Back

ⓘ Bujangganong
                                     

ⓘ Bujangganong

Bujangganong punika minangka salah setunggaling paraga wonten dongèng babad Panaraga. Bujangganong dipuncaritakaken dhateng tata cara jogèd Réyog.

Bujangganong punika sejatosipun inggih Ki Ageng Kutu ingkang gadhah asma lintu Ki Demang Suryongalam. Ki Demang Suryongalam minangka salah setunggaling kulawarga saking Raja Brawijaya V ingkang jumeneng wonten Wengker. Rikala Prabu Brawijaya titah saugi Raden Patah mimpin wilayah Demak, Ki Ageng Kutu kuciwa amargi panjenenganipun gadhah penggalih menawi piyambakipun langkung saé menawi ngayahi jejibahan kasebut. Saéngga rikala kedadosan perang tandhing wonten ing Majapahit, Ki Ageng Kutu milih ninggalaken lan mbangun padhépokan ing wewengkonipun, Wengker. Wewengkon ingkang dipunbikak dhateng Ki Ageng Kutu, pemakaman Suru Kubeng, sakmenika dipun parabi Désa Kutu, Kacamatan Jetis, Panaraga. Ki Ageng Kutu punika piyantun ingkang sakti mandraguna, ugi kiyat lan lantip. Panjenenganipun nggadhahi keris ingkang dados andhalan, inggin punika Kyai Jabadras kaliyan Kyai Condong Rawe.

                                     
  • nirokaké solah tingkahé Singa barong kang prakasa lan paraga liyané yaiku Bujangganong Joko Lodro, Réyog, Noyontoko lan Untub. Ana ing kesenian Jathilan, mliginipun