Back

ⓘ Abdi Setiawan
                                     

ⓘ Abdi Setiawan

Abdi Setiawan, piyambakipun punika salah setunggaling seniman bengèn lulusan saking ISI Yogyakarta, akrab dipuntimbali Zet, ingkang remen sanget iyasa karya. Ing sajroning yasa karya panjenenganipun ajeg nggambaraken panggesangan tumprap kawula bebrayan ing kitha, kaya ta pasiksan dhumateng titah sawantah, palanyahan utawi prostitusi twin saklintunipun.

                                     

1. Daya ing karya

Salah sawijining karya Zet inggih punika instalasi kang awujud reca jalma manungsa kanthi bebakalan wreksa jati. Daya kekiyatan ing karya Abdi ingkang mbèntenaken kaliyan karya seniman-seniman sanès inggih punika ing proses represéntative, proses piyambaikipun ngèstha rambah saking karyanipun. Reca ingkang awujud janma kala wau anduwèni sesipatan nyata realitas, kanyatan ngantos ukuran sayektosipun, twin agemanipun. Tiga daya kakiyatan lintunipun ing karya Abdi Setiawan inggih punika kapisan, panjenenganipun mbaten kabebani kalian tradisi modernisme kang nuntut intelektualisasi, kaping kalih Abdi nggadhai kalewihan ing daya rekam ngenani karakter janma Indonesia ing panggesangan bebrayan sabendinane, kaping tiga Abdi mbaten kabebani kalian bab tematik ingkang abstrak kagem yasa karya.

                                     

2. Pangaji

Sajroning yasa karya, Setiawan asring ambèbèr karyanipun ing pameran-pameran, kaya ta pameran tunggal ing France Cultural Center Yogyakarta warsa 2004 ngenani rekaman panggesangan saben dinten. Kathah pangaji ingkang dipun gayuh dening Abdi kadya pangaji Finalist of Philip Morris Art Award ing warsa 2004.

Miturut Enin Supriyanto wonten ing cathetan kuratorial salah setunggaling pameranipun, karya yasanipun Abdi ngrawuhaken malih tradisi teknik matuk arca wreksa kanthi gagrag nyata realis. Gagrag kang amèh bubruk, ananging awit saking revitalisasi ugi mblabaraken jarwa ing bab seni rupa kontemporèr. Gagrag punika dados basa ungkab kang vital.

                                     
  • saking lare - lare SMA Perguruan Cikini, Jakarta, ingkang anggotanipun Bimo Setiawan drum Boy gitar Kiki gitar Abi bass Uti vokal lan Well Welly