Back

ⓘ Woro Mustiko Siwi
                                     

ⓘ Woro Mustiko Siwi

Woro Mustiko Siwi yaiku dhalang cilik kang duwe akèh kaprigelan, lair ing Semarang, 29 Agustus 2002. Dhèweké biyasa diceluk Woro, lanyah anggoné dolanan wayang. Lair ana ing kulawarga seniman kang diturunké saka wong tuwa, buyut, uga éyang, agawé Woro gampang anggoné nyerep pasionan bab seni. Saben dina krungu, delok kesenian saka macapat nganti padhalangan. Bakat ndhalang kuwi wis ana nalika Woro umur patang taun. Nalika kuwi ana adicara Temu Dhalang Bocah ing Sala. Ndelok panyartané sing isih bocah, Woro dadi kepéngin mélu kagiyatan kasebut, amarga ora akèh bocah sing gelem nyinauni bab kuwi. Woro wis tau ndhalang ana ing Musiyum Ronggowarsito kanthi lakon wayang kancil. Loro tangané prigel nglakokaké lan njupuk paraga wayang, miturut kang dadi caritané. Swarané uga éwah madhaké paraga kang lagi dilakokaké. Sakliyané seneng dolanan wayang, nalika umur rong taun wis nyoba sinau bab kesenian. Dhèwèké sinau saka macapat nganti tari. Sakdurungé, Woro uga uwis tau mèlu ana ing grup musik bocah Di Atas Rata-Rata kang diprodhuseri déning Gita Gutawa lan Erwin Gutawa. Di Atas Rata-Rata golèki bibit-bibit anyar ana ing babagan nembang, lan duwé kekarepan bisa dadi inspirasi kanggo bocah-bocah liyané. Ana ing grup musik Di Atas Rata-Rata utawa disebut DARR iki, Woro nembangaké lagu Jawa yaiku Walang Kèkèk.

                                     

1. Pandhidhikan

Woro sekolah ana ing SD Negeri Jagalan 81, Jèbrès, Surakarta, Jawa Tengah. Lulus SD banjur neruské ana ing SMP Negeri 5 Surakarta, lan saiki Woro wis kelas 1 SMA ana ing SMA Negeri 1 Kartasura.

                                     

2. Prestasi

Dhèwèké mèlu Sanggar Sartomo. Sanggar Sastomo diyasa nalika taun 1983. Papané ana ing Gunung Sari, Jaten, Karanganyar. Kawit sanggar iku diyasa ancasé kanggo nepangaké budhaya Jawa kanggo bocah-bocah. Anggoné nepangaké budhaya, supaya bocah-bocah dikarepké dadi mulya. Tekan saiki uwis ana 120 bocah kang kagabung ing babagan padhalang lan karawitan. Darah seni kang diturunké saka wong tuwane, buyut, lan eyangé kuwi nggawe Woro dadi dhalang cilik kang duwé akèh kaprigelan. Bisa dhalang, nari, nembang, uga nyindén. Nyatané jaman biyén buyuté pagawéyané dadi dhalang wayang kulit. Simbahé kanthi asma Sri Hadi, kondhang dadi dhalang ana ing Kutha Semarang. Nalika isih manggon ing Semarang, Woro dijari simbahé ndhalang. Dhèwèké diajari simbahé kaya ta dolanan wayang, ngerténi carita lan parembugan ing wayang, uga anggoné nglakokaké dhéwé. Pancèné angél, amarga kudu sinau cengkok dhisik. Ananging amarga kerep sinau lan gladhèn dadi biyasa tekan saiki. Putri saka Agus Purwo Murdoko lan Retno Musthi Sari iki wiwit ndhalang ing adicara dhaup buliké. Lakon kang dimainké yaiku Perang Kembang. Sakbaré kuwi, akèh pasanggiri lan féstival kang kerep diméloni. Taun 2011 Woro dadi juwara I Lomba Macapat Porseni SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Taun 2012 juwara I lomba Tembang Dolanan Anak RRI Semarang. Dhèwèké ndhalang ing Dies Natalis IKIP PGRI Semarang, Jawa Tengah. Taun 2013, Woro ndhalang ing sawenèh acara, kaya ta Péntas dhalang ing Peresmian Patung Cheng Ho ana ing Sam Po Kong, Semarang, Jawa Tengah, Pagelaran dhalang ing Wayang Kancil Masuk Sekolah Keliling 3 Kota ana ing Semarang, Jakarta, lan Pacitan déning Hibah Kelola, Pagelaran dhalang ana ing Wayang Kumon acara HUT Kumon ing Yogyakarta. Bintang tamu Indonesia Mencari Bakat bareng karo Sandrina lan Vina Candrawati, Konser "Di Atas Rata-Rata" Generasi I, Kolaborasi karo Rossa ana ing K-20 épisodhe Spesial Rossa, nembang ana ing acara kanegaran ing Istana Negara, dadi dhalang ngabéhi ana ing Temu Dalang Bocah Nusantara V, Pemeran Terbaik Putri Festival Wayang Orang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Nalika taun 2014, Woro uga éntuk pangaji Anugerah Musik Indonesia ing katégori Penyanyi Anak Wanita Terbaik lagu anak-anak kanggo lagu "Walang Kékék" ana ing album Di Atas Rata-rata. Taun 2015 Woro menang dadi juwara siji nasional pasanggiri dhalang cilik tataran SMP ana ing adicara Dies Natalis ing Universitas Negeri Yogyakarta. Dhèwèké nggayuh juwara favorit Dalang Remaja Tingkat Nasional ing UNY. Ing pasanggiri dhalang cilik kuwi ana 25 panyarta wakil saka kutha ing Indonésia. Woro dadi panyarta wadon siji-sijiné sing mèlu pasanggiri iku. Dhéwéké uga wis tau menang pasanggiri macapat ing tataran Jawa Tengah. Sakliyané duwéni kaprigelan ndhalang, Woro uga kerep mélu ana ing konsér nasional, salah sijiné yaiku konsér "40 Tahun Erros Djarot Berkarya", konsér "Satu Indonesia" kanggo Guruh Soekarno Putra. Taun 2016, dhèwèké mèlu ana ing Dalang dan Keroncong Kemayoran ana ing Festival Film Indonesia, juwara I Festival Dalang Bocah tataran Nasional. Taun 2017 Woro mèlu pagelaran dhalang ing Adat Pernikahan Tanah dan Air ana ing Dhésa Koripan, Delanggu, Klathén, Jawa Tengah lan mèlu konsér 60 taun Astra ana ing Jakarta Convention Center bareng Erwin Gutawa. Taun 2017, Woro uga éntuk pangaji "Musik Anak Terbaik" pagelaran Gita Gutawa lan Erwin Gutawa.