Back

ⓘ Unforgettable (filem 2017)
Unforgettable (filem 2017)
                                     

ⓘ Unforgettable (filem 2017)

Unforgettable punika filem thriller saking Amérikah Sarékat ingkang kadamel taun 2017. Filem punika dipunsutradarani Denise Di Novi, dhedhasar skénario anggitanipun Christina Hodson lan David Leslie Johnson, ingkang nyariyosaken babagan sesambetan antawisipun Tessa Connover kaliyan tilas sémahipun, David, ingkang sampun mboten saged dipundandani malih. Ingkang maragani filem punika antawisipun Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Isabella Rice, lan Cheryl Ladd. Pandamelan filem punika kawiwitan surya 17 Agustus 2015 ing Los Angeles. Unforgettable punika filem kaping pisan ingkang dipunsutradarani Di Novi. Filem punika dipunbabar kanggé sagung pamirsa ing surya 21 April 2017 déning Warner Bros.

                                     

1. Latar wingking

Ing surya 9 Januari 2014 dipunwartosaken bilih Warner Bros. sampun ngaturi Amma Asante supados sumadyo nyutradarani filem Unforgettable, Denise Di Novi badhé ngayahi jejibahan minangka juru damel sesarengan Alison Greenspan, sawatawis Christina Hodson nganggit skénario. Ing surya 2 Desember2014, Kate Hudson lan Kerry Washington nyawiji ing filem punika, kadhapuk minangka juru paraga baku, ngengingi satunggalipun tiyang jaler ingkang dipunancem déning tilas sémahipun. Ing 22 Juni 2015, sasampunipun sutradara Asante, paraga wanita Hudson lan Washington medal saking proyek punika, dipunpratélakaken bilih juru damel badhé dipunayahi déning Di Novi ingkang ngrangkep minangka sutradara. Ugi kawartosaken bilih David Leslie Johnson ugi mbiyantu minangka panganggit skénario sesaringan kaliyan Hodson. Ing surya 12 Agustus 2015, Katherine Heigl mratélakaken sumadya nyengkuyung filem punika kanthi maragani minangka Tessa Connover. Ing dinten ingkang sami, Rosario Dawson ugi katetepaken minangka sémah énggalipun Julia Banks. Ing surya 21 Agustus 2015, sawenèh juru paraga sanèsipun ugi dipunwartosaken nyawiji, antawisipun Geoff Stults minangka David, Isabella Rice minangka Lily, Cheryl Ladd minangka ibu Connover. Simon Kassianides, Whitney Cummings, lan Robert Wisdom. Ravi D. Mehta lan Emanuel Michael kacathet ndhèrèk lelabet minangka juru damel filem punika, kasengkuyung déning para punggawa kreatif antawisipun sinematografer Caleb Deschanel, Nelson Coates, Frédéric Thoraval, lan Marian Toy.

                                     

2. Ingkang maragani

  • Rosario Dawson-Julia Banks
  • Whitney Cummings
  • Isabella Rice-Lily Connover
  • Cheryl Ladd-Ibu Tessa
  • Katherine Heigl-Tessa Connover
  • Robert Wisdom
  • Simon Kassianides
  • Geoff Stults-David Connover
                                     
  • filem The Help taun 2011, sing saka iku Octavia nampa BAFTA, Golden Globe, SAG, Critics Choice, lan Academy Award for Best Supporting Actress. Filem