Back

ⓘ Soebagijo I.N.
                                     

ⓘ Soebagijo I.N.

Soebagijo I.N. yaiku salah sawijining pengarang saka Indonesia ingkang aktif nyerat sastra awit saka sakdèrèngipun Indonesia mardika. Lair ing tengah-tengahing kulawarga ingkang besaja, antawis saka 4 sedhèrèk amung piyambakipun ingkang gesang. Tiyang sepuhipun Soebagijo menika yaiku guru, amarga menika Soebagijo uga tertarik mlebet wonten donya pawiyatan.

                                     

1. Karir

Nalika ing Jaman Jepang, Soebagijo kapilih angwakili karèsidenanipun ndhèrèk pelatian guru wonten ing Jakarta. Ananging amargi perang, piyambakipun banjur anggabung ndhèrèk berjuang. Wonten donya Sastra Jawi, Soebagijo dipunkenal angagem julukan Pak NIM, singkatan saka asma dawanipun yaiku Soebagijo Ilham Notodijoyo. Uga wonten jamaning panjajahan piyambakipun gadhah asma samaran, kaya ta Sotho Blitar asma samaran ing Taman Putra, Puthut Sidomulya asma samaran ing Panji Pustaka, Endang Werdiningsih, Anggajali, Satriya Wibowo, Adjisaka, Pak SIN, lsp. Asma samaran punika supados para pewaos karyanipun mboten bosen.

Soebagijo angrintis karir awit Jaman Jepang, piyambakipun asring nyerat wonten ing Panji Pustaka lan Indonesia Merdeka. Wonten ing awal kamardikan, piyambakipun mimpin redaksi Api Merdeka lan Jiwa Islam. Kajaba dados pangarang, piyambakipun menika uga dados wartawan wonten ing kantor pawartos Antara, lan uga dikenal kinarya pelopor terbitipun Crita Cekak 1955 lan Poestaka Roman. Wonten ing warsa 1949 dumugi 1957, piyambakipun dados Wakil Pamimpin Redaksi Panjebar Semangat ing Surabaya, banjur balik malih ten kantor pawartos Antara lan banjur ditugasaken déning PBB angliput pawartos perang wonten ing Irian Kilen, Amerika lan Eropah Kilen. Soebagijo menika pènsiun saka Antara wonten ing warsa 1981.

                                     
  • Soelardi Rara Soedarmin S.K. Trimoerti Sadwara Hatmasarodji Sastraharsana Soebagijo I.N Soedjono Roestam Soegeng Tjakrasoewignja Soenarno Sisworahardjo Soesanto