Back

ⓘ Tembung mriki lan ngriki
                                     

ⓘ Tembung mriki lan ngriki

Tembung mriki lan ngriki iku kalebu éwoning tembung krama. Panganggoné tembung loro iki, luwih-luwih tumrap bocah-bocah utawa para mudha, asring cawuh utawa tumpang suh. Contoné mangkéné:

  • Kaparenga kula jejer sawatawis wonten ing mriki saha sumela atur.
  • Piyambakipun menawi ngriki temtu wanci sonten.
  • Sowan kula ing mriki punika, sapisan …
  • Sampun dangu piyambakipun boten ngriki.
                                     

1. Panganggo

Lumrahé, tembung mriki iku kanggo ngramakaké tembung mréné lan tembung ngriki kanggo ngramakaké tembung ing kéné. Kanthi mangkono, panganggoné tembung mriki ing ukara 1 lan 2 sarta ngriki ing ukara 3 lan 4 ora laras. Jalaran, ukara-ukara mau yèn dingokokaké manut tembung-tembungé kang dianggo dadiné mangkéné:

  • Sowanku tekaku ing mréné iki, sapisan …
  • Wis suwé dhèwèké ora ing kéné.
  • Dhèwèké yèn ing kéné mesthi wayah soré.
  • Lilakna aku ngadeg sawatara ing mréné lan nyela atur.

Amrih laras karo ukarané, tembung mriki ing ukara 1 disalini nganggo tembung ngriki, utawa tembung mriki tetep dianggo kanthi ngilangi tembung ancer-ancer ing kang ana ing sangarepé. Samono uga tembung mriki kang kapacak ing ukara 2 kudu disalini tembung ngriki lan tembung ngriki ing ukara 3 lan 4 prayogané disalini tembung mriki. Kanthi mangkono, ukara-ukara mau wujudé banjur dadi mangkéné:

1a Sowan kula ing ngriki punika, sapisan …

1b Sowan kula ing mriki punika, sapisan …

2 Kaparenga kula jejer sawatawis wonten ing ngriki saha sumela atur.

3 Sampun dangu piyambakipun boten mriki.

4 Piyambakipun menawi mriki temtu wanci sonten.