Back

ⓘ Angesthi Sampurnaning Kautaman
                                     

ⓘ Angesthi Sampurnaning Kautaman

Angesthi Sampurnaning Kautaman iku organisasi kapitayan kang ngadeg ing Yogyakarta.

Organisasi kapitayan iki diadegaké Jumat Kliwon, 1 April 1955, jam 01.00 ing daleme Ki Darmomardopo, Dalan Toegoe Kidoel No. 56 Yogyakarta saiki dadi Dalan Pangeran Mangkubumi.

ASK diadegaké dening Ki Darmomardopo, lair Jumat Kliwon, 17 Juni ing Desa Butuh, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Nalika diadegaké, organisasi iki jenenge Ikatan Batin Keluarga Angesthi Sampurnaning Kautaman.

                                     

1. Ancas lan dasare

Angesthi Sampurnaning Kautaman duwe ancas marnakake paseduluran lair lan bathin kang sifate gugur gunung utawa gotong royong.

ASK duweni dasar loro, kaping sepisan yaiku lelimbangan bathiniyah kanggo Gusti Kang Maha Tunggal, kaping pindho yaiku lelimbangan lairiyah kanggo nagara lan bangsa Indonesia.

                                     

2. Tatanan pangurus

Susunan pangurus Angesthi Sampurnaning Kautaman yaiku:

  • Sulistyo Darmo Prayitno Bendahara
  • Ny. S. Poedjosoedirdjo Ketua
  • Drs. Bambang Eko Prihanto Sekretaris
  • Ki Koewat Soepardjo Pinispuh

ASK alamate ing Dalan Menjangan No.2, Pakuncen, Yogyakarta 55253

                                     

3. Lambang

Angesthi Sampurnaning Kautaman duwe lambang kang bentuke maju papat, ing tengahe ana telung bunderan. Duwure bunderan ana tulisan ASK, ngisore bunderan sing paling gede ana aksara Jawa "jagad raya", maksude yaiku daya positip kang sipate jembar kanthi mardika kang ana tegese.

Ing bunderan cilik utawa tengah, ana tulisan pa.

                                     

4. Rujukan

Indonesia. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2006. Ensiklopedi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.ISBN 9789791607117. OCLC 424338489.