Back

ⓘ Kenduren
                                               

Kendhuri

Kendhuri iku sajatiné upacara slametan utawa syukuran. Yèn ana wong Jawa kang nduwé khajatan, racaké ana kendhuri amarga kang diarep-arep wis kaleksanan lancar lan aman, utawa ndedonga amrih olèh kaslametan nalika arèp ngayahi sawijining lelaku kang wigati. Acara iki racaké dadi rangkéyaning acara kelairan, khitanan utawa pernikahan. Kendhuri acara pernikahan saiki lumrahé uga diarani resèpsi. Acara utama sajeroning upacara kendhuri yakuwi wujud ritual ndedonga marang Pangèran Kang Maha Kuwasa supaya diparingi kaslametan, karahayon tumrap kang gadhah kersa sumrambah marang kabèh para rawuh ...