Back

ⓘ Gunung Jati
                                     

ⓘ Gunung Jati

Pakumpulan Gunung Jati dhisiké awujud piwulangan jiwa, rohani, lan utawa batin kang dirembakakaké déning Noer Achmad Sidik sing lair ing Désa Nyawangan, Kec. Keras, Kab. Kediri, Propinsi Jawa Wétan. Nalika 22 Pèbruari 1946 Paguyuban Aliran Kapercayan Kaweruh Kebatinan Gunung Jati sah digawé lan Noer Achmad Sidik dipilih dadi sesepuhé.

                                     

1. Ancase

Pakumpulan iki digawé kanggo:

 • Ngabdèkaké marang Gusti Kang Maha Ésa kanthi sregep sarta nuwuhaké waspada kanggo keslametan awak, kulawarga, warga bangsa lan negara.
 • Nyongsong Gusti Kang Maha Esa anggoné nggayuh kaadilan sarta kamakmuran kang rata sing sejatiné supaya dadi negara adil makmur kertaharja.
 • Nglumpukaké budaya bangsa sing wis diduwèni awit jaman bebuyut mbiyèn nganti saiki sing jebulé wis duwé budaya sing luhur tanpa diowahi saka budaya liya utawa budaya jaba.
 • Nganakaké piwulangan batin, jiwa, lan raga marang anak putu supaya bisa nggayuh kasempurnaan urip sing pituju marang budi luhur.
 • Kabèh warga utawa anggota dikarepaké supaya bisa duwèni jiwa luhur kang migunani kanggo nusa, bangsa, lan negara.
 • Mikul dhuwur lan njaga kawibawan Pamaréntah Negara Rèpublik Indonesia sarta UUD 1945 lan Falsafah Pancasila.
 • Ngopèni karukunan, sarta njaga kalestarèn kabèh warisan saka para bebuyut lan leluhur kala mbiyèn nganti saiki kang wiguna.

Bapak Noer Achmad Sidik awit cilik wis duwé kekarepan guna nyerakaké awak marang Gusti Kang Maha Esa. Dhèwèké arep nggolèki jawaban saka pitakonan-pitakonan sing kerep metu, kaya ta: Apa artiné urip? Sapa sing mènèhi urip? Ana ngendi dalané urip kang sejati? Lan kepiyé dalané kasempurnaan urip manungsa bésuk ing dina liya?

                                     
 • Sunan Gunung Jati utawa sok diarani déning jeneng Syarif Hidayatullah utawa Fatahillah Sunan Gunung jati yaiku wong kang kagolong walisanga lan akèh
 • Astana iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Babadan iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Pasindangan iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Wanakaya iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Mayung iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Jatimerta iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015
 • Buyut iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015 www
 • Motif Tanjakan Gunung Jati yenta salah sijine motif bathik Cerbon. Motif Tanjakan Gunung Jati nggambaraken tanjakan puncak Gunung Jati Objek kang dijukut
 • Gunung Jati iku kacamatan ing Kabupatèn Cirebon. Adidharma Pasindangan Jadimulya Klayan Jatimerta Astana Kalisapu Wanakaya Grogol Babadan Buyut Mayung
 • Jadimulya iku désa ing Kacamatan Gunung Jati Kabupatèn Cirebon, Jawa Kulon. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015