Back

ⓘ Dick Hartoko
                                     

ⓘ Dick Hartoko

Dick Hartoko ya iku pangalihbasa, budayawan, rohaniwan, lan dhosèn. Dhèwèké lair an Jatirata, Jawa Wétan, tanggal 9 Mèi 1922, séda tanggal 1 September 2001. Dhèwèké akèh nulis buku-buku sastra, filsafat, seni, lan budaya. Dhèwèké uga dikenal minangka rédhaktur kalawarti Basis.

Pamikirané dadi rujukan wigati kanggo studi kabudayan, sastra, lan seni.

Bapaké Landa lan ibuné Jawa. Dhèwèké dimèmèt kulawarga Geldorp nalika umur 3 taun amarga wong tuwané séda loro-loroné.

Pawiyatané ana SMA Kanisius Jakarta.

Dhèwèké ditahbisaké dadi imam Katolik taun 1956 sawisé ngayahi pendidikan tinggi imam ana Kolese Santo Ignatius Yogyakarta. Pitung taun arepé pentahbisan, dhèwèké mèlu pawiyatan novisiat calon imam ana Landa. Bali nèng Indonesia taun 1957, langsung makarya ana kalawarti Basis sinambi mulang Sajarah Kabudayaan dan Bahasa Belanda ana Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma, Institut Seni Indonesia, lan Sekolah Tinggi Ilmu Kateketik ing Yogyakarta.

Romo Dick naté njabat Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia-Belanda Karta Pustaka Yogyakarta.

Dhèwèké kacathet minangka juru tulis prodhuktip kanthi 22 buku karyané lan 17 karya pertalan.

Dhèwèké rutin nulis rubrik Tanda-Tanda Zaman 1970-1990 ana kalawarti Basis.

                                     
  • basa Inggris. Terjemahan basa Indonesia kababar ing taun 1983 déning Dick Hartoko KITLV Penerbit Djambatan Sacara barès, Kalangwan tegesé kaéndahan. Tembung
  • 1987: viii Zoetmulder, P.J. Kalangwan. Sastra Jawa Kuna Selayang Pandang Cetakan ke II, diindonesiakan olèh Dick Hartoko Djambatan.Jakarta. 1985: 532 - 533
  • Suatu Studi Filsafat. Jakarta: Gramedia. Pertalan dari basa Walanda olèh Dick Hartoko ISBN 979 - 403 - 937 - 3 1992 - 1993 - Basa parwa: tatabasa Jawa Kuna: Yogyakarta:
  • drama. Teeuw, A: Membaca dan Menilai Sastra kaca 109. Gramedia, 1983 Hartoko Dick lan B. Rahmanto: Pemandu di Dunia Sastra kaca 53. Kanisius, 1986
  • Mardiatmadja Budiman Sudharma Dawam Rahardjo Dien Syamsuddin Djohan Effendi Dick Hartoko Drijarkara E.G. Singgih Eka Darmaputera Fakih Usman Franz Magnis Suseno
  • drama. Teeuw, A: Membaca dan Menilai Sastra kaca 109. Gramedia, 1983 Hartoko Dick lan B. Rahmanto: Pemandu di Dunia Sastra kaca 53. Kanisius, 1986