Back

ⓘ Wikipedia:Angkringan/Arsip 2007
                                     

ⓘ Wikipedia:Angkringan/Arsip 2007

Kaca Utama wis diganti, prakara aksara jawané sesuk dakgantiné. sawetara iki dhisik. matur nuwun kanggo Mas Revi lan Kunthing. anggoro 11:12, 2 Januari 2007 UTC

Padha-padha, matur nuwun wis nguthak-athik. Wis katon apik karo wis tak-tulisi kabar ing Portal komunitas. Banjur putriné profésor Ras ya wis tak-kandhani yèn ramané dadi artikel pinilih:-) Meursault2004 ngobrol 14:28, 2 Januari 2007 UTC

Wah, basa landa ngono, gak mudheng aku) matur nuwun wara-warané. ang rembugan 06:14, 4 Januari 2007 UTC

                                     

1. Artikel/gambar pilihan

Aku ora mudheng piyé carané nggulawentah Artikel lan gambar pilihan ing Kaca Utama. Nèk manut nang id, katoné isih angèl amarga durung seramé kuwi. ana usulan? ang rembugan 06:14, 4 Januari 2007 UTC

Carané nggawé jadwal ing kaca iki lan iku. Saiki digawé sasasi pisan waé dhisik ya. Mengko yèn komunitasé wis gedhé bisa saminggu pisan apa piyé. Meursault2004 ngobrol 19:06, 4 Januari 2007 UTC

Bos, yèn syarat2 artikel pilihan ki jané piyé? hla wong komunitas kéné isih durung reja kaya ing id. ang rembugan 04:25, 10 Januari 2007 UTC

Nggawé waé daftar. Mengko nèk uwis bisa dirembug. Ya golèk waé artikel sing rada dawa tur apik lan ora kontroversial. Yen upama durung ana artikel tartemtu mengko aku bisa nulungi nggawèkaké lha terus mengko dibenakaké ramé-ramé. Meursault2004 ngobrol 18:35, 11 Januari 2007 UTC

Piyé ki wis mèh sasi Fébruari? Meursault2004 ngobrol 10:00, 24 Januari 2007 UTC

nyuwung agunging pangaksami, rada akèh gawéyan kanggo pangupa jiwa. sawisé nonton kaca-kaca sing dawa, aku dadi isin, jebul aku mung isané gawé naskah rintisan) aku ngusulké 2. piyè? anggoro 13:41, 24 Januari 2007 UTC

Wah sing diusulaké kok loro-loroné artikelku:-). Tak-kira padha waé. Nanging Kidung Sundha durung akèh gambaré. Yakné bisa tak-golèkaké gambar dhisik karo artikel loro-loroné bisa di- copy-edit. Meursault2004 ngobrol 19:05, 24 Januari 2007 UTC

Yèn gambar pilihan iki kepriyé? Meursault2004 ngobrol 19:38, 26 Januari 2007 UTC

aku sarujuk. iki ya wis naté dadi gambar pilihan nang id. ang rembugan 08:32, 30 Januari 2007 UTC

wis tak update. yen ana sing salah benerake wae. iki rada kesusu nggawene. ang 08:03, 1 Februari 2007 UTC

Suwun mas! Meursault2004 ngobrol 08:43, 1 Februari 2007 UTC

                                     

2. JAnDbot

Please for bot flag for my bot. Its interwiki bot working on cs, it does non-controversial automatic interwiki addiction, but his main domain is human assisted problematical interwiki this operation is working on about 200 languages at same time, but maximal about 20 pages per day.

Sometimes this bot do standard interwiki addiction, but only in the languages with bot flag.

Bot is based on pywikipedia. Already with bot status in about 40 languages, including almost all from top20: cs, eo, sl, pl, de, sr, hr, da, en, el, es, it, sk, sh, vec, ro, no. / JAn

I have seen that you are not so often here. So technically a bot status is not necessary. However I wil grant you the bot status anyway. Meursault2004 ngobrol 14:42, 17 Januari 2007 UTC
                                     

3. Ngoko waé

Sasampunipun Indonesia merdika, kaum ningrat sampun boten aktif malih. Masyarakat Indonesia malih dados demokkrasi, pramila basa dhaerah, antawisipun nasa Jawi inggih radi ewah. Kathah priyantun ingkang boten ngginakaken basa krama. Basa ngoko langkung populer. Pramila saenipun ing wikipedia jawa punika ngangge basa ngoko kemawon. Punika manawi katha ingkng nyarujuki.

 • Katrangan tanpa tapak asta iki tinulis déning 125.161.2.12 ing 14:57, 31 Januari 2007 ing kaca Kothak wedhi.
Mboten wonten ingkang nglarang menawi kersa nyerat mawi basa ngoko. Nanging mboten lepat menawi para pamirsa ugi saged sekedhik-sekedhik sinau basa krama. Artikel ingkang kaserat mawi basa krama mboten patiya kathah. Mugi mriksani kaca puniki. Meursault2004 ngobrol 15:42, 31 Januari 2007 UTC
 • Sakjane aku pribadi luwih seneng nganggo basa ngoko. Ananging pratelan iki dudu amarga ilange ningrat kaganti dening democrazy, tapi amarga aku wus ora pati nguwasani maneh basa krama alus kanthi becik ^_^ Uga mungkin amarga aku urip ing Jawa Timur Malang kang basane rada kasar yen katandhingake karo Jawa Tengahan. Yen miturut panemuku, ideal-e pancene ana rong versi kaya kang kapacak ing kaca utama, yakuwi versi krama lan versi ngoko. Iki penting amarga, saora-orane, ing jagad iki isih ana literatur abasa Jawa kang katulis nganggo basa krama. Yen kabeh artikel katulis nganggo basa ngoko, suwening suwe basa krama rak bakal cures? Eman-eman banget yen basa kang kebak filsafat kuwi ilang saka jagat iki. Sukur-sukur yenta basa krama kuwi bisa dikanggokake maneh ing bebrayan kaya wingi uni, harak malah adi luhung-edi peni ta bebrayan kita? Nuwun. kunthing 10:43, 2 Februari 2007 UTC
 • He iki dudu mas Budi sing tau manggon neng Paris kae? Meursault2004 ngobrol 14:04, 13 Februari 2007 UTC
 • Mas kulu ndherek usul, saget ta? Kula sarujuk menawi saget dipun bedakaken kaca minika, kaca kangga basa jawi ngoko, krama madya kalian krama inggil, amargi tasih kathah rencang-rencang ingkang migunaaken tiga-taganipun. Kula piyampak sampun manggen wonten Eropa 8 tahun, nanging menawi wonten wekdhal kepethuk kalih tiyang jawi, kula tansah nyobi migunaaken. Kangge kula, basa jawi krama inggil perlu sanget mergi, kalian baba biying kula tansah nggange basa krama inggil. Senajan kula tiyang asli dusun angel toya, naging kula nganggep basa krama inggil dados warisan ingang kedah dipun uri-uri. Kangge kula, demokrasi kok gumantung kaliyan tiyangipun. Menawi kita dados tiyang demokrat, kulo kinten kok kita tasih ugi saget ngangge basa krama. Basa krama niku kangge kula gadha rerasa "poetique", nuwun sewu kulo ngangge basa asing. 193.72.34.216 16:31, 12 Februari 2007 UTC Budi Tjahjono Jenewa - Swiss


                                     

4. Hanacaraka

Permisi.saya prihatin ma artikel "Hanacaraka" di wikipedia Jawa. Kok rasanya minim sekali, lbh lengkap Wiki Inggris ma Wiki Indonesia. Ironis sekali kan? Saya sedang berusaha belajar Hanacaraka, dan rasanya sayang sekali klo Wiki Jawa kurang perhatian sama Hanacaraka. Klo saya bs bhs JAwa, udah saya sunting sendiri. Pls dunks, lbh dilengkapi lg Hanacaraka dan Aksara Jawa-nya.Hatur Nuwun.Matahari Pagi 07:25, 3 Februari 2007 UTC

Terima kasih atas masukannya. Nanti akan diusahakan. Kita soalnya sambil jalan. Alon-alon waton kelakon! BTW artikel dalam en: itu isinya kurang baik. Meursault2004 ngobrol 11:16, 3 Februari 2007 UTC

Terimakasih kembali atas tanggapannya. BTW, saya ada pertanyaan soal aksara jawa di kaca utama. Saya masukkan ke topik "Unine Aksara Jawa." diatas saja ya.sekali lg terima kasih.Oiya, hanacaraka di wiki inggris emg jelek tuh, yg Indonesia malah lumayan bagus. Seharusnya sih Wiki Jawa lebih bagus lagi, hehehe.amin

                                     

5. Imek

Sugeng ngerayaake Dina Raya Imlek, mugi-mugi tambah sejahtera, sehat lan semangat, Slamet Serayu 02:49, 19 Februari 2007 UTC

Padha-padha, amin-amin. Sok sapaa sing lair ing taun babi iki muga2 akeh rejekine!. Meursault2004 ngobrol 07:56, 19 Februari 2007 UTC
                                     

6. Selamat

Selamat kanggo mas Anggoro, saiki dadi Birokrat, muga-muga jv: dadi tambah maju, Slamet Serayu 08:28, 19 Februari 2007 UTC

matur nuwun. anèh rasané éntuk ucapan "slamet" seka pak "slamet" he he.ang 09:49, 20 Februari 2007 UTC
                                     

7. Kleru Ukoro

Katur dumateng poro pamiarso bilih PURWOREJO ukorone kedah mekaten sanes purwareja. kleru paklik ukoro puniko kangge tumrape ing kukuban Banyumas. puniko wonten salah satunggaling daerah naminipun PURWAREJA. Mekaten atur paduko nuwun.!!!,

 • atur punika kapindhakaen saking Dhiskusi Wikipedia:Penyangkalan umum dipun tulis déning Panganggo:Amat Muchlas wonten ing wanci 10:05, 27 Februari 2007
Matur suwun pamrayoginipun. Prakawis punika saged panjenengan pirsani wonten ing Wikipedia:Paugeran maringi nami artikel. paugeran punika dipun agem kanthi adhedhasar ejaan basa jawi ingkang mendhet saking aksara carakan. suwun. ang 03:28, 28 Februari 2007 UTC
                                     

8. Software hanacaraka

Aku asli jogja sing merantau ono paran kepingin software hanacaraka nyuwun tulung informasinipun kirim wontem mile kulo rafi_yon yahoo.com.id

Coba mbukak kaca situs iki Meursault2004 ngobrol 00:59, 14 Maret 2007 UTC

yèn sing rada prasaja, panjenengan bisa ngundhuh font hanacaraka ing ang 03:44, 21 Maret 2007 UTC

                                     

9. Kiblat boso jowo ora mung neng solo karo yogja

Boso Jowo iku mestinya ora mung boso logat Solo karo yogja nek gelem nliti boso neng Jawa Timur, Jawa Tengah lan Yogyakarta logat lan kebiasaan masyarkat neng daerah kuwi okeh banget, iku iso disawang soko boso sambedinane lan kabudayan, aku iso contohke penganten jowo model solo/yogya lan model pesisir Jawa Tengah bedane okeh banget model Jawa Tengah pesisiran wes dipengsruhi karo budaya cina karo arab pindhahan seka Pitulung:Penyuntingan

matur nuwun pangudarasané. mbok menawa panjenengan bisa mirsani uga apa sing kedadèn marang basa liya. Basa Melayu iku uga akèh logaté, nanging sing dijupuk uga mung siji. basa melayu liyané kaaruh dhialèk. basa inggris uga mangkono. logaté manèka warna. saiki yèn nitik ukara sing panjenengan anggo iki, dhialèk ngendi? tak pikir isih padha waé. prabedan ora akèh. nèk prakara panulisan, kuwi pancèn wis ana angger-anggeré lan disarujuki déning 3 provinsi. ing wikipedia, panjenengan mbok menawa wis tekan Banyumasan

prakara adat sing dianggep ora nduwé tata krama, tak pikir iku panemu sing ora baku. aku dhéwé wong kedhu, nanging ora nganggep yèn wong ora bisa basa iku ora sopan. suwun ang 03:44, 21 Maret 2007 UTC                                     

10. Pisuhan

Aku jané rada gumun karo artikel Pisuhan. katoné ora énsiklopèdhis, béda yèn di karo Fuck. upama kanggo narik kawigatèn, katoné akèh-akèhé anonim. piyè yèn dibusak waé? ang 13:33, 21 Maret 2007 UTC

Iya tak-kira luwih pantes dilebokaké ing Wiktionary. Kepriyé waé pisuhan uga bagéyan saka basa. Nanging aku ya gumun kok kaca iki populèr banget sih ;-) Meursault2004 ngobrol 16:10, 21 Maret 2007 UTC

Aku dadi ngguyu dhewe maca masalah pisuhan iki, aku setuju yen dikumpulke neng Wiktionary, luwih pas. Definisi pisuhane ora apa-apa tetep neng jv: ning daftar tembunge neng WiktionarySlamet Serayu 07:47, 22 Maret 2007 UTC

nyuwun sèwu, kesuwèn ora ol, maklum lagi deadline nang kantor. aku manut pak slamet waé, menko tak coba nambahi. ang 06:48, 28 Maret 2007 UTC
                                     

11. TXiKiBoT

TXiKiBoT iki didadekaké bot waé ya supaya ora ngebak-ngebaki kaca Owah-owahan. Meursault2004 ngobrol 01:10, 28 Maret 2007 UTC

Aku sarujuk. ang 07:56, 28 Maret 2007 UTC

wus kaleksanan. ang 10:33, 28 Maret 2007 UTC
                                     

12. Artikel pilihan

Wah artikel lan gambar pilihané apa ya sasi iki? Meursault2004 ngobrol 11:59, 1 April 2007 UTC

aku isih usul padha wingi, kidung sundha.ang 14:18, 1 April 2007 UTC

Apa wae aku manut, Slamet Serayu 03:36, 2 April 2007 UTC

Ya wis, Kidung Sundha, nek ngono. Meursault2004 ngobrol 14:59, 2 April 2007 UTC

Gandhèng ora ana sing ngusulaké gambar pilihan, aku nyomot gambar arah.jpg kanggo Gambar Pilihan.

Katoné iki dadi gawéyan sing tansah dilalèkaké. wulan iki apa? aku usul Ensiklopedhi. nèk gambar aku durung golèk.

Iya aku sarujuk! Meursault2004 ngobrol 02:43, 1 Mei 2007 UTC

Digawé daftar kepriyé kanggo sasi-sasi ngarep. Wis tak-leboni siji ing sasi Oktober amarga ana Dina Riyadi Lebaran. Nanging artikel bab Asmaaulhusna iki isih perlu dibenakaké. Meursault2004 ngobrol 21:07, 14 Mei 2007 UTC
 • September 2007 - Aksara Jawa ang:tanggal 8 September iku pèngetan dina aksara"
 • Agustus 2007 - Indonesia yen ana sakjane artikel kaya iki
 • Oktober 2007 - Asmaaulhusna
 • November 2007
 • Juni 2007 - Kakawin Sutasoma supaya padha karo id:
 • Juli 2007 - Candhi Sukuh
 • Desember 2007

Mengko tak coba nerjemahaké. artikel Asmaaulhusna iki rada angèl diterjemahaké. ang 13:01, 15 Mei 2007 UTC

Mengko aksara Jawa uga tak-coba tak-benakaké. Isiné isih sithik lan ora ana referensiné. Gambaré uga arep tak-gantiné ya karo gambar sing luwih apik. Meursault2004 ngobrol 09:58, 19 Mei 2007 UTC


                                     

13. Gambar pilihan

Yèn gambar pilihan kepriyé kepénaké? Aku durung nduwé usul Meursault2004 ngobrol 17:55, 20 Mei 2007 UTC

 • September 2007 -
 • Juni 2007 - Gambar Buddha
 • Agustus 2007 -
 • Oktober 2007 -
 • Juli 2007 -
 • November 2007 -
 • Desember 2007 -
                                     

14. Warta

Piye yo saumpamané ning kaca utama diparingi Warta, supaya ora monoton. Wic2020 04:56, 29 Mei 2007 UTC

Sakjane apik mas ning aku kewatir ora keurus/jarang keisi merga esih miskin warga, yen ngarepake pengurus uga radha angel sebab pengurus sing nduwe wektu senggang paling akeh ya aku ning aku kurang paham basa Jawa standar uga krama, seliyane iku yen ana hubungane karo masalah teknis aku angkat tangan, mulane spesialisasiku neng jv: mung mbuka "pranala abang" lan ngisi sithik-sithik utamane sing ora merloake penggunaan basa Jawa sing njlimet. Mas Wic ketoe tertarik banget, mangga wae yen pengin nangani hal Warta kuwi, aku yakin kabeh mesthi padha setuju, uga aku seneng banget mas Wic saiki radha sering mampir neng kene, Slamet Serayu 05:23, 29 Mei 2007 UTC

iya, aku waé sing mung ngurusi "dina iki ing sejarah" asring kelalèn. ning yèn ana ya panc`´n mathuk tenan. ang 05:57, 29 Mei 2007 UTC

Ha.ha.ha. karo bot mas uga wayang lan sastra Jawa, ora apa-apa mas, iki kan kanggo sambilan, sambilan latihan nulis uga sambilan nambah pengetahuan tinimbang maca brita, politik sing kisruh, ekonomi sing amburadul, mending ngisi jv: Slamet Serayu 06:06, 29 Mei 2007 UTC Ora usah kerep-kerep kan ya bisa. Meursault2004 ngobrol 11:11, 29 Mei 2007 UTC

Nah kae mas Wic, wis entuk lampu ijo sepakat, mengko aku melu ngrewangi ngisi Slamet Serayu 02:13, 30 Mei 2007 UTC

                                     

15. Usulan penggantian pengurus

Aku usul "pengurus istimewa" Brion Vibber diganti mas Wic2000 wae, alesane: ben luwih efektif uga kanggo ngewakili Jawa Wetan, kesuwun, Slamet Serayu 04:12, 13 Juni 2007 UTC

aku sarujuk yèn mas wic2000 dadi pengurus. ning yèn prakara Brion Vibber, dak pikir ora apa-apa yèn isih tetep amarga dhèwèké iku developer. saupama ana apa-apa sing ana gegandhèngané karo software bisa dijaluki tulung. ang 04:16, 14 Juni 2007 UTC Piyé ki wis padha sarujuk? Nuwun séwu. aku wis suwé ora nuwèni jv: Meursault2004 ngobrol 21:35, 1 Juli 2007 UTC
                                     

16. prihatin basa jawa

Aku salah siji warga sing peduli wacanen: prihatin amarga lunture penggunaan/kepedulian basa jawa ing kalangan mudha. Dak akoni aku dhewe ora bisa bebasa jawa kanthi apik/baku. Liwat serat iki aku nyuwun pirsa artikel sing berkenaan puisi-puisi/tembang jawa kususe puisi kangge manten jawi. Seumpama manten melayu ing malaysia taksih nglestareaken pantun melayu saben upacara mantenan. Boten salah seumpami kawula mudha kita dipun dipunkenalaken dhateng puisi/pantun/serat-serat jawi. Cekap semanten. Salam kenal lan matur nuwun. Jasmin 11:16, 13 Juni 2007 UTC

Matur suwun marang pramayoga panjenengan. kita, ing wikipédia iki, nyoba supaya budaya jawa ora ilang ing bebrayan agung. prakara puisi kanggo mantèn jawa, aku dhéwé malah ora ngerti. mbok menawa ana para wikipediawan sing mangertèni. ing panggonanku magelang, akèh2é wong mantènan nembangé mung asmarandana sing dijupuk seka wulangrèh: Gegaraning wong akrami Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitané Luput pisan kena pisan Lamun gampang luwih gampang Lamun angèl, angèl kalangkung Tan kena tinumbas arta

suwun. ang 04:16, 14 Juni 2007 UTC

                                     

17. Panganggo Brion VIBBER

Wingi nalika Wikimania 2007 aku ketemu Brion Vibber lan takon apa dhèwèké prelu dicopot saka fungsi kapengurusané apa ora. Jaré dhèwèké sih ora apa-apa. Kepriyé panggalihé komunitas Wikipédia Jawa? Meursault2004 ngobrol 19:24, 17 Agustus 2007 UTC

Aku jan-jané ora papa yèn dicopot utawa dhèwèké tetep dadi pengurus. mung èman yèn dicopot, yèn mengko ana apa2 bisa dijaluki tulung) ang 13:23, 27 September 2007 UTC
                                     

18. Wikipedia Indonesia

Para Wikiwan Jawa sing kamulé, Wikipedia Indonesia prelu pitulung panjenengan kabèh kanggo ngangkat oversight ing Wikipedia basa Indonesia. Dadi soksapaa sing kagungan akun lan wis kagungan luwih saka 30 suntingan, mangga miliha menawa kersa ing kaca iki: Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Meursault2004 untuk oversight 31 Oktober 2007 lan Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hayabusa future untuk oversight 31 Oktober 2007. Matur nuwun! Meursault2004 ngobrol 23:51, 31 Oktober 2007 UTC

                                     

19. Rencana Kaca Utama ing taun 2008

Aku arep ngajokaké gagasan sing wis tau diomongaké, yaiku bab warta ing kaca utama. Kepriyé yèn ditrapaké ing taun 2008? Banjur artikel pilihan yèn digawé saben minggu kepriyé? Pancèn rada riskan, nanging saiki artikel ing Wikipedia Jawa wis rada akèh dadi bisa diatur dak-kira kanggo 3 sasi nèng ngarep. Gambar pilihané bisa tetep sasi pisan. Meursault2004 ngobrol 08:40, 8 November 2007 UTC

                                     

20. Jeneng Amérika

Jenang negara adidaya ing Amérika Lor iku beneré apa ya? Amérika Serikat kok krunguné mèmper basa Indonésia. Nèk aku nggagas Amérika Sarékat nanging tembung sarékat tak-golèki ing bausastraku bausastra Pigeaud kok ora ana. Meursault2004 ngobrol 08:43, 8 November 2007 UTC

 • Nèng bausastra Tim Yogya malah ana, maknané pakumpulan. sarékat KN pakumpulan

Pancèné léma sar i kat lan sar è kat ora ana. Jajal dicèk manèh mas.

 • Tembung Serikat ing jeneng Amérika Serikat kuwi tak kira minangka wangun negara, terjemahan bébas saka tembung United States sing tegesé Persatuan/pakumpulan negara-negara bagéan. Mula nèk dijawakna dadi sarékat rumangsaku ya rada mèmper. Pras 10:19, 8 November 2007 UTC
Ah matur nuwun. Sajané aku kélingan tembung sarékat iki saja jeneng parté politik jaman mbiyèn: Sarékat Islam. Nanging anèhé pancèn tembung iki ora diamot ing bausastrané Pigeaud sing uga dadi dhasaré Bausastra Poerwadarminta. Yèn mengkono dadi negara iki bisa diarani Amérika Sarékat. BTW aku durung nduwé bausastra Tim Yogya. Péngin tuku nèk isih didol. Karo bausastrané Robson lan Singgih Wibisana Jawa-Inggris wetonan taun 2002 angèl digolèki. Sampun pirsa menawa bausastra Pigeaud dirévisi lan dicithak manèh taun 2007 iki? Nanging aku uga durung tuku. Meursault2004 ngobrol 19:55, 8 November 2007 UTC
                                     

21. Dhialèk basa Jawa

Kok aku maca akèh artikel prakara dhialèk basa Jawa iku isiné akèh mung daftar tetembungan waé lan katoné original research. Akèh tetembungan sing kerep dianggep "khas" kanggo sawijining daérah sajatiné uga ditepangi ing tlatah liya. Meursault2004 ngobrol 04:57, 2 Desember 2007 UTC

Mungkin karepé pengin nggawé/bisa didadèkaké sakjenis kamus, supaya luwih gampang mangerteni menawa maca sawijining artikel. Lha kira-kira berguna apa ora? nDuweni sifat ensiklopedis ora?. Menawa ora, rak ya kena waé dibusak. Tracy 08:34, 6 Desember 2007 UTC Nèk idhepku, luwih becik didokok ing Wiktionary lan daftaré diwatesi ora usah akèh-akèh. Mengko tak-resik-resikané. Meursault2004 ngobrol 08:01, 7 Desember 2007 UTC Ngono ya becik. Sugeng resik-resik!) Tracy 08:20, 7 Desember 2007 UTC
                                     

22. Kaca utama anyar

Kaca utama ing wiwit tanggal 1 Januari taun 2008 arep tak-tambahi ikon-ikon kategori lan berita aktualitas, kaya kapacak ing kaca iki: Panganggo:Meursault2004/Kaca Utama02. Mangga dipirsani! Salam. Meursault2004 ngobrol 10:45, 16 Desember 2007 UTC

Apik banget, dadi luwih eye catching, nanging Font ing Kaca Utama rasané kok rada keciliken sithik ya? Pranala "Basa liyané" sing kapisan katulis "Bahasa Indonesia" nanging isiné Templat:Gambar Berita"? Tembung serapan "Aktualitas" asal saka tembung Walanda Aktueel, pancèn luwih simpel, nanging mbokmanawa luwih krasa "Jawa" yèn nganggo tembung sing luwih asli, umpamané: Prastawa Anyar Ngoko, Prastawa Énggal Krama, Warta Anyar Ngoko, Wartos Énggal Krama, Kabar anyar, Anyar Iki, lsp. Mung urun rembug waé, mangga para kanca padha dirembug bebarengan. Salam Pras 23:25, 16 Desember 2007 UTC Matur nuwun. Aku sajatiné ora ngerti kudu nerjemahaké apa awit ing basa Indonésia katulis "Peristiwa terkini". Mbokmenawa "Prastawa Énggal" apik. Sing liyané mengko tak-benakaké yèn isih ana salah-salah lan luput-luputé. Ukuran font tak-kira bisa dicoba digawé luwih gedhé. Meursault2004 ngobrol 17:49, 17 Desember 2007 UTC Aku setuju kabeh mung ikon Jawa radha beda dewe ning ora apa-apa, Slamet Serayu 03:35, 18 Desember 2007 UTC Beciké diapaké ikon Jawa? Kepriyé yèn diwèhi werna, contoné werna ijo, ben "padhet"? Meursault2004 ngobrol 06:44, 18 Desember 2007 UTC Ukuran font wis cukup gampang diwaca. Ikon Jawa, Filsafat, lan Wayang yèn isa diwèhi werna kabèh supaya sragam. Ning angel apa ora? Secara garis besar semua sudah lebih menarik! Tracy 06:16, 19 Desember 2007 UTC Ya tak-cobané werna kanggo gambar-gambar iki. Meursault2004 ngobrol 13:54, 19 Desember 2007 UTC
                                     

23. Sugeng nyambut Dina Riyaya

Sugeng nyambut dina riyaya Iedul Adha, Natal lan taun anyar 2008, nyuwun sewu dereng patiya aktif, Slamet Serayu 03:35, 18 Desember 2007 UTC

Padha-padha, matur nuwun! Meursault2004 ngobrol 06:44, 18 Desember 2007 UTC

Sugeng riyadin Idul Adha kanggé mas Slamet Serayu lan sedaya ingkang mahargya, kangge mas Merssault lan mbak Tracy sugeng mèngeti dinten Natal, kangge sedaya kémawon sugeng warsa énggal 2008. Mugi-mugi Pangèran Ingkang Murbèng Dumados tansah maringi kakiyatan lan kanugrahan dumateng kita sekaliyan. Pras 10:34, 18 Desember 2007 UTC

Matur nuwun malih! Sami-sami ugi sugeng Idul Adha lan kangem kang munggah kaji, mugi2 dados kaji kang mabrur! Meursault2004 ngobrol 16:39, 18 Desember 2007 UTC

Matur nuwun Pak Pras lan Pak Slamet. Sugeng riyadi Idul Adha, Natal lan warsa énggal 2008 kanggé sedaya ingkang mahargya! Tracy 05:37, 19 Desember 2007 UTCa

                                     
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 • dirembug ana ing Angkringan Kabèh rembug ing angkringan iki kasimpen ing arsip ing sor iki. Arsip miturut taun: 2004 2005 2006 2007 2008 2009