Back

ⓘ Pesindhèn
Pesindhèn
                                     

ⓘ Pesindhèn

Sindhèn yaiku wong kang nembang mbarengi swaranè gamelan. Sindhèn iku nama kanggo wanita kang bisa nembang. Sindhèn uga kawastanan pasindhèn, waranggana, utawa swarawati. Manut saking Ki Mujoko Joko raharjo tembung sindhèn iku saking tembung "pasindhian" kang ngemu teges sing sugih tembang utawa sing nembangaké. Sindhèn uga mau waranggana "wara" ateges wanita, lan "anggana" tegesé dhèwèkan. Ana ing jaman kapungkur, mung waranggana punika wanita sing ana ing papan pagelaran wayang utawi pentas klenengan. Sindhèn pancen wanita kang nembang padha karo iringan gendhing kang padhatan ana ing acara klenengan lan pergelaran wayang.

Lumrahé pagelaran kasenian Jawa kaya déné wayang, lengger lan liyané ngango iringan pesindhèn.

                                     
  • Sindhèn ya iku ungeling vokal putri kang ana ing karawitan. Pesindhèn yaiku istilah kanggo wong profesional utawa paraga kang dadi vokalis ana ing sajian
  • wayang. Ing donya padhalangan utawa karawitan, waranggana uga diwastani pesindhèn utawa swarawati. Tembung waranggana ing basa Kawi Jawa, kadadéan saka