Back

ⓘ Roeswardijatmo
                                     

ⓘ Roeswardijatmo

Roeswardijatmo Hardjosoekarto yaiku salah sijining tokoh sastra Jawa. Panjenengane lair ing kutha Surakarta, 29 Maret 1948 lan dedalem ing Munggung I/5, Gilingan Surakarta. Panjenengane miwiti pasinaonan ing SD Kristen Nusukan Surakarta lulus tahun 1961, nglajengake ing SMP Negeri 3 Surakarta lulus tahun 1964, lan ngrampungake pasinaonan saka SMU Negeri 4 Surakarta tahun 1967. Bareng lulus SMU, Roeswardijatmo mbacutake kuliah ing PGSLP Surakarta, lulus tahun 1968. Sauwise ngrampungake kuliah, Roeswardijatmo katampa ngajar dadi guru ing SKP Wonogiri. Kajaba ngajar, Roeswardijatmo mbacutake kuliah ing IKIP Surakarta, lulus tahun 1980. Banjur, panjenengane kaangkat pinangka guru tetap ing SLTP Negeri 3 Wonogiri.

Ana ing kiprah bab kasusastran, Roeswardijatmo wiwit dadi pemimpin redaksi majalah Dinamik kang diterbitake Forum Peminat Sastra Wonogiri ing tahun 1971. Ing tahun 1972, panjenengane bebarengan karo Arswendo Atmowiloto, Wok Siswaka, lan Ardiyan Syamsudin gawe pameran crita cekak lan puisi dinding Sasana Mulya, Baluwarti, Surakarta. Kajaba saka kuwi, Roeswardijatmo dipercaya dadi pengasuh tetap ing ruang sastra radio Siatan Pemerintah Daerah Tingkat II Wonogiri 1972 - 1985. Ing tahun 1976, panjenengane melu pameran gabungan sastra lan seni rupa ing Wonogiri. Ing tahun 1983, Roeswardijatmo dipasrahi jabatan Ketua II Forum Komunikasi Perkumpulan Seni Wonogiri lan sekretaris Organisasi Pengarang Sastra Jawa OPSJ Komisariat Jawa Tengah 1982 - 1990-an.

                                     

1. Karya Sastra

Roeswardijatmo akeh gawe gegurian kang kajumbuhake karo uriping manungsa ing ngarsane Gusti Allah. Miturut Roeswardijatmo, gawe geguritan kuwi kaya déné wuda ngadhep kaca benggala. Penyair kuwi kudu bares lan ora digawé-gawe. Kejaba geguritan, Roeswardijatmo uga kerep ngripta crita cekak. Wis akeh crita cekak kang kaanggit dening panjenengane kang terbit ana ing media-media cetak, kaya ta:

- "Kapundhut Bali" Panjebar Semangat tahun 1974

- "Tlatah Cengkar" Panjebar Semangat tahun 1974

- "Balen" Panjebar Semangat 1974

lan sapiturute.

Puisi-puisi kang kaanggit dening Roeswardijatmo, ing antarane:

- "Hyang Kang tanpa Ana"

- "Wuru, ing Aku lan Kowe"

- "Obsesi"

- "Sabar"

- "Ngawut"

lan sapiturute.

                                     
  • Rachmadi K. Ragil Suwarna Pragolapati Ratih Retno Hartati Rita Nuryanti Roeswardijatmo Rohadi Ienarto S. Diarwanti Samiyoso Sartono Kusumaningrat Sasetya Wilutama