ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Abad Renaisans

Abad Renaisans utawa Jaman Renaisans yaiku jaman lair ulang kabudayan Yunani-Romawi ing Éropah nalika abad kaping 15 nganti 16 M. Kadadéan iku kawiwitan sawisé ana prabawa saka agama Kristen ing kabudayan sing wis ana. Nanging, wong-wong ing jama ...

                                               

Absurdisme

Absurdisme iku sawijining aliran utawa paham sajeroning filsafat kang mratélakaké yèn upaya manungsa kanggo nemu makna sajeroning alam samesta wekasané gagal, sebab makna mau ora ana, paling sethithik kang magepokan karo individu. Tembung "absurd ...

                                               

Alfred Adler

Alfred Adler iku ahli psikoanalisis Austria wiwit taun 1870 nganti 1937. Piyambaké lair tanggal 1 Fèbruari ndhik Rudolfsheim lan séda tanggal 28 Mèi 1937". Adler iki urip ndhik lingkarané para doktor Freudian sing basisé ndhik Wina Austria samenj ...

                                               

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci iku juru nulis, politisi lan pangripta téyori pulitik saka Italia. Minangka salah siji saka pemimpin kang ngadegaké Parté Kuminis Italia, dhèwèké dikunjara déning rejim fasis Mussolini. Tulisan-tulisané akèh-akèhé wujud analisis b ...

                                               

Aristotélès

Aristoteles, iku filsuf Yunani, murid saka Plato lan guruné Alexander Agung. Aristoteles nulis warna-warna subyek kang béda-béda, kalebu fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, pulitik, pamaréntahan, ètnis, biologi lan zoologi. Bebarengan ka ...

                                               

Catur Kawicaksanaan

Catur Praja Wisakcana inggih punika sekawan sipat ingkang wicaksana, ingkang patrapipun dipuntindakaken lan dipungadhahi déning para pangarsa. Sipat-sipat kasebat inggih punika: sama inggih punika sipat ingkang tansah waspada lan siyap kanggé nga ...

                                               

Cicero

Marcus Tullius Cicero iku sawijining nagarawan Romawi, ahli hukum, èlmuwan pulitik, lan filsuf. Cicero dianggep salah siji ahli pidhato kang paling pinter ing Roma, lan uga seniman prosa. Cicero lumrahé dianggep salah siji pamikir budaya Romawi k ...

                                               

Charles Darwin

Charles Darwin, punika satunggiling ngèlmuwan ing widhang biologi saking Britania Raya. Piyambakipun misuwur sanget amargi ingkang kaping pisan mamanggihaken téyori ngèlmu Evolusi. Piyambakipun mangembangaken téyorinipun satelasipun numpak baita ...

                                               

Determinisme

Dètérminismé asalipun saking basa Latin determinare ingkang tégésipun nentuaken utawi nétépakén batas utawi batesi. kanthi limrahipun, gadhah pémanggih sanès manawi kaanan gésang lan tingkah manungsa dipuntémtuakén déning faktor-faktor fisik gèog ...

                                               

Georges Bataille

Georges Bataille miyos ing Billion, Prancis, nalika warsa 1897. Ramanipun dados wuta paningalipun sadèrèngipun Bataille miyos lan lumpuh sepalih sadèrèngipun Georges Bataille genep tigang warsa yuswanipun. Wonten ing cuplikan-cuplikan autobiograf ...

                                               

Hedonisme

Hedonisme inggih punika pandangan gésang ingkang nganggpé méawi tiyang badhé dados bungah kaliyan madosi kabungahan ingkang katahipun lan ingkang angsal manawi nghindari perasaan-perasaan ingkang nyakitakén. Hedonisme punika ajaran utawi pandanga ...

                                               

Hugo Grotius

Hugo Grotius utawi Hugo de Groot ya iku filsuf Walanda kang dadi pelopor saka pandhangan-pandhangan modhèren tumrap kukum internasional lan salah siji pemikir gedhé babagan kukum alam. Kejaba dadi filsuf, Grotius uga misuwur minangka pengacara, j ...

                                               

Immanuel Kant

Immanuel Kant, punika satunggiling filsuf Jerman ingkang misuwur sanget.Piyambakipun miyos saking kulawargi mlarat anging ingkang sanget solèh. Bapanipun ndamel sadhel-sadhel kapal ing kitha Königsberg. Immanuel piyambak, pinter sanget. Piyambaki ...

                                               

Jacques Derrida

Jacques Derrida inggih punika salah satunggalipun filsuf Prancis ingkang dipunanggep minangka pangusung téma dékonstruksi wonten ing filsafat postmodhèrn. Pamikiranipun ugi dipunpratélakaken kanthi filsafat basa. Wonten ing seratanipun Christophe ...

                                               

John Rawls

John Rawls inggih punika filsuf saking Amérikah Sarékat ingkang misuwur nalika abad kaping 20 wonten ing babagan filsafat pulitik. Bukunipun ingkang judhul "Téyori Babagan Kaadilan" minangka salah satunggaling teks primer wonten ing filsafat puli ...

                                               

Karl Popper

Karl Popper ya iku filsuf sing lair 21 Juli ndhik Wina taun 1902. Bapaké ya iku Dr. Simon S.C. Popper karenan bab Filsafat karo bab Sosial. Bapaké Popper ya iku pengacara sing sugih. Wongtuwané ganti agama teko Yahudi ana ing Kristen, mangkané se ...

                                               

Johannes Kepler

Johannes Kepler 1571 – 1630, punika satunggiling ahli astronomi Jerman. Piyambakipun mliginipun dados misuwur déning téyorinipun bab éwahing saha puteraning planit-planit. Piyambakipun ugi kaanggep ingkang ngadegaken ngèlmu astronomi modhèren.

                                               

Kong Hu Cu

Konfusius utawi Kong Hu Cu punika satunggiling filsuf Cinten ingkang misuwur sanget. Ing filsafatipun langkung wigati moralitas pribadi saha pamaréntahan. Filsafatipun dados populèr amargi dhasaripun kiyat ing budaya saha tradhisi Cinten. Tiyang- ...

                                               

Madilog

Madilog ya iku buku kang dianggit déning Tan Malaka ing taun 1942-1943. Madilog ngemot èsènsi pemikirané Tan Malaka ngenani bangsa lan lemah tumpah-rah-é. Perkara kang diangkat ing Madilog, ya iku: 1. Ngapa bangsa Indonésia nganti kejajah semana ...

                                               

Marcel Proust

Marcel Proust ya iku sastrawan sing lair ndhik Auteuil Perancis tanggal 10 juli 1871 lan séda tanggal 18 November 1922 ndhik Paris Perancis. Proust iku anaké Adrien Proust dokter sing kacitra lan keturanan Perancis. Anadéné ibuné Jeanne née Weil ...

                                               

Martabat

Martabat minangka hak wong kanggo dikhurmati kanggo awaké dhèwé, lan dianggep sopan. Pentingé babagan moralitas, ètika, ukum lan pulitik minangka anané konsep jaman gamblang saka hak-hak sing ora ana gandhengane. Tembung kasebut bisa uga digunaka ...

                                               

Martin Luther

Martin Luther, punika satunggiling filsuf ugi pastur saking Wittenberg, Sachsen, Jerman ingkang gadhah kersa ngréformasi gréja Kristen Katulik. Nanging wusananipun, boten réformasi ingkang dipunangsali, piyambakipun lajeng pecah saking gréja katu ...

                                               

Marxisme

Marxisme ya iku siji paham kang mèlu ngetutke pandangan-pandangan saka Karl Marx. Marx nyusun siji téyori kang ana gegayutane karo ékonomi, sosial, lan pulitik. Pengikut saka téyori iki dijenengi Marxis. Perkara kang kalebu ana ing Marxisme ya ik ...

                                               

Materialisme

Materialisme ya iku paham sajeroning filsafat kang negesake yèn hal kang bisa dikandakaké ana ya iku matèri. Sebeneré kabèh hal kasusun saka materi lan kabèh fenomena asil interaksi material. Materi ya iku salah sijiné substansi. Minangka téyori, ...

                                               

Michel Foucault

Paul-Michel Foucault ya iku pawongan filsuf Perancis, sajarahwan, intelektual, kritikus, lan sosiolog. Sakwene uripé, dhèwèké nyekel kursi kalungguhan ing Collège de France, amarga karyané kang kanti judhul Sajarah sistem pamikir lan uga ngajar i ...

                                               

Mitos Guwa

Mitos Gua iku salahsijiné kutipan kang paling kewentar teko kabèh seratané Plato kang onok ndhik Republik. Ndèk njeroné Plato nyeritokné pikirané bab kondisiné manungsa, lan mligi pandangané bab kawruh manungsa kang onok kaitané karo kanyatan kan ...

                                               

Moral

Moral iku ajaran ngenani ala beciké tumindak. Secara etimologis, tembung moral saking tembung latin mos, ingkang gadhah arti tata cara, adat istiadat utawi pakulinan, manawi jamakipun inggih punika" mores”. ya iku adat istiadat utawi pakulinan, t ...

                                               

Pratélaning filsuf ing donya

Abd-Al Malik Ibn Quraib Al-Asmai - Al-Kindi - Al-Khwarizmi - Al-Hallaj - Al-Farabi - Al-Ashari - Al-Ghazali - Anaxagoras - Anaximander - Anaximenes - Thomas Aquino - Aristoteles -

                                               

Claudius Ptolemaeus

Claudius Ptolemaeus, iku ahli géografi, astronom, lan astrolog kang urip ing jaman Helenistik ing provinsi Romawi, Aegyptus. Ptolomaeus iku pengarang sawatara risalah ngèlmiah, telung ing antarané mengko bakal nduwé peranan wigati ing perkembanga ...

                                               

Rambut Gimbal

Rambut Gimbal bisa didelok dadi mahkotané Rastaman. Mergoné Rastaman iku ora olèh motong rambut ing wektu tertentu. Ndèk keyakinane kaum Rastafari rambut gimbal kui wes onok ndhik ajarané Alkitab Levictus 21:5. Rambut gimbal kui uga nunjukaké sim ...

                                               

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek punika filsuf saka psikoanalitik Slovenia, kritikus budaya, lan sarjana Marxist. Panjenenganipun punika senior peneliti ing Institut Sosiologi lan Filsafat ing Universitas Ljubljana, Profesor babagan bentenaken global Jerman ing Univ ...

                                               

Stoisisme

Stoisisme inggih punika salah satunggalé aliran filsafat kilèn ingkang lair sagebyagan jaman kuna. Aliran filsafat ingkang kacitra ing jaman Hellenisme punika diyasa déning Zeno saking Citium, Siprus. Underané filsafat punika ya iku pamawas bilih ...

                                               

Utilitarianisme

Utilitarianisme asalipun saking tèmbung Latin utilis, ingkang tegesipun migunani, mupangati, berfaedah, utawi nguntungaken. Istilah punika ugi asring dipunsebat minangka téyori kebahagiaan terbesar. Utilitarianisme sebagai téyori sistematis perta ...

                                               

Wedanta

Wedanta yaiku salah sawijining aliran ana ing filsafat Hindhu. Ajaran Wedanta asring uga karan Uttara Mimamsa, amarga ajaran iki neliti sapérangan kitab Weda, yaiku kitab Upanisad. Tembung Wedanta saka tembung wedasya lan antah kang ateges "pungk ...

                                               

Èksistènsialisme

Èksistènsialisme iku aliran filsafat kang munjer ing manungsa individu kang tanggung jawab marang kekarepané kang bébas tanpa mikir kanthi jero endi kang bener lan endi kang ora. Sakbeneré marga ora ngerti endi kang bener lan endi kang ora bener, ...

                                               

Étika

Etika punika saking basa Yunani" ethos”, inggih punika griya ingkang biyasa kémawon, padhang suket, kabiyasan, adat, akhlak, watek, perasaan, sikap, lan cara pikir. Manawi ing wangun jamak, ta etha, inggih punika adat kebiyasan. Ing Kamus Ageng B ...

                                               

Budaya Jawa

Budaya Jawa iku pranataning uripé wong Jawa nuju kasampuraning jalma manungsa. Pranatan iki tegesé pangertèn lan cara. Pangertèn bab urip nuduhaké sapa sejatinging manungsa iku, jejer lan kewajibané. Déné cara nuduhaké pakeming tumindak ing purwa ...

                                               

Cemara Lawang

Cemara Lawang iku dhusun cilik kang pernahé ana ing sisih lor-wétan Gunung Brama, Indonésia kalawan dhuwur 2.217 mèter ing dhuwuring segara. Sacara administratif dhusun iki klebu Dhusun Ngadisari, Sukapura, Kabupapatèn Prabalingga. Cemara Lawang ...

                                               

Dhanyang

Dhanyang iku roh sing manggon ing gunung, sumber, désa, angin, utawa bukit. Danyang dipracaya déning wong Jawa manggon ing pundèn. Akèh wong kang pracaya danyang iku bisa dijaluki pitulungan. Pahala kanggo danyang ya iku slametan. Danyang dudu ru ...

                                               

Entis Sutisna

Entis Sutisna yaiku minangka dhalang Wayang golèk saka kutha Bandung Jawa Barat. Entis Sutisna utawa Aki Acin saktenané minangka saksi urip wayang golèk. Dhéwéké iku pioner kang pegawèyané nggawèkaké klambi kanggo wayang golèk, saka usahané iku w ...

                                               

Kentrung

Kentrung iku tontonan tradhisional seni tutur utawa lésan wujud carita-carita kang ngandhut pituduh urip lan moral, diiringi nganggo tetabuhan terbang utawa rebana. Seni iki sumebar ing tlatah Jawa Tengah lan Jawa Wétan, mligi ing laladan Purwada ...

                                               

Madura

Madura ya iku sebuah calon provinsi yang rencananya akan dimekarkan dari provinsi Jawa Timur. Provinsi ini sempat dimekarkan 2 Oktober 2014. Kutha krajannya direncanakan berada di Sampang. Namun dalam beberapa buku Atlas Provinsi Madura telah di ...

                                               

Negara Jawa Timur

Negara Jawa Wétan minangka wilayah sing dibentuk déning Walanda sing diadegaké tanggal 26 Novèmber 1948. Negara iki lair adhedhasar resolusi Konferensi Djawa Timoer ing Bondowoso, 23 Novèmber 1948, mutusaké kanggo netepaké Negara Jawa Timur sawis ...

                                               

Ngundhuh mantu adat Jawa

Ngundhuh Mantu Adat Jawa saged dipunjlèntrèhaken antawisipun aturan ingkang sampun kulina dupunlampahi nalika jaman rumiyin, cara ingkang sampun dados mbudi daya, wujudipun gagasan kabudayan saking nilai-nilai budaya, norma, hukum lan aturan setu ...

                                               

Nyadran

Nyadran iku salah siji prosèsi adat budaya Jawa awujud kagiyatan setaun sapisan ing sasi Ruwah wiwit saka resik-resik saréan leluhur, mangsak panganan tertamtu kaya déné apem, ater-ater lan slametan utawa kenduri. Jeneng nyadran iki asalé saka te ...

                                               

Omah adat Jawa

Omah adat Jawa sing umum ditepungi ya iku omah utawa omah sing duwé gagrag arsitèktur joglo, saliyané iku uga ana omah sing diyasa nganggo gagrag arsitèktur liya, kaya ta: limas, dara gepak, joglo trajumas, lan yasan liya upamané sasana suka. Oma ...

                                               

Pendak pindho

Pendhak pindho punika pétangan wekdal ingkang dangunipun kalih taun ingkang wonten ing kalènder utawi tanggalan Jawi. Pendhak pindho punika salah satunggaling adicara kanggé mengeti tiyang ingkang sampun sédo kalih taun kepengker. Adicara Pendhak ...

                                               

Pendak pisan

Pendhak pisan punika petangan wekdal ingkang dangunipun satunggal taun ingkang wonten ing kalender utawi tanggalan Jawi. Pendhak pisan punika salah satunggaling adicara kanggé mengeti tiyang ingkang sampun sedo satunggal taun. Adicara Pendak pisa ...

                                               

Perkawinan adat jawa tengah

Perkawinan adat jawa tengah punika upacara adat perkawinan gunakake budaya warga jawa tengah. Urut= urutan upacara jejodhohan punika limrahipun wonten sekawan urutan, inggih punika: Lamaran. Singsetan Lan Liru kalpika. Perkawinan. Nontoni. Upacar ...

                                               

Pratélan ratu Mataram Anyar

Pratélan punika inggih Pratélan Ratu-Ratu Mataram Énggal utawi ugi kasebat Mataram Islam utawi Mataram II. Ing ngandhap punika asma-asma dalem para Ratu dipunsebat mawi warsa jumenenganipun. Para raja dipunpilah miturut wangsa utawi trahipun. San ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →