Back

ⓘ Prasasti Sukawana
                                     

ⓘ Prasasti Sukawana

Prasasti Sukawana kaperang dadi lima kumpulan, Prasasti Sukawana AI lan AII kalebu ing panunggalan prasasti sing cacahe ana lima lembar. Kabeh prasasti kagawe saka tembaga sing ukuran dawa, amba, lan kandhele meh pada. Ana telu jinise prasasti kaperang saka medhia pangukire, yaiku upala, tamra, lan ripta. Amarga iku Prasasti Sukawana kagolong prasasti tamra.

Saka perangan-perangan kuwi, Prasasti Sukawana B dibabarake taun 1103 Saka utawa 1181 Masehi. Diukir kanthi aksara lan basa Jawa Kuna. Prasasti dibabarake awit saka anane bengkerengan ing antarane warga Dhusun Cintamani lan jawatan pangumpul pajek sang admak akmitan apigajih. Bengkerengan kedaden ing dina katelu wulan Cetra utawa sasih kesanga. Raja minangka pangayom warga mbabarake prasasti supaya mujudake tatanan warga sing ayem lang ayom, mligine ditujukake marang Dhusun Cintamani.

                                     

1. Pituduh Toleransi saka Prasasti

Piwulang toleransi sing ana sajroning Prasasti Sukawana, mligi sing diandharake ing Prasasti Sukawana B, nuduhake anane toleransi agama sajroning pranata negara. Nalika Sang Raja kepareng paring dhawuh para panggedhe saka agama Siwa Hindu lan Budha nduweni bobot sing imbang, ora abot sisih, drajat lan pangkate ora dibedakake, kabèh ujare Pandhita Siwa lan Budha sami dimirengake dening Sang Raja tanpa mbedakake. Anane panggedhe saka agama sakelorone bakal mujudake dhawuh dalem sing ora mban cindhe mban siladan, para warga Hindhu lan Budha bakal antuk pangayomane Raja lan Negara kanthi bobot imbang, saengga tatanan urip ing padhusunan tumekan ing kutaraja negara bakal ayem lan tentrem.

                                     
  • meramu tahun 300 SM, Bali jaman Perundagian 2000 SM, Stupika lan Prasasti Sukawana 778 M, lan sakpanunggalane, ning Madyaning Utama Mandala iki uga ana