Back

ⓘ Slamet Sukirnanto
                                     

ⓘ Slamet Sukirnanto

Slamet Sukirnanto inggih punika salah satunggalipun sastrawan angkatan 1966 saking Indonesia. Piyambakipun sampun nglairaken pakaryanipun awujud geguritan, artikel babagan seni rupa, lan téater. Slamet Sukirnanto naté dipilih minangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dados sesulihipun kalangan mahasiswa. Sakpérang geguritanipun karoncé wonten buku kempalan geguritan Dari Negeri Poci 3, taun 1996.

                                     

1. Latar wingking

Slamet Sukirnanto lair wonten ing Kutha Surakarta, Hindia Belanda, tanggal 3 maret 1941. Piyambakipun punika salah satunggalipun sastrawan misuwur saking Indonésia. Slamet sampun nglairaken kathah karya sastra awujud geguritan, artikel babagan seni rupa lan téater. Samangsa dados mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia piyambakipun nglampahi kiprah miyos aksi unjuk raos nglawan Orde Lama ing taun 1966 ingkang lajeng nglairaken pakaryan kempalan geguritan Jaket Kuning 1967. Salajengipun, Slamet kapilih minangka anggota DPRGR lan MPRS minangka dutaning mahasiswa 1967-1971. Taun 1974 misuwur minangka "Jaksa Penuntut Umum" wonten adicara Pengadilan Puisi ing Bandung. Kempalan geguritanipun inggih punika Kidung Putih 1967, Gema Otak Terbanting 1974, Bunga Batu Penerbit Puisi Indonesia 1979. Bunga Batu Penerbit Puisi Indonesia ngandhut geguritanipun ingkang lair nalika wonten Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Asahan, Parapat Sumatera Utara, Dili Timor Leste, Kupang Nusa Tenggara Timur, lan Denpasar Bali.

Kawitanipun, piyambakipun cinaketan kaliyan jagat seni rupa. Nanging nalika sinau wonten SMA piyambakipun remen dhumateng drama. Kaanan punika awit saking srawung kaliyan W.S. Rendra nalika wonten ing Surakarta. Taun 1962, sesarengan Salim Said, Slamet Sukirnanto ngedegaken Teater Margoyudan. Piyambakipun ugi srawung kaliyan Mansyur Samin Cs saking kelompok HPSS Himpunan Peminat Sastra Surakarta. Sesrawungan kaliyan para panggurit punika salajengipun nuwuhaken karemenan dhumateng kasusastran. Sanèsipun, karemenan punika awit saking asring maos pakaryanipun Chairil Anwar, Amir Hamzah, lan Sanusi Pane. Lan mligi ngangsu kawruh dhumateng Hartoyo Andangjaya.

                                     

2. Riwayat organisasi

  • Ngedekaken KNPI lan Pengurus DPP KNPI 1978 -1982
  • Ngedekaken Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 1964
  • Katuwa Majelis Kebudayaan ing Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1990
  • Anggota DPRGR dan MPRS minangka dutaning mahasiswa 1967-1971
  • Katuwa Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta 1993-1996
  • Katuwa Babagan Pengembangan Kebudayaan ing ICMI DPP Jakarta 1991