Back

ⓘ Kendhang gendhing
Kendhang gendhing
                                     

ⓘ Kendhang gendhing

Kendhang gendhing utawa kendhang ageng iku kendhang sing gedhé dhéwé ukurane ning tetep luwih cilik katandhing bedhug. Kendhang gendhing iki nduwé nada swara sing cendhak dhéwé katandhing jinis kendhang liyané.

Ing kendhang satunggal, kendhang ageng iki ditabuh dhéwéan, yèn ing kendhang kalih ditabuh bareng karo kendhang ketipung lan nganggo tempo rikat.

                                     

1. Swara

Swara kendhang ageng pada karo swara kendhang racaké yaiku: dlong, dhah, thung, ket, tong lan tak. Masing-masing jinis swara iku metu saka teknik/cara nabuh sing béda-béda.

                                     
  • ukurané Kendhang gendhing utawa kendhang ageng, nduwé nadha swara paling cendhèk Kendhang wayangan Kendhang batangan utawa ciblon Kendhang ketipung
  • biyasané gendhing mau kawuwuhan kandha lan kang dadi pamurba gendhing iku ora mung kendhang nanging uga manut thuthukaning keprak. Gendhing Bima Kurdha
  • kenong, gong, lan kendhang Ing pagelarane, calung dikanteni déning sindhen. Aransemen lagune nganggo gendhing - gendhing Banyumasan, gendhing gaya Banyumas
  • Gendhing yaiku lelagon swaraning gamelan kang peprincèn reracikaning laras panabuhé mawa irama sarta pathet kang gumathuk.
  • donya gendhing lan gamelan. Tembung - tembung mau antarané: Bawa: tembang kanggo mbukani gendhing Buka: wiwitané nembang. Buka celuk: bukaning gendhing mung
  • musik utawa karawitan sajeroning gamelan Jawa, srepeg iku siji wangun gendhing nalika ngiringi pagelaran wayang. Tata wanguné ya iku: .N...N .N..
  • Ladrang iku jinising gendhing Jawa sing nganggo kasusun saka 32 keteg thuthukan Ladrang iku mèmper karo ketawang kajaba papat ora loro nongan minangka
  • Sajeroning musikgamelan Jawa, sampak iku wangun gendhing kang dianggo ing iringan pagelaran wayang. Sampak kerep dianggo sawisé srepeg. Sampak iku irama
  • Kempyang. Engkuk. Kenong. Kempul. Gong. Kecer. Kemanak. Keplok alok. Kendhang Kendhang Saron Bonang Barung Bonang panerus Slenthem Gender Barung Gender Penerus
  • campursari bisa awujud: lagu dolanan, langgam, macapat, tembang gedhé, sekar gendhing bawa, umpak - umpak, lan liya - liyané. Tokoh campursari sing kondhang yaiku