Back

ⓘ Eko Budihardjo
Eko Budihardjo
                                     

ⓘ Eko Budihardjo

Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc inggih punika salah satunggalipun arsitèk, budayawan, sastrawan, lan ilmuwan saking Indonesia ingkang naté dipunpracaya lenggah minangka Rektor Universitas Diponegoro kalamangsa 1998 dumugi 2006. Kajawi ing Indonesia, Eko Budiardjo ugi asring katimbalan wonten manca nagari minangka pawicara kuliyah umum. Taun 1993 piyambakipun dhumateng Amérikah Sarékat saperlu ngangsu kawruh babagan Konservasi Wangunan Kuno lan Lingkungan Bersejarah, lajeng taun 1994 dhumateng Australia saperlu studi banding babagan urban management. Eko Budiardjo kalebet salah satunggalipun sastrawan ingkang pakaryanipun karoncé wonten ing buku kempalan geguritan Dari Negeri Poci. Sadèrèngipun séda, piyambakipun kadhapuk nyerat wonten ing rubrik Semarangan ariwarta Suara Merdeka kaliyan Retmono lan Abu Suud.

                                     

1. Padamelan

Taun 1978 dumugi 1989, Eko Budiardjo kadhapuk minangka Kepala Biro Penelitian Fakultas Teknik Undip. Kajawi punika, piyambakipun ugi ngrangkep dados Katuwa Jurusan Arsitektur ing Fakultas Teknik. Salajengipun, piyambakipun dipunpracaya minangka Pambiyantu Dekan I Fakultas Teknik Undip, kalamangsa 1989 dumugi 1992. Boten dangu, piyambakipun ngancik dados Dekan Fakultas Teknik Undip, taun1992 dumugi 1998. Lan pamuncakipun wonten Undip, Eko Budiardjo kapilih dados rektor, kala mangsa 1998 dumugi 2006. Wonten kalih pawiyatan ingkang maringi gelar profesor dhumateng piyambakipun, inggih punika Undip, minangka Guru Besar Arsitektur lan Perkotaan, lan Guru Besar Lansekap lan Teknologi Lingkungan wonten ing Universitas Trisakti Jakarta.

                                     

2. Pendhidhikan

 • Master of Science in Town Planning University of Wales Institute of Science and Technology, Inggris taun 1978
 • Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Gajah Mada Yogyakarta taun 1969
                                     

3. Organisasi

 • Katuwa Ikatan Arsitek Indonesia IAI Cabang Jawa Tengah 1987-1992
 • Katuwa Forum Rektor Indonesia FRI 2001-2002
 • Anggota Dewan Habitat International Council HIC Meksiko
 • Anggota Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia PII Jawa Tengah
 • Katuwa Komisi Kabudayan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI
 • Direktur Lembaga Studi Pembangunan Daerah LSPD
 • Katuwa Dewan Kesenian Jawa Tengah.
 • Présidhèn Rotary Club Semarang
 • Eastern Regional Organization on Planning and Housing EAROPH Malaysia
 • Penasihat Ahli Yayasan Bakti Karya Yabaka
 • International Federation for Housing and Planning IFHP Belanda
 • Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jawa Tengah
 • Katuwa Ikatan Ahli Perencanaan IAP Cabang Jawa Tengah 1992-sekarang
                                     

4. Pangaji

 • Penghargaan dengan pujian saking Ikatan Arsitek Indonesia
 • Bintang Emas Budaya saking Pusat Lembaga Kebudayaan Jawi
 • Dosen Teladan saking Rektor Undip
 • Bhakti Upapradana saking Gubernur Jawa Tengah