Back

ⓘ Kitab Maleakhi
                                     

ⓘ Kitab Maleakhi

Kitab pungkasan Prajanjian Lawas iki ditulis déning nabi Maleakhi saka abad kaping-5 sadhurunge Masehi, sawisé Baitallah ing Yerusalem diyasa manèh. Buku iki mligi dikarepaké kanggo asung daya para imam lan rakyat supaya nganyaraké kasatyane kabèh ing janjine karo Allah.

Wis cetha yèn mrosote kauripan lan cara ngibadah umat Gusti iku kadadéan tenan. Para imam lan rakyat ngapusi Allah: Kabèh padha ora nyaosi Allah apa-apa sing kudu dicaosaké marang panjenengané lan ora urip manèh manut tatacara sing wis dhawuhané Gusti.

Anging Allah bakal rawuh manèh kanggo ngadili lan nyucèkaké umat-E. Panjenengané kersa ngirimake duta panjenengané kanggo nyiapaké dalan lan ngwartaaké Janji Gusti.

                                     
  • Kitab Yesaya Kitab Yeremia Kidung Pasambat Kitab Yehezkiel Kitab Daniel Hosea Yoel Amos Obaja Yunus Mikha Nahum Habakuk Zefanya Hagai Zakharia Maleakhi
  • Habakuk Zefanya Hagai Zakharia Maleakhi Tobit Kitab Yudit Tambahan Ester Kawicaksanan Salomo Kitab Yesus bin Sirakh Kitab Barukh Tambahan Daniel I Makabe