Back

ⓘ Aksara sinandi ing Unicode 1.0
                                               

Alfabèt Yunani

Alfabèt Yunani wis dianggo nulis basa Yunani kawit abad angka 8 SM. Aksara iki tumurun saka alfabèt Finikiya wiwitan lan dadi aksara alfabètis kapisan sing mbédakaké huruf kanggo swara lan wyanjana. Aksara iki baboning aksara Latin lan Kiril. Saliyané kanggo nulisaké basa Yunani, sarana aksara cara kuna utawa cara anyar, aksara Yunani ing wektu iki uga minangka sumbering lambang-lambang lan panenger-panenger tèknis ing babagan kawruh pétung, kawruh alam, lsp. Susunan kuna lan anyar aksara iki dumadi 24 huruf, sing urut saka alfa tekan oméga. Kaya déné aksara Latin lan Kiril, aksara Yunani ...

                                               

Katakana

Katakana iku silabari Jepang lan minangka salah siji saka telung aksara Jepang, déné liyané mono hiragana, kanji, uga aksara Latin. Tembung katakana ateges "kana kang kapérang-pérang" awit karakter-karakter ing katakana iku tumurun saka pérangan-pérangan kanji kang njlimet. Katakana lan hiragana sakloron iku asistem kana. Kanthi sistem iki, bakuné saben wanda ing basa Jepang dilambangaké lumantar karakter cacah siji, utawa ingaran kana, sanadyan uga ana karakter kang mbédani. Saben kana bisa awujud swara kaya ta a ; wyanjana mawa swara kaya ta ka ; utawa n ", yaiku sonoran nasal kang uniné ...

                                     

ⓘ Aksara sinandi ing Unicode 1.0

  • 1985 Buku Unicode Bab 9 PDF  634 KB - South and Southeast Asian Scripts Bebaku Unicode 5. 0 - Tabèl Sandi Kannada PDF  111 KB Aksara Kannada - saka
  • panuntun kanggo sinau aksara Malayalam Tabèl Sandi Unicode Aksara Malayalam PDF Kaca ngenani aksara Malayalam Sèri vidéo - Sinau Aksara Malayalam jroning
  • University Press, ISBN 0 - 19 - 507993 - 0 Paugeran Aksara Tamil PDF Fonètik basa Tamil lésan Tabèl Unicode - Aksara Tamil PDF TACE 16 PDF Aksara Tamil
  • Aksara Telugu ya iku aksara abugida saka kulawarga aksara Brahmi kanggo nulisaké basa Telugu sing dicaturaké ing praja - praja India bang kidul kaya ta Andhra
  • sawatara ornamèn. Pralambang - pralambang iki durung sinandi ing Unicode Pralambang nuqta uga kanggo ing tulisan - tulisan Siddham modhèren. Gabungan hurup
  • iki baboning aksara Latin lan Kiril. Saliyané kanggo nulisaké basa Yunani, sarana aksara cara kuna utawa cara anyar, aksara Yunani ing wektu iki uga