Back

ⓘ M. Samoed Sastrowardojo
                                     

ⓘ M. Samoed Sastrowardojo

M. Samoed Sastrowardojo iku panulis buku piwulangan umum lan basa. Panjénéngané miyos 12 sèptémbér 1894. Nalika umur wolung taun, dhèwèké mlébu Sékolah Angka Loro nganti lulus taun 1907. Sabanjuré iku nerusaké menyang Kweek School Yogyakarta.

                                     

1. Pawiyatan

Ing taun 1913-1915, Panjenengané melu Kursus Guru Bantu Walanda ing Bandung lan dibacutaké melu Kursus basa manca lan olah raga ing Den Haag. Nederland taun 1915-1916. Ing taun 1916-1918, melu kursus basa manca lan olahraga ing Nedherland. Sawise mari, Panjenengane wangsul menyang tanah kelairan. Lajeng taun 1919-1923, panjenengane diparingi kalodhangan kanggo melu kursus Kepala Sekolah Walanda ing Semarang. Sawise iku, wiwit 1927, sinau basa Jawa kanthi autodidak sinau dhewe. Sabanjure, taun 1934-1935, sinau ing Landen Volkenkundeilmu Pertanahan lan Ilmu Bangsa-bangsa.

                                     

2. Pakaryan

Pakaryaan utama Samoed yaiku Guru. Wiwitan ngajar taun 1911 nalika mentas wae tamat saka Kweek School. Jalaran prestasine ngedap-edhapi, mula wiwit 1923 dipercaya dadi direktur Holland Inlanshe School HIS. Nganthi limang taun sabanjure, diangkat dadi Direktur Normal School. Nalika tamat saka landen Volkenkunde 1935

                                     
  • Tegawangi Ki Loemboeng Koesoemadigda Krendhadigdaja Loem Min Noe M Koesrin M Samoed Sastrowardojo Mangoenwidjaja Mt. Soepardi Ni Soeprapti Padmasoesastra Padmosoekotjo