Back

ⓘ Barista
Barista
                                     

ⓘ Barista

Barista inggih punika salah satunggalipun sebatan kanggé tiyang ingkang pedamelanipun ndamel lan nyawisaken kopi kanggé para pelanggan. Tembung "barista" punika asalipun saking basa Italia ingkang ngemu teges "pelados bar".

Awit taun 2007 ing Indonesia sampun dipunwontenaken "Adon-adon Barista Indonesia" Indonesian Barista Competition ingkang dipuntindakaken déning "Asosiasi Spesialis Kopi Indonesia" Specialty Coffee Association of Indonesia. Juwara adon-adon punika nampi kalodhangan dados dutaning Indonesia wonten adon-adon ingkang sami ing tataran Asia. Salajengipun, juwara ing Asia badhé ndhèrèk adon-adon ing tataran sadonya inggih punika "Kejuaraan Barista Dunia" World Barista Championship. Gelar "Juwara Barista Sadonya" ing taun 2010 dipungayuh déning Michael Philips panyarta saking Amérikah Sarékat. World Barista Championship.