilzaal sing tegesé goncangan lan ana ing ayat ...

                                               

Surat Az Zumar

Surah Az-Zumar iku surat angka 39 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah, dumadi saka 75 ayat. Dijenengaké Az-Zumar kang tegesé Rombongan-Rombongan amarga tembung Az-Zumar kang ana ing ayat 71 lan 73 surat iki. Sajeroning ayat-aya ...

                                               

Surat Muhammad

Surat Muhammad yaiku surat kaping 47 ing Al-Quran. Surat iki kagolong surat Madaniyah kang dumadi saka 38 ayat. Jeneng Muhammad minangka jeneng surat iki kajupuk saka ngendikane Muhammad kang ana ing ayat 2 surat iki. Ing ayat 1, 2 lan 3 surat ik ...

                                               

Surat Nuh

Surat Nuh yaiku surat kaping 71 ing sajeroning al-Quran. Surat Nuh uga kagolong Surat Makkiyah kang kapengkar dning 28 ayat. Asma surat Nuh dijupuk amarga surat iki sakabehane njlentrehake utawa njelaskake dawah lan doa Nabi Nuh.

                                               

Surat Qaaf

Surah Qaaf iku surat angka 50 ing sajerone al-Quran. Surat iki kagolong surat makkiyah kang kadadéan saka 45 ayat. Dijenengi Qaf amarga surat iki diwiwiti nganggo aksara Qaf. Miturut hadits riwayat Imam Muslim, yèn Muhammad seneng maca surat iki ...

                                               

Surat Quraisy

Surat Kurès iku surat angka 106 sajeroning al-Quran. Surat iki dumadi saka 4 ayat lan kagolong surat Makkiyah. Tembung Kurès tegesé kaum Kurès yaiku kaum kang olèh kapercayan njaga Kabah. Pokok isi surat iki nerangaké kauripan wong Kurès sarta ku ...

                                               

Surat Abasa

Surat Abasa iku surat ka 80 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah kang dumadi saka 42 ayat. Dijenengaké Abasa kang dijupuk saka tembung Abasa kang ana ing ayat pisanan surat iki. Miturut riwayat, ing sawijining dina Rasulullah s. ...

                                               

Hasan bin Ali

Hasan bin Ali bin Abu Thalib ‎ iku putra saka Ali bin Abi Thalib lan Fatimah az-Zahra, lan putu pisanan saka Muhammad. Miturut amèh kabèh sekte Singah, panjenengané minangka Imam kaloro, déné sekte liyané nyebut yèn Imam kaloro iku seduluré Husai ...

                                               

Gréja Anglikan

Gréja Anglikan iku afiliasi sadonya saka Gréja-gréja Anglikan. "Gréja Anglikan" mesthi duwé otoritas yuridis sing universal, amarga saben gréja nasional utawa régional duwé otonomi sing penuh. Kanthi punjul 70 yuta anggotané, Gréja Anglikan iku g ...

                                               

Setu Suci

Setu Suci utawi Setu Sepi punika dinten sasampunipun Jemuwah Agung lan sadèrèngipun Minggu Paskah. Setu Suci wujud dinten pungkasan salebetipun Peken Suci ingkang dipunriyayaken déning tiyang Kristen minangka cecawisan riyadi Paskah. Dinten Setu ...

                                               

Yustinus Martir

Flavius Yustinus iku penulis Kristen paling misuwur lumantar karyané Liber Apologeticus -"Apologi Pisanan". Dhèwèké dilairaké ing Samaria nalika taun 95. Ing akir uripé dhèwèké mati sahid dadi martir saéngga jenengé sinebut Yustinus Martir.

                                               

Gréja Katulik

Gréja Katulik, ingkang ugi sinebat Gréja Katulik Roma, punika Gréja Kristen paling ageng ing donya, lan gadhah 1.1 milyar anggota, inggih punika kinten-kinten setengah saking sedanten umat Kristiani lan sepraenem saking populasi donya. Gréja Katu ...

                                               

Dhampar Suci

Dhampar Suci punika tahta keuskupan Roma. Pejabat lan petinggi lokal saking Keuskupan Roma inggih punika Biskop Roma, ingkang langkung dipuntepangi kanthi sebatan Sri Paus. Istilah Dhampar Suci, kados déné ingkang dipunpigunakaken salebetipun uku ...

                                               

Daftar Santo

Pratélan iki pratélan pilihan cilik santo kang didaftar ing ngisor iki miturut urutan abjad nganggo jeneng baptis. Anging yèn perlu uga miturut jeneng marga, papan utawa atribut liyané. Wikipedia uga nduwé kalèndher santo kang miturut tanggal dim ...

                                               

Santa Agnes

Santa Agnes iku sawijining santa lan martir kenya saka Gréja Katulik Roma lan Gréja-Gréja Katulik Wétan. Panjenengané uga diakoni déning Gréja Inggris lan Komuni Anglikan sarta déning Ortodoksi Wétan. Panjenengané iku salah siji saka pitu wanita, ...

                                               

Alban

Santo Alban punika martir Kristen pisanan ing Britania. Alban punika salah satunggil saking tiga martir ingkang asalipun saking Britania Romawi. Panjenenganipun dipunurmati ing gréja Anglikan, Katulik lan Ortodoks Wétan. Nalika taun 2006, dipunus ...

                                               

Alkuin

Santo Alkuin utawi Ealhwine, gadhah nama undangan Albinus utawi Flaccus punika satunggiling pandhidhik, pangotbah, penyair lan guru saking York, Northumbria. Panjenenganipun dipunlairaken watawis taun 735. Alkuin dados pelajar ing Ecgbert ing Yor ...

                                               

Anna

Santa Anna, miturut tradhisi Katulik, punika ibunipun Bundha Maria, ingkang wujud ibunipun Yésus Kristus. Ing salebetipun buku-buku ingkang dipun-ginakaken tiyang-tiyang Kristen nalika abad kaping 2, nama Santa Anna sampun kawentar. Miturut tradh ...

                                               

Béatifikasi

Sajeroning agama Katulik, béatifikasi iku siji pangakuan utawa pratélan kang diwènèhaké déning gréja marang wong kang wis nilar donya yèn wong mau iku wong kang bungah. Béatifikasi diwènèhaké marang wong kang dianggep wis nyambut gawé sregep kang ...

                                               

Clara saking Assisi

Clara saking Asisi punika satnggiling santa ingkang asalipun saking kitha Asisi lan misuwur amargi naté ngusir wadyabala mengsah ingkang badhé ngancuraken tlatah wau. Clara asalipun saking kulawarga bangsawan ing kitha Asisi. Piyambakipun mlajar ...

                                               

Dismas

Miturut tradhisi Santo Dismas punika satunggiling santo ingkang nembé ndhèrèk Yésus ing menit-menit pungkasan kagesanganipun. Dismas punika salah satunggil saking kalih durjana ingkang dipunsalibaken ing sisih kiwa lan sisih tengen Yésus. Ing sal ...

                                               

Dominikus

Santo Domipunikas punika pangadeg Ordo Pengkotbah dipunsingkat OP ingkang dipunsebat ugi minangka Ordo Dominikan. Santo Domipunikas punika Santo Pangreksa para ibu ingkang gadhah pangajeng-ngajeng lan astronom.

                                               

Dunstan

Santo Dunstan punika satunggiling rahib Benediktin lan ugi satunggiling pambaharu kagesangan gréjawi ing Inggris. Panjenenganipun miyos ing Baltonsborough, caket Glastonbury, ing satunggiling kulawarga bangsawan. Dunstan nempuh pendhidhikan ing G ...

                                               

Kanonisasi

Kanonisasi wujud siji prosès ndadèkaké siji wong dadi santo lan nglibataké pambuktèn yèn kandhidat wis nglakoni urip sing layak dadi santo. Iki dilakokaké déning Katulik Roma lan Ortodoks Wétan, lan uga Ortodoks Oriental.

                                               

Katarina saking Alexandria

Katarina saking Alexandria punika satunggiling santa ingkang dipunanggep minangka pangreksa Univèrsitas Sorbonne, para filsuf, pustakawan, lan kenya-kenya ingkang kepéngin palakrami. Boten wonten data historis ingkang cetha prakawis Katarina, nan ...