Back

ⓘ Rury Avianti
                                     

ⓘ Rury Avianti

Rury Avianti inggih punika salah satunggalipun seniman saking Kutha Surakarta, Indonésia. Namanipun sampun misuwur lumantar sapérang kiprahipun ing jagat kagunan minangka juru beksa lan pranata beksan, utawi dados sutradara paméntasan sandhiwara, saé wonten Indonésia ugi manca nagari. Rury Avianti kalebet salah satunggalipun juru beksa ingkang dipunpracaya mbeksa wonten ing Pura Mangkunegaran Surakarta. Kajawi punika, piyambakipun ugi asring nyengkuyung kagiyatan kabudayan ing manca nagari minangka ngasta namanipun Indonésia. Ruri naté gesang bebrayan kaliyan juru musik Tony Prabowo.

                                     

1. Latar wingking

Rury Avianti lair ing Kutha Surakarta, Jawi Tengah surya 28 Fébruari 1977. Awit taksih alit, piyambakipun sampun ngraketi jagat kagunan mliginipun beksan tradhisional. Kutha Surakarta minangka salah satunggalipun bandha kabudayan Jawa lan papan panggènan ing mriku piyambakipun nglampahi gesang ingkang nuwuhaken gegayuhanipun supados saget ndhèrèk lelabetan ing jagat kagunan, inggih punika minangka juru beksa lan pranata beksan. Minangka nyembadani gegayuhan punika, Ruri Avianti ngangsu kawruh wonten pawiyatan luhur Institut Kagunan Indonesia Surakarta 1995-2000. Ngèlmu ingkang sampun kapundhut saking pawiyatan luhur punika dipuntrapaken nalika kadhapuk minangka pamucal beksan Jawi lan juru beksa profèsional. Kaprigelanipun ing babagan beksan, adamel piyambakipun asring dipunpracaya dados dutaning Indonésia, mbeksa ing manca nagari minangka misi kabudayan. Taun 1997 piyambakipun dipunutus déning Pura Mangkunegaran saperlu mbeksa wonten Kobe, Jepang. Salajengipun, Ruri budhal dhumateng Manila, Filipina ngusung pakaryan Ramayana Kontemporer anggitanipun Nuryanto, taun 1998. Pranata beksa saking Koréa Kidul, Sen Hea Ha ugi naté ndhapuk piyambakipun dados juru beksa, ingkang dipunpéntasaken ing Makassar lan Jakarta. Ing Berlin lan Singapura, Ruri ugi mbeksa pakaryanipun Sen Hea Ha kanthi sesirah Labyrinth, ingkang salajengipun ugi kapéntasaken ing Makasar, Sala, Yogyakarta, lan Jakarta, taun 2000 lan 2001. Taun 2004, piyambakipun dipunutus déning Departemen Kabudayan lan Pariwisata DKI Jakarta minangka juru beksa ing misi kabudayan ing Tiongkok. Taun 2005, Pura Mangkunegaran ngutus piyambakipun malih saperlu dados juru beksa ing Maroko. Ing taun punika, Ruri pikantuk kapracayan saget makarya sesarengan kaliyan Sen Hea Ha ing sesirah Wahyu ingkang dipunpéntasaken ing Singapura lan Koréa Kidul, sarta Infinita lan Bebrayan ingkang kapéntasaken ing Jakarta lan Surakarta. Ngancik taun 2006, piyambakipun budhal dhumateng Perancis, dipunutus déning Pura Mangkunegaran, makarya sesarengan kaliyan Sen Hea Ha ing pakaryan Prayer for Refuge ing Teater Utan Kayu, Jakarta, dutaning kagunan Indonésia ing adicara patemon SOCI kaliyan Departemen Kabudayan lan Pariwisata DKI Jakarta ing Kamboja, lan dipunutus déning Dinas Pariwisata Kutha Surakarta, Jawi Tengah ugi dhumateng Kamboja. Taun 2007, Dinas Pariwisata Jawi Tengah ngambali malih ngutus piyambakipun wonten Koréa Kidul. Taun 2008, piyambakipun kadhapuk dados juru beksa Panji Sepuh ingkang dipunsutradarani Goenawan Mohamad, lan pranata beksan Sulistyo Tirtokusumo, dipunpéntasaken ing Jakarta lan Singapura. Taun punika ugi, Ruri dipunpracaya mbeksa Wayang pakaryanipun Maziah Omar Malaysia ingkang dipunpéntasaken ing Nottingham, Inggris.

                                     

2. Pakaryan

  • Saujana Jakarta, utusan saking DKI nampi pangaji juara satunggal ing Pawai Budaya Nusantara 2013 pranta beksan, 2013
  • Juru beksa Javanese L’Histoire du Soldat’ anggitanipun Gerard Mosterd, Teater Salihara 2014
  • Misi kabudayan kaliyan Jaya Suprana’s School of Performing Arts ing Sydney Opera House 2015
  • Keajaiban Topeng Nusantara utusan DKI Jakarta ing Jakarnaval pranata beksan, 2014
  • Panji Sepuh: Apa Gerangan Dosa Tubuh?, Teater Salihara, Jakarta
  • Pentas kolosal di acara pembukaan Sail Morotai, Ternate pambiyantu pranata beksa, 2012
  • Internal Gathering Provider 3 ing Balai Kartini, Jakarta sutradara lan pranata beksan, 2014
  • Ing Raga, Teater Salihara, Jakarta juru beksa, pambiyantu sutradara
                                     
  • saperang pangaji saka mancanagara. Tony naté urip bebrayan karo juru beksa Rury Avianti saka Surakarta. Tony Prabowo lair Kutha Malang, Jawi Wétan, taun 1956