Back

ⓘ The Road Within
The Road Within
                                     

ⓘ The Road Within

The Road Within inggih punika filem saking Amérikah Sarékat ingkang dipundamel taun 2014. Filem punika dipunsutradarani Gren Wells, ngrangkep minangka panganggit skénario. Filem punika damelan ambalan saking filem Jerman taun 2010 asesirah Vincent Wants to Sea. The Road Within dipunbabar kaping pisan nalika pahargyan Los Angeles filem Festival taun 2014 lajeng dipunbabar kanggé sagung pamirsa ing wulan April 2015.

                                     

1. Latar wingking

Wells ndamel filem ambalan punika dhedhasar namung saking trailer Vincent Wants to Sea. Piyambakipun ugi mratélakaken bilih kapeksa ndamel filem punika awit saking riwayat kesehatanipun jalaran mboten tumata anggènipun dhahar. Zoe Kravitz nyengkuyung wragad agengipun 90 pounds kanggé filem punika, lan maringi katrangan bilih piyambakipun mboten èstu ndhèrèk maragani jalaran saweg nandang gerah anoreksia kelangan pepinginan dhahar.

                                     

2. Pangalembana

Filem punika panèn pangalembana saking para pamirsa lan juru kritik. The Hollywood Reporter ngalembana tiga juru paraga baku, nanging ugi maringi kritik. Sami kaliyan punika, kalawarta Variety maringi pangalembana awit saking "kaprigelanipun pra paraga antawisipun Robert Sheehan, Dev Patel dan Zoe Kravitz".