Back

ⓘ Dan Hujan Pun Berhenti
Dan Hujan Pun Berhenti
                                     

ⓘ Dan Hujan Pun Berhenti

Dan Hujan Pun Berhenti inggih punika judhul novèl anggitanipun Farida Susanty ingkang dipunbabar déning Grasindo ing taun 2004. Buku ingkang kandelipun 322 kaca kanthi nomer ISBN 978-979-081-441-7 punika nglantaraken namanipun Farida Susanty nampèni bebungah Kusala Sastra Khatulistiwa ing kategori Panyerat Nèm Mumpuni, 2007. Taun punika ugi, KSK inggih maringi bebungah dhumateng Gus tf Sakai miyos pakaryanipun, Perantau ing kategori Prosa lan Acep Zamzam Noor miyos pakaryanipun, Menjadi Penyair Lagi ing kategori Geguritan. Novèl punika nyariyosaken bab kulawarga, kekancan, kasangsaran, lan katrésnan.

                                     

1. Latar wingking

Dan Hujan Pun Berhenti inggih punika novèl kapisan anggitanipun Farida Susanty ingkang kenthel pernak-pernik samukawis Jepang. Saking latar wingking kulawarga konglomerat Miyazao, kabudayan wonten teru bozu, basa Jepang ingkang kadhang kala kaginaaken, dumugi gegayuhan badhé pejah piyambak sakpérang tokoh ing salebetipun. Sinaosa harakiri dados adatipun masarakat Jepang minangka tanggel jawab awit saking kaluputanipun, bokmenawi Farida mirsani babagan punika minangka badhé dumadosipun wonten kalangan nèm-nèman. Mendah gampilipun tiyang-tiyang tumindak kados punika, nyobi nyélaki samukawis prakara. Pejah punika gampil, nanging gesang tetep kedah dipunlampahi, kaya napa kémawon kahananipun.

                                     
  • punika, ugi katampi déning Farida Susanty lumantar pakaryanipun, Dan Hujan Pun Berhenti ing kategori Panyerat Nèm Mumpuni. Perantau nyariyosaken kanthi
  • Kusala Sastra Khatulistiwa. Dibukak ing 27 Januari 2016. Raden Mandasia dan Playon Raih Kusala Sastra Khatulistiwa CNN Indonesia. Dibukak ing 4 November