Back

ⓘ Masjid Taqarrub Kanggotan
                                     

ⓘ Masjid Taqarrub Kanggotan

Masjid Sulthanain Taqarrub ya iku masjid kang dumunung ing RT 07, dhusun Kanggotan, Pleret, Bantul. Masjid iki wis ana nalikane kraton Mataram ana ing Pleret lan isih tetep lestari nalika bedhahe kraton Pleret. Madege masjid iki ora dimangerteni nanging catetan paling tuwa nyebutake wis tau dipugar nalika taun 1901 M dening Patih Danureja VI lan banjur wis bola-bali ana owah-owahan nganti kaanan kang kaya saiki. Mung saka guru, kubah lan mustaka kang isih tinggalan lawas. Ing lor masjid uga ana tetiron lingga pathok.

Ing sacedhake masjid ana pekuburan Cepakasari kang uga kanggo nyarekake pira-pira sentana Kasultanan Ngayogyakarta, antarane Patih Danureja VI Pangeran Cakraningrat, BRA Retnamandaya garwa ampeyan Sultan Hamengkubuwana VII, Ki Ageng Suryamentaraman lan garwane, uga Raden Tumenggung Nitinegara I lan II Bupati Bantul.