Back

ⓘ Dhiaspora Jawa
                                               

Javanese Diaspora Event

Javanese Diaspora Event dicekak JDE utawa mung Javanese Diaspora iku adicara karotengah taunan kang ancasé ngumpulaké wong Jawa saka saindengé donya ing Kutha Ngayogyakarta. Tekan sapréné, adicara iki wis ping telu diayahi, taun 2014, 2015, lan 2017. Sing ngadani ya iku Javanese Diaspora Network. Adicara iki kondhang awit irah-irahané "Ngumpulké Balung Pisah" kang mangku karep ngumpulaké wong-wong Jawa kang padha mencar nanging padha nunggal jiwa ing memetri kabudayan Jawa, kadi déné balung-balung pisah kang satemené nunggal awak. JDE iku minangka pasamuwan kanggo rembugan ngenani tuwuh-tu ...