Back

ⓘ Ismiyati
                                     

ⓘ Ismiyati

Ismiyati yaiku cerkakis wadon kang kondhang ana ing taun 1960-an. Liwat tulisané "Sura Dira Jayadiningrat, Lebur déning Pangastuti", Ismiyati menangké lomba penulisan cerkak majalah Jaya Baya nomer 19 Th. XVII, 29 Desember 1963, bebarengan karo penulis-penulis lanang kondhang liyane kaya ta Suparto Brata, Any Asmara, Esmiet, Hardjana HP, lan A.M. Soekamto.

                                     

1. Kauripan

Ismiyati kondhang amarga tulisané kang awujud cerkak uga profèsiné sing dadi pelacur lan mucikari saka Malang. Ismiyati ngakoni minangka dhèwèké nglakoni profèsi kuwi amarga rasa sengit karo mantan bojoné sing wis nglarani atiné. Cerkak "Sura Dira Jayaningrat Lebur déning Pangastuti" nyeritakaké pengalaman pribadhi babagan nasib wong wadon kang dimadhu karo bojoné. Banjur, dhuwit saka penghargaan lomba ing majalah Jaya Baya, diwènèhké dhateng redhaksi.

                                     
  • organisasi kaya ta YAPERTIS, MUI lan P2A Kalurahan Kerten. Rabi kaliyan Ismiyati dianugrahi anak papat, yaiku: dr. Yenny Apriana, dr. Nugrohoaji Darmawan
  • Tirto Widati, Sri Prabowo, Dhanu Priyo Mardianto, Herry Haryatmo, Sri Ismiyati Siti Ajar 2004 Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern. Yogyakarta: