Back

ⓘ Wa Ode Wulan Ratna
                                     

ⓘ Wa Ode Wulan Ratna

Wa Ode Wulan Ratna inggih punika salah satunggalipun sastrawati saking Indonesia. Awit taksih nèm piyambakipun sampun cinaketan kaliyan jagat kasusastran, nanging miwiti kiprahipun nalika kuliyah wonten Universitas Negeri Jakarta. Piyambakipun naté nampi bebungah Kusala Sastra Khatulistiwa ing kategori Panyerat Nèm Mumpuni, miyos pakaryanipun, kempalan carita cekak, Cari Aku di Canti, 2008. Taun punika ugi, KSK ugi maringi bebungah dhumateng Nirwan Dewanto ing kategori Geguritan miyos pakaryanipun, Jantung Lebah Ratu lan Ayu Utami ing kategori Prosa miyos pakaryanipun, Bilangan Fu.

                                     

1. Latar wingking

Wa Ode lair ing Jakarta, tanggal 23 Agustus 1984, nanging pakaryanipun kathah ingkang mundhut irah-irahan tlatah. Babagan punika mboten éwah saking latar wingking kulawarginipun ingkang saking Kabupatèn Buton, Sulawesi Tenggara. Cari aku di Canti inggih punika buku kempalan carita cekak ingkang nglantaraken namanipun nampi bebungah Kusala Sastra Khatulistiwa ing kategori Panyerat Nèm Mumpuni, taun 2008. Awit taksih nèm, Wa Ode Wulan Ratna sampun cinaketan kaliyan jagating kasusastran lan maos buku-buku kagunganipun sang rama. Piyambakipun naté tumut ramanipun ingkang dados pangladhi dayung, mlebet alas. Wekdal punika, inggih namung buku-buku ingkang dados kancanipun. Ing taun 2003, piyambakipun mbabar buku Perempuan Noktaria, kempalan carita cekak ingkang nyariyosaken kahananipun para wanita ing masarakat.

Kajawi nyerat karya sastra, Wa Ode Wulan Ratna ugi dipunpracaya dados dhosèn Panyeratan Kreatif wonten ing Universitas Multimedia Nusantara Jakarta, Piyambakipun saèstu remen mlampah-mlampah, melancong dhumateng sapérang kutha saperlu nggulawenthah kaprigelan panyeratan ingkang badhé dipunangkat minangka karya sastra. Taun 2010 piyambakipun katimbalan déning Dewan Kesenian Tegal saperlu maos carita cekak wonten Gedung Kesenian Tegal.

                                     

2. Bebungah

Berikut ya iku pratélan penghargaan yang pernah diraih olèh Wa Ode Wulan Ratna

  • Sayembara carita cekak Melayu, Dewan Kesenian Riau DKR, 2005
  • Sayembara carita cekak Krakatau Award Dewan Kesenian Lampung DKL, 2005
  • Sastrawan kapilih wonten ing Ubud Writers & Readers Festiva
  • Kusala Sastra Khatulistiwa 2008
  • Sayembara Creative Writing Institute CWI, 2005
                                     
  • sastrawati Wa Ode Wulan Ratna ingkang kababar déning Lingkar Pena Publishing House taun 2008. Buku punika kasil nglantaraken Wa Ode Wulan nampi bebungah
  • 2008. Kajawi Nirwan, KSK taun punika ugi maringi bebungah dhumateng Wa Ode Wulan Ratna ing kategori Panyerat Nem Mumpuni kanthi pakaryanipun Cari Aku di