ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 82
                                               

Stamppot

Campuran janganan iki biasane kalebu sauerkraut, endive, kale, bayem, turnip, utawa wortel lan bawang kombinasi saka kalorone diarani hutspot ing Walanda lan wortelstoemp ing Belgia. Janganan ijo kaya ta endive bisa ditinggalake mentah lan ditamb ...

                                               

Vlaai

Vlaai, uga dikenal kanthi jeneng Limburgse vlaai, minangka pie utawa tart sing kalebu roti lan isi, kanthi tradhisional digandhengake karo provinsi Limburg sing ditemokake ing Walanda lan Belgia, uga bagean Jerman ing tapel wates. Variasi ana ing ...

                                               

Basa Tengger

Carabasa Tengger dicaturaké ing tlatah Gunung Brama kang kalebu wewengkon Pasuruan, Prabalingga, Malang lan Lumajang. Ing Pasuruan, carabasa Tengger tinemu ing kacamatan Tosari, sabanjuré ing Prabalingga, tlatah kacamatan Sukapura, manawi Malang, ...

                                               

Kulawarga basa Slavika Kidul

Basa Slavik Kidul iku salah siji saka telung rumpun Basa Slavik. Sing liyané yakuwi rumpun Basa Slavik Wétan lan Basa Slavik Kulon. Gunggung penutur Basa-Basa Slavik Kidul ana kurang luwih 30 yuta jiwa lan sapérangan gedhé manggon ing tlatah Balk ...

                                               

Dhaptar tembung Jawa asal basa Sangsekerta

Tembung-tembung silihan saka basa Sangskreta ing basa Jawa iku cacahé akèh banget. Miturut Zoetmulder ing bausastrané Jawa Kuna - Inggris, kurang luwih mèh 50% saka kabèh èntri ing bauwarnané, asalé saka basa Sangskreta. Tembung-tembung banjur ak ...

                                               

Mattur

Mattur iku désa ing dhistrik Shimoga ing praja Karnataka, Indhiya, sing kondhang jalaran wargané ngendikan basa Sangsekerta saben dinané, sanadyan basa umum sing dianggo ing praja iku basa Kannada. Ing désa Mattur ana candhi Rama, Siwalaya, candh ...

                                               

Basa Katala

Basa Katala iku sawijining basa Roman sing dipituturaké kira-kira déning sakiwa-tengené 12 yuta jiwa. Basa iki ya iku basa resmi Andorra lan basa resmi, bebarengan karo basa Spanyol, ing Katalonia, Valencia, Kapuloan Baleares lan kutha ing Pulo S ...

                                               

Basa Portugis

Basa Portugis utawa basa Portegis iku basa Roman kang akèh dipituturaké ing Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Tanjung Verde, lan Timor Wétan. Akèh ahli basa kang nganggep basa Galisia, basa laladan ing Galisia, Spanyol, sajatiné sajenis basa Po ...

                                               

Basa Rumania

Basa Rumania utawa Limba Română, iku anak cabang paling wétan basa-basa Roman lan siji-sijiné cabang basa Latin kang diubengi déning basa-basa Slavia lan Hongaria. Basa iki dituturaké d’ening luwih kurang 30 yuta wong kang kasebar ing Rumania, Mo ...

                                               

Basa Suomi

Basa Finlandia utawa basa Suomi iku basa sing dituturaké déning sapérangan gedhé warga Finlandia lan déning Wong Finlandia ing sajabané Finlandia. Basa Suomi iku basa resmi ing Finlandia lan basa resmi minoritas ing Swèdhen. Logat Suomi sing akèh ...

                                               

Basa Hongaria

Basa Hongaria utawa sajeroning basa saenggon ingaran Magyar iku minangka anak cabang basa-basa Fino-Ugrik. Dipituturaké déning 14 yuta jiwa, lan 10 yuta ing antarané urip ing Hongaria. Basa iki dituturaké ing kawasan-kawasan kaya Rumania, Slowaki ...

                                               

Tembung sesulih pandarbé

Tembung sesulih pandarbé inggih punika salah satunggiling tembung sesulih. Tembung sesulih pandarbé punika wonten ingkang manggèn ing sangajening tembung, inggih punika dak-, mang-, ko- saha ing sawingkinging tembung, inggih punika-ku mu, saha -e ...

                                               

Tembung sesulih panuduh

Tembung sesulih panuduh punika tembung ingkang nedahaken dununging barang utawi bab tinamtu. Tembung sesulih panuduh kabédakaken: 1. panuduh limrah, tuladhanipun: iki, iku, iku, ika, kae, punika, punika, nika, punika, nganu, anu. 2. Panuduh papan ...

                                               

Aksara Batak

Surat Batak iku sawijining jinis aksara sing diarani abugida, dadi minangka perpaduan antara alfabet lan aksara suku kata. Saben karakter wis ngandhut sisan konsonan lan vokal dhasar. Vokal dhasar iki wujud uni /a/. Nanging kanthi tandha diakriti ...

                                               

Aksara Lontara

Aksara Lontara iku aksara tradhisional masarakat Bugis-Makassar. Wangun aksara lontara miturut budayawan Prof Mattulada asal saka "sulapa eppa wala suji". Wala suji asal saka tembung wala sing tegesé pamisah/pager/penjaga lan suji tegesé putri. W ...

                                               

Aksara Réncong

Aksara Réncong iku istilah kang wiwitané dipigunakaké déning para paneliti Walanda kanggo ngarani aksara Surat Ulu kang dipigunakaké ing kawasan ulu Sumatra, mligi ing tlatah Kerinci, Bengkulu, Sumatra Kidul, lan Lampung. Bebarengan karo aksara-a ...

                                               

Aksara Bali

Aksara Bali iku Aksara tradhisional masarakat Bali lan tuwuh ing Bali. Aksara Bali wujud sawijining aksara abugida kang asal saka Aksara Pallawa. Aksara iki mèmper karo aksara Jawa. Prabédané dumunung ing lekukan wangun Aksara. Aksara Bali cacahé ...

                                               

Ca laca

Ca laca inggih punika variasi saking aksara Ca ing aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /c/ ingkang dipunsusul déning swanten /h/. Manawi Ca laca dipunalihaksaraken dados aksara Latin, lajeng punika dipunserat "cha".

                                               

Ca murca

Ca murca inggih punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /c/ dan /tʃ/. Manawi Ca murca dipunlatinaken, lajeng dipunserat "ca".

                                               

Carik (aksara Bali)

Carik yaiku salah siji tandha wacan sajeroning sistem panulisan aksara Bali. Sacara barès, tembung carik tegesé "rampung". Carik siki duwé fungsi padha karo tandha koma sajeroning aksara Latin. Yèn carik siki ditulis kaping pindho lan leté cedhak ...

                                               

Da madu

Da madu inggih punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem seratan aksara Bali. Wonten kalih warna Da madu wonten ing aksara Bali, inggih punika Da madu Murdhanya - kalih garis pungkasan tumpul - lan Da madu Dantya - kalih garis pungkasa ...

                                               

Ga (aksara Bali)

Ga punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /g/. Manawi dipunlatineken, lajeng aksara punika dipunserat "Ga".

                                               

Ga gora

Ga gora inggih punika variasi saking aksara Ga ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /g/ dipunsusul kaliyan swanten /h/ ing wingkingipun. Manawi dipunlatinaken, pramila aksara punika lajeng kaserat "Gha".

                                               

Ha (aksara Bali)

Ha iku aksara wianjana sajeroning aksara Bali sing nglambangaké uni /ha/ utawa /a/. Yèn aksara Ha dialihaksarakaké saka aksara Bali dadi aksara Latin, banjur ditulis "Ha".

                                               

Ja (aksara Bali)

Ja inggih punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali, ingkang nglambangaken swanten /ɟ/ utawi /dʒ/. Manawi dipunalihaksaraken dhumateng aksara Latin, lajeng aksara punika sinerat "Ja".

                                               

Ja jera

Ja jera inggih punika aran kanggé satunggal aksara ing aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ɟ/ ingkang dipunsusul déning hembusan swanten /h/. Manawi Ja jera dipunalihasaraken saking aksara Bali dhumateng aksara Latin, lajeng sinerat "jha".

                                               

Ka (aksara Bali)

Ka punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /k/. Manawi aksara punika dipunlatinaken, aksara punika dipunserat "Ka". Aksara punika kalebet ing warga kanthya.

                                               

Na kojong

Na kojong utawa Na punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali, ingkang nglambangaken swanten /na/. Manawi dipunlatinaken, aksara punika dipunserat "Na". Aksara punika kalebet ing warga dantya, punika aksara ingkan ...

                                               

Na rambat

Na rambat inggih punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan mawi aksara Bali, ingkang nglambangaken swanten /ɳ/. Manawi dipunlatinaken dumados aksara Latin, mila aksara punika sinerat Na.

                                               

Nga (aksara Bali)

Nga punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ŋ/. Manawi dipunlatinaken, lajeng aksara punika dipunserat "Nga" utawa "Ṅa".

                                               

Nya (aksara Bali)

Nya inggih punika salah satunggal aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali ingkang nglambangaken /ɲ/. Manawi "Nya" ing aksara Bali dipunserat wonten ing aksara Latin, pramila sinerat "nya" utawi "ñ".

                                               

Ra repa

Ra repa punika satunggaling aksara swanten ing sistem panyeratan aksara Bali. Ing Bali, Ra repa kawentar minangka paganten saking aksara Ra ingkang boten pareng dipunparingi pepet. Manawi dipunlatinaken, lajeng Ra repa dipunserat "Re".

                                               

Sa saga

Sa saga inggih punika salah satunggal aksara wianjana ing aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ɕ/. Manawi Sa saga dipunlatinaken, pramila sinerat "śa".

                                               

Sa sapa

Sa sapa inggih punika salah satunggaling aksara wianjana ing sistem seratan aksara Bali ingkang nglambangaken swanten /ʂ/. Manawi dipunalihaksaraken dados aksara Latin, mila aksara punika sinerat "Sa".

                                               

Ta latik

Ta latik punika satunggaling aksara wianjana ing sistem panyeratan aksara Bali, ingkang nglambangaken swanten /ʈ/ lan /ʈʰ/. Manawi dipunlatinaken, aksara punika lajeng dipunserat "Ta" utawi "Tha".

                                               

Romanisasi

Romanisasi kanthi barès tegesé "aktivitas ngowahi dadi wangun Romawi". Nanging kang biyasa dimaksud ya iku prosès alihaksara saka aksara non-Latin dadi aksara Latin. Kerep prosès romanisasi iki rada angèl amarga aksara Latin mung duwé 26 karakter ...

                                               

Can You Keep a Secret? (novel)

Can You Keep a Secret? ya iku novèl karya Sophie Kinsella sing pisanan "ditampilaké", diterbitaké déning Dial Press Trade Paperback tanggal 1 Maret 2003 ing Britania Raya.

                                               

Tunnels (novel)

Tunnels ya iku novel abasa Inggris kang ditulis dening Roderick Gordon lan Brian Williams. Novel iki dibabar ing tanggal 2 Juli 2007 dening Chicken House. Tunnels minangka novel serial petualangan kanggo bocah kang mapan ing London. Novel iki nya ...

                                               

Twenties Girl

Twenties Girl ya iku buku taun 2009 déning Sophie Kinsella. Buku kaping papat kang diterbitaké déning Bantam Press.

                                               

Abu Hanifah (sastrawan)

Abu Anifah, aliyasé El Hakim, ya iku dhokter, pulitisi, juru roman, lan panitra sandiwara asal Indonésia.

                                               

Alexis Tsipras

Alexis Tsipras iku pulitisi Yunani kang lungguh minangka Mahamantri Yunani kawit 2015 nganti 2019. Minangka wong sosialis, Tsipras dadi pangarepé parté pulitik Yunani aran SYRIZA kawit 2009. Tsipras lair ing Athína ing 1974. Dhèwèké mlebu Kanoman ...

                                               

Anafilaksis

Anafilaksis ya iku reaksi alergi abot kang dumadakan kedadeyan lan bisa njalari panandhang nemahi pati. Penyakit iki lumrahé nuwuhaké pirang-pirang tandha-tandha kaya ta kulit abang gatel, gorokan abuh, lan tekanan darah cendhèk. Panyebab lumrahé ...

                                               

Doctor Who

Doctor Who iku sérial télévisi fiksi sains Karajan Manunggal lan diprodhuksi déning BBC. Acara TV iki nggambaraké caritané siji Adipati Kala. Adipati Kala iki jenengé sajinising makluk njaba akasa. Banjur acara TV iki nyritakaké pangulandarané si ...

                                               

Indonésia

Indonésia, resminé Républik Indonésia, iku sawijining nagara berdaulat transkontinéntal dumunung mligi ing Asia Kidul-Wétan karo sawatara tlatah ing Oséania. Dumunung ing antarané Samodra Hindia lan Pasifik, iku nagara kapuloan gedhé dhéwé ing do ...

                                               

Kabupatèn Blora

Kabupatèn Blora, yaiku kabupatèn ing Jawa Tengah, pernahé ing sisih wétan, tapel wates karo Provinsi Jawa Wétan, udakara 127 km sisih wétané Semarang. Kutha Blora iku kutha krajan kabupatèné, déné kutha-kutha liyané: Cepu, Ngawèn, Kunduran, Jepon ...

                                               

Kitsune

Kitsune inggih punika sebatan kanggé kéwan rubah ing basa Jepang. ing carita rakyat Jepang, rubah asring dipuntontonaken ing pinten-pinten carita dados makluk wasis kaliyan kabetahan sihiripun ingkang sangsaya sampurna sejalan kaliyan sangsaya wi ...

                                               

Lara gorokan streptokokus

Lara gorokan streptokokus utawa faringitis streptokokus iku lelara kang disababaké bibit lelara aran" gugus bakteri streptokokus A”. Lara gorokan jinis iki namani gorokan, amandhel, lan bisa uga kothak swara. Tandha-tandhané kang lumrah kaya ta p ...

                                               

Qantas

Qantas Airlines Limited inggih punika maskapé penerbangan nasional Australia. Asma aslinipun QANTAS ", sawijining cèkakan kanggé Queensland and Northern Territory Aerial Services ". Akrab dipunsebat "The Flying Kangaroo", maskapé punika berpusat ...

                                               

Sydney Opera House

Sydney Opera House ya iku salah sawijiné panggon wisata ing kutha Sydney, Australia. Papan iki uga ing Bennelong Point, Sydney. Opera House iku ana ing sisih lor Sydney Harbour cedhak Sydney Harbour Bridge. Gedung iki uga salah sijiné yasan kang ...

                                               

Musiyum Bank Indonesia

Musiyum Bank Indonésia ya iku musiyum kang ana ing Jakarta, Indonésia kang panggonané ana ing Dl. Pintu Besar Utara No.3, Jakarta Kulon, kang manggoni aréa tilas gedhong Bank Indonésia Kota kang kalebu cagar budaya tinggalané De Javasche Bank kan ...