Back

ⓘ Kasultanan Demak
                                               

Kasultanan Demak

Kasultanan Demak diyasa déning Radèn Patah taun 1481 M utawa 1403 taun Saka. Laladan iki sadurungé dadi péranganing Krajan Majapahit nanging wektu kadadéan perang sadulur ing Majapahit taun 1478, punjer krajan Majapahit dipindhah menyang Keling, banjur pindhah manèh menyang Daha.

                                               

Ki Kebo Kenanga

Ki Kebo Kenanga, uga jejuluk Ki Ageng Pengging, iku sawijining panguwasa ing Pengging, karajan cilik Hindhu-Buda pungkasan ing Jawa Tengah sing ndhukung Majapait. Miturut cathetan Sajarah Banten lan Babad Tanah Jawi, dhèwèké nggenténi ramané, Pangéran Andayaningrat, sing tilar donya ing taun 1527 ing perang kanggo ndhukung Majapait nglawan Demak. Kangmasé jenengé Ki Kebo Kanigara. Sanajan agama Islam wis wiwit dianut déning sawetara wong Pengging, sabagéyan amarga piwulang Sèh Siti Jenar, nanging Pengging tetep nulak tundhuk marang Demak. Ing wiwitan taun 1530-an, Demak ngirim pasukan manè ...

                                               

Radèn Patah

Radèn Patah utawa Chen Jin Wen utawa Panembahan Tan Jin Bun iku putra pasangan Brawijaya V karo putri saka Cinten. Uga ana sing nyebut yèn Radèn Patah iku putra pasangan Brawijaya V karo Putri Anarawati.Radèn Fatah kagolong tokoh ulama kapisan kang madegake karajan demak kang dipandegani déning walisanga kang ngayahi lan nderekake paperangan ing karajan Demak kang kapisanan uga pangendeg karajan.Kanthi sinengkelan Geni Mati Siniram Janmi kang tumuju ing taun saka 1403 utawa taun 1481 M karajan Demak dumadeg.Karajan Islam kapisanan ing jawa ngandeg kanthi pangestu lan gegayutan ing para wal ...

                                               

Sunan Prawata

Sunan Prawata utawa Raden Mukmin dadi Sultan Demak kaping telu, mrentah wiwit taun 1546 nganti 1561. Sunan Prawata salah sijining putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata seda ing taun 1561 amarga kacidra abdi kang diutus déning Arya Penangsang. Garwane ugaseda amarga keris kang katamanake ing jaja butul ing gigir lan nerus ing jajane garwane kang ana ing mburine. Arya Penangsang kang isih keponakan Sunan Prawata nyidra pamane amarga ramane Arya Penangsang uga kacidra dening abdi kang diutus Sunan Prawata.

                                               

Pati Unus

Pati Unus dadi Sultan Demak kaping loro ngganti Raden Patah lan mrentah Demak wiwit taun 1518 nganti 1521. Ing taun 1521 Pati Unus mimpin penyerangan ing Malaka kanggo ngelawan penjajahan Portugis ning Pati Unus palastra ing paparangan iki. Pati Unus uga misuwur dijuluki Pangeran Sabrang Lor nyabrang wonten ing arah lor wektu nyerang Portugis ing Malaka. Pati Unus digantiake déning adi ipare ya iku Sultan Trenggana.

                                               

Sultan Trenggana

Sultan Trenggana mrentah Demak wiwit taun 1521 nganti 1546. Salah siji putra Raden Patah iki sibuk nakluke laladan-laladan liya nganti akhire palastra ing peperangan wektu nakluke Pasuruan. Sultan Trenggana ngangkat Fatahillah mantu Raden Patah dadi panglima perang Demak.