Back

ⓘ Satyagraha Hoerip




                                     

ⓘ Satyagraha Hoerip

Satyagraha Hoerip utawa Oyik ya iku salah sawijiné sastrawan saka Indonesia. Asmané misuwur minangka pangripta carita cekak, novèl, lan skénario filem kang mumpuni ing kasusastran Indonesia. Satyagraha Hoerip uga salah sijiné panggagas lairé Angkatan Sastrawan 1963, sadurung H.B. Jassin nggagas lairé Angkatan Sastrawan 1966. Sanadyan dhèwèké ora naté ngrampungké pendhidhikan ing pawiyatan luhur, nanging naté nampa kapracayan dadi dhosèn tamu ing Indonesian Studies Summer Institute, Universitas Ohio, Athens, Amérikah Sarékat. Prakaryané awujud skénario, Di antara Dua Dunia naté diangkat ing filem layar jembar déning Teguh Karya lan Palupi diangkat déning Asrul Sani.

                                     

1. Riwayat

Satyagraha Hoerip lair ing Lamongan, Jawa Wétan tanggal 7 April 1934. Dhèwèké saka kulawarga priyayi. Wong tuwané ngarep-arep dhèwèké bisa dadi sarjana hukum, nanging anané buku-buku sastra kang diwaca, mligi carita wayang lan dongèng ndadèkaké Oyik milih donyane kasusastran. Sawisé ngrampungké sekolahé ing SMA, Oyik neruské ing pawiyatan luhur. Pirang-pirang pawiyatan wis naté dileboni, nanging ora ana siji-sijia kang dirampungké, antarané Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1950. Ing kana, Oyik kacathet minangka mahasiswa ikatan dinas. Sabanjuré ngalih ing Universitas Gajah Mada Yogyakarta ing Fakultas HESP Hukum Ékonomi, Sosial Pulitik uga minangka mahasiswa ikatan dinas. Ing UGM ora betah, terus ngalih ing Universitas Padjajaran UNPAD Bandung, kang uga ora patia suwé, banjur ngukuhaké nyambut gawé ing médhia massa kang ditelatèni mataun-taun.

Bakat Oyik minangka nganggit wis katon awit ésih sekolah ing SMP. Sajabané kagiyatan sekolah, dhèwèké ngrintis pakumpulan Gallant Assocation of Young Art GAYA kang cacah anggotané nganti 20 wong.

Oyik ora naté ngrampungke kuliahé, bab iki jalaran kekurangan wong tuwané ora padha karo gegayuhané. Dadi, Oyik mlebu ing sapérang pawiyatan luhur amrih bungahé wong tuwané, kang nyuwun supaya dhèwèké bisa ngrengkuh gelar Meester in de Rechten MR. Nanging kaanan kaya mangkono kurang dimangertèni déning wong tuané, yèn kesenian ing kapribadhèné tuhu kandel. Mula saka kuwi, sanajan Oyik tetep mangkat kuliah, kang dicakaké ya mung nganggit lan maca buku-buku babagan eksistensialisme lan buku pulitik.

Pakaryané Oyik paling misuwur ing Indonesia ya iku Bisma Banteng Mayapada carita wayang, 1960, Sepasang Suami Isteri novèl, 1964, Burung Api carita bocah,1970, Tentang Delapan Orang kumpulan carita cekak, 1980, Sesudah Bersih Désa kumpulan carita cekak, 1989, Gedono Gedini kumpulan carita cekak, 1990, lan Sarinah Kembang Cikembang kumpulan carita cekak, 1993

                                     

2. Lumaku

  • Ariwarti Kami 1966-1967
  • Panerbit Sinar Harapan 1980-1984
  • Kalawarta Swasembada 1985-1986
  • Dhosèn tamu ing Indonesian Studies Summer Institute, University Ohio, Athens, Amérikah Sarékat 1982
  • Ariwarti Sinar Harapan 1967-1980
  • Ariwarti minggon Minggu Yogyakarta
  • Sekretariat Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta
  • Penerbit Ganaco Bandung
                                     
  • Jepang 2. Kisah dari Kantor Pos dialihbasa dadi basa Inggris déning Satyagraha Hoerip Dendy Sugono 2003, k. 185. Dendy Sugono 2003, k. 186. Dendy Sugono