Back

ⓘ Taman Cerdhas Jèbrès
                                     

ⓘ Taman Cerdhas Jèbrès

Taman Cerdas Jèbrès ya iku salah sawijiné taman wisata kang bisa didadèkaké panggonan kanggo sinau lan dolanan bocah-bocah ing Kutha Surakarta. Taman Cerdas Jèbrès wiwit madeg tahun 2014, dadi lan diresmikaké ing tanggal 30 Maret 2015 déning Walikota Surakarta Bapak Fx. Hadi Rudyatmo dikancani Ketua Panitia, Camat Jèbrès lan Lurah Jèbrès. Taman iki manggon ana ing dalan Ki Hajar Dewantara RT 02 RW 25, Jebres, Kota Surakarta, sisih loré Univèrsitas Sebelas Maret, utawa buriné Solo Techno Park. Taman iki awujud taman kang nyediani sarana kanggo dolanan lan sinau.

                                     

1. Sejarah

Taman kang ambané 3.5 hektar iki dadi taman kang amba saka sanga Taman Cerdas ing Kutha Surakarta. Taman iki dadi salah sawijiné indikator kang gawe Kutha Surakarta éntuk predikat kutha layak kanggo para bocah peringkat Nindya ing asil evaluasi taun 2015, dadi panggonan kagiatan kréatif lan rékréatif ing sajabané sekolahan. Taman Cerdhas ing kutha Surakarta dibangun ing sakiwa tengené dhaérah kang rada kurang apik utawa kumuh. Taman kang dibangun ditujukaké supaya bisa mènèhi kawruh lan ngèdukasi masyarakat.

                                     

2.1. Pérangan-pérangan Gedhung Utama

Ing gedhung utama digunaké kanggo ruang pustaka lan ruang IT. Ana komputer kang bisa digunakaké para pengunjung, lan uga disediani jaringan internèt kang bisa kanggo kagiyatan apa waé kanti ora bayar.

                                     

2.2. Pérangan-pérangan Gedhung Èdhukasi

Ana radio anak utawa Konata Radio Anak Surakarta manggon ing ruang èdukasi kang disilih déning Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DP3APM Kutha Solo. Ana 7 penyiar kang isih bocah kagabung ing Konata, uga kagabung ana ing Forum Anak Punggawan. Isi siaran radio iki ditujukaké kanggo para wong tuwa lan bocah-bocah. Radio anak bisa dirungokaké kanti streaming kang didownload léwat App Store, amarga urung ana frekuensine. Gedung èdhukasi iki uga digunakaké kanggo ngancani bocah ngenani babagan èdhukasi. Para bocah bisa mara menyang gedhung èdhukasi jaluk warah para petugas kang ana ing kono.

                                     

2.3. Pérangan-pérangan Gedhung Serba Guna

Gedhung iki bisa digunakaké kanggo kagiyatan apa waé, bisa kanggo pakumpulan. Biasané digunakkaé para mahasiswa nalika garap tugas, sinau klompokan, lan kanggo rapat komunitas-komunitas, uga digunakaké para pengunjung kango lélungguhan.

                                     

2.4. Pérangan-pérangan Gedhung Orange

Gedhung orange utawa ruang audio bisa digunakaké bocah-bocah kanggo sarana krèasi utawa gawé karya. Ing kéné disediani gamelan kang bisa digunakaké kanggo gladhèn nabuh gamelan marang sapa waé.

                                     

2.5. Pérangan-pérangan Panggon Dolanan

Ing panggonan dolanan ana dolanan plosotan, jungkat-jungkit, bandulan, lan blusukan kang jutusé menyang gazébo. Ing Taman Cerdas Jèbrès ana enem patung tokoh wayang kang digawé saka fiber, duwuré 3 mèter. Tokoh wayang kang digawé patung ya iku Kresna, Bima, Gatotkaca, Rama, Shinta, lan Hanoman. Ing taman iki uga ana ragam relièf lan patung saka tembaga kang bentuké tokoh proklamator Indonesia, ya iku Soekarno-Hatta, lan Bapak Pendhidhikan Ki Hajar Déwantara. Ana patung dinosaurus kang biasané dadi objèk poto para pengunjung. Ing kéné uga ana kursi lan gazebo kanggo lelungguhan para pengunjung. Bak larahan kang disediani kanggo guwak sampah uga dibentuk dadi manéka warna, ana bentuk iwak, pitik, tokoh Teletubbies, lan liyané.

                                     

2.6. Pérangan-pérangan Téater Terbuka

Téater terbuka ana ing buriné gedhung utama, bentuké amèh kaya panggung Ramayana Taman Wisata Candhi Prambanan, iki kanggo srana aktualisasi diri. Panggonan iki asring digunakaké bocah sekolah utawa para mahasiswa kanggo gladhèn sandhiwara utawa drama.

                                     

3. Liyané

Taman Cerdhas Jèbrès ana masjid, panggonan wudu, lan kolah kang bisa digunakaké para pengunjung kanti ora bayar. Ing taman iki ora bayar nalika arep mlebu panggoné, amung bayar Rp2.000.00 kanggo rètribusi parkir. Taman iki ora tutup, ananging ana wayah dolané ya iku wiwit jam 07.00 nganti jam 22.00 WIB. Bakal ana petugas mubengi taman nalika wayahé dolan uwis pungkasan.