Back

ⓘ Terunyan, Kintamani, Bangli
Terunyan, Kintamani, Bangli
                                     

ⓘ Terunyan, Kintamani, Bangli

Terunyan iku désa ing Kacamatan Kintamani, Kabupatèn Bangli, Bali. Trunyan inggih punika satunggaling papan ing Tlaga Batur, Kintamani. Papan punika wonten adat pasaréyan ingkang unik. Warga ingkang sampun tilar, kunarpanipun kasarèkaken wonten nginggilipun watu ageng ingkang gadhah legokan cacahipun pitu.

Kunarpa namung dipunpageri pring kang dipunanam. Nanging sasampunipun mapinten-pinten dinten sinaosa boten dipunbalsem, kunarnpa boten mambet.

Adat Dhusun Terunyan ngatur tata cara nguburaken mayit kanggé warganipun. Ing dhusun punika wonten tigang kuburan sema kanggé tigang jinis patèn ingkang bènten. Manawi salah satunggiling tiyang warga Terunyan tilar donya kanthi boten limrah utawi wajar, kunarpanipun lajeng dipuntutupi gombal warni pethak, dipunupacarani lajeng dipundèkèk ngandhap wit taru menyan ingkang ageng tanpa dipunkubur, ing satunggaling papan kanthi nama sema wayah.