Back

ⓘ Wikipedia:Artikel pethingan/2021 04
                                     

ⓘ Wikipedia:Artikel pethingan/2021 04

Perang Jawa saka 1741 tumeka 1743 minangka cengkah mawa gaman antaraning gabungan wadyabala Cina lan Jawa lumawan Vereenigde Oostindische Compagnie kang kalakon ing Jawa pérangan tengah lan wétan. Sapungkuring Walanda numpes 10.000-nan wong Cina ing Batawi, wong-wong kang slamet banjur padha ngungsi menyang Semarang kanthi dilurahi Khe Pandjang. Sanajan wis kaweling yèn kraman bakal kalakon, pangareping militèr VOC aran Bartholomeus Visscher ora ngrèwès marang weling mau lan ora njaluk wadyabala wuwuhan. Ing wusana, Sunan Mataram kala samana kang jejuluk Pakubuwana II milih nyengkuyung para kraman Cina ngiras éthok-éthok ngéwangi Walanda.

                                     
  • Maret 2021 12.50 UTC Iya Bennylin ꦒ ꦤ ꦩ ꦩꦤ Sarujuk Agathavidya rembugan 3 April 2021 04 18 UTC Sarujuk. Symphonium264 rembugan 4 April 2021 08
  • Wirjadisastra rembugan 24 Januari 2021 09.01 UTC Iki sawatara tembung kang daktemu ing bausastra nalika mertal artikel Perang Jawa 1741 1743 saka basa