Back

ⓘ Gendul banyu
Gendul banyu
                                     

ⓘ Gendul banyu

Botol banyu minangka wadhah sing digunakake kanggo nahan banyu, cuwerqn utawa omben-omben liyane kanggo diombe. Panganggone botol banyu ngidini wong ngombe lan ngeterake omben-omben saka sak papan menyang liyane.

                                     
  • Gendul ya iku barang kanggo nyimpen barang cuwèr kaya déné sirup, kécap, saos, lan banyu Gendul nduwéni gulu kang luwih ciyut tinimbang awaké. Gendul
  • Afrikalan Karibia, kanthi wujud asline, dikalengake, utawa diwadhahi gendul Banyu krambil dinggo ombèn - ombèn umum didol ing pira - pira panggon, saka restoran
  • kabèh gendul banyu mineral kagawé saka PET. Alesan gendul plastik kagawé saka PET ya iku praktis lan kejaga karesikané higienis Menawa gendul PET digunakaké
  • Botol banyu wis minangka sawijining ngombé banyu contone, banyu uga, banyu disaring, banyu mineral, utawa spring banyu rangkep ing plastik utawa kaca
  • warga luwih milih ombènan kang wis dikemas ing gendul amarga dianggep luwih praktis katimbang masak banyu dhéwé. Kendhi wujudé warna - warna, ana sing duwé
  • wadhah gendul utawa gelas. Saring alga mawa saringan plastik. Resiki alga kristal nganggo banyu ngombé lan wadhahké ing wadhah sing resik. Banyu sing wis
  • lumrahé diwadhahi gendul lan didol ing toko - toko. Ana uga obat sirup, obat iki banjur digawé sirup dhéwé kanthi digodhog karo gula lan banyu Sirup kang didol
  • agar - agar. Nyiapaké gendul - gendul kang ukurané pada, kurang luwih sakgendul susu. Medium agar - agar disokaké ing gendul akéhé seprapat gendul banjur ditutup