Back

ⓘ Sejumlah Perkutut buat Bapak
Sejumlah Perkutut buat Bapak
                                     

ⓘ Sejumlah Perkutut buat Bapak

Sejumlah Perkutut buat Bapak iku buku kumpulan geguritan anggitané Gunawan Maryanto kang dibabar ing taun 2010 déning Omahsore Yogyakarta. Buku kang kandelé patang puluh wolu kaca kanthi ISBN 978-979-19047-9-7, iki nglumantaraké Gunawan Maryanto nampani pangaji Kusala Sastra Khatulistiwa kategori geguritan. Ing taun kang padha, pangaji saka KSK uga ditampa déning Linda Christanty ing kategori fiksi lan Mardiluhung ing kategori geguritan.

                                     

1. Latar wuri

Kumpulan geguritan Sejumlah Perkutut buat Bapak anggitané Gunawan Maryanto dipérang ing telung bab ya kuwi: Kayon Gapuran, Kayon Blumbangan lan Sejumlah Perkutut buat Bapak. Kateluné kalebu ing geguritan panggambaran. Kayon Gapuran lan Kayon Blumbangan iku nggambaraké manèh rong golongan kayon. Kayon ya iku gunungan ing pagelaran wayang ing tlatah Jawa. Rong geguritan kuwi ngupadi utawa njlèntrèhaké bab kayon-kayon liwat tetembungan. Semono uga ing Sejumlah Perkutut buat Bapak. Geguritan dawa iku isiné ana telung puluh pérangan kanthi sesirah siji lan sijiné kang béda, 30 ciri mathi kutut kanggoné wong Jawa. Ciri mathi kurang luwih kaya déné ciri fisik, golongané anggungan swara, lan uga karakter. Kajaba liwat ciri mathi kutut kanggoné wong Jawa uga ana prabédan dhedhasar katuranggan utawa jagrag awaké. Nanging ing Sejumlah Perkutut buat Bapak mung ngenani saka ciri mathi kutut waé. Liwat ciri mathi wong Jawa ngupadi piyé carané mangertèni kutut kanggoné kauripan pribadi sosialé. Kadhang kala ana kutut kang nekakaké katentreman, lan ana uga kang sewaliké, kepara kacilakan. Ora sithik kutut kang dipracaya kanggoné kang duwé ndadèkaké suksès ing pagawéan. Lan ana uga, kutut kang agawé kang ngopèni bisa ngrengkuh kalungguhan satengahé masarakat. Mbokmenawa para pamaos kaganggu anané sesirah-sesirah kang krasa rada nylenèh ing buku kumpulan geguritan iki, nanging jeneng-jeneng kang wis raket kuwi tetep dinggo jalaran angèl anggoné nggolèk terjemahané. Alesan liyané, amarga wis dadi bakuné jeneng, mula ora prelu susah-susah nggolèk jeneng anyar. Nanging saben jeneng kuwi tansah duwé wigati.

                                     
  • Omahsore Publisher 2009, Longlist Khatulistiwa Award 2009 Sejumlah Perkutut buat Bapak kempalan geguritan, Omahsore Publisher, Peraih Khatulistiwa