Back

ⓘ Kèju
Kèju
                                     

ⓘ Kèju

Kèju saking basa Portugis: queijo punika panganan ingkang kadamel saking susu. Wondéné susu ingkang kanggé asringipun inggih susu sapi. Sabèntenipun saged ugi nganggé susu méndha, keledhe, kapal kaliyan unta.

Kèju anggènipun ndamel saking susu, dipunicali kandhutan toyanipun kaliyan dipunsukani obat supados saged fermentasi saha boten bosok. Kèju gadhah sadaya kadungan wonten susu inggih kados ta:protein, vitamin, mineral, kalsium, vitamin B12, zink, lan fosfor nanging uga lemak lan kolesterol ingkang saged damel penyebab masalah keséhatan saumpami dipunkonsumsi kekathahen. Pakanan iki dikenal ing sakupenging dunya, nanging keju dugaane asalé saka Timur Tengah. Sanajan ora ana kapesthen saka ngendi keju kui, nanging miturut legenda keju tinemu sepisanan pangembara saka arab.

                                     

1.1. Sajarah Asal-usul

Keju wis digawé awit jaman prasajarah sanajan ora ana bukti trep kapan keju pertama digawé. Masarakat prasajarah wiwit ninggal gaya hidup nomaden lan malih dadi peternak wedhus, domba utawa sapi. Amarga kurang karesikan lan asring kena sinar srengéngé langsung mulane susu sing ing bejana dadi kenthel, jebul bareng dipangan rasané énak. Kawiwitan saka iku manungsa nemu keju krim asem sour cream cheese. Salah sawijining legenda nyaritakake yèn ana pemburu sing matèni sapi, banjur mbukak wetengé lan nemu sapérangan warna putih sing énak. Anane enzim rennet ing jero weteng sapi njalari susu dadi kenthel, saéngga dadi apa sing mau keju saiki. Carita liyané nyebutake yèn keju iku asalé saka Timur Tengah déning pengembara saka arab. Pengembara iku numpak jaran lan gawa susu ing pelanane. Sawetara suwé susu iku wis malih dadi banyusing pucet lan gumpalan-gumpalan putih. Amarga pelana sing kanggo nyimpen susu digawé saka weteng kéwan sapi, domba,lan wedhus sing ngandung rennet, dadi campuran saka rennet, cuaca sing panas lan obah-obahing jaran nalika mlaku bisa ngubah susu dadi keju lan saka iku wong-wong wiwit migunakaké enzim saka weteng kéwan kanggo gawé keju.

                                     

1.2. Sajarah Yunani lan Romawi kuna

Mitologi Yunani Kuno nyebutake yèn Aristaeus iku panemu keju.Odyssey tulisan Homer 800 SM nyebatake yèn Cyclops gawé keju saka susu domba lan wedhus. Keju saka susu wedhus iku komoditas sing cukup wigati ing Yunani, lan masarakat Yunani percaya yèn keju bisa nggawé perwira luwih kuwat lan bisa ngrangsang nepsu birahi. Hippocrates migunakaké keju gawé nambani radang lan keju uga digawé sesaji kanggo déwa-déwa. Kebudayaan Romawi iku sing banjur ndadèkaké keju akèh jinisé kaya saiki. Bangsa Romawi iku kikenal bangsa sepisanan kang mangerteni bab prosès gawé lan nyimpene keju, bangsa Romawi mangerteni akibat tèhnik gawé kang béda iku njalari rasa lan karakter keju uga dadi béda. Bangsa Romawi nggawa keju lan seni gawéne nalika ngalahake Gaul, bangsa Perancis lan Inggris, sing banjur disambut apik.

                                     
 • Keju tegesé bisa: Pegel Kèju panganan kang digawé saka susu kang dijendhelaké
 • Utara sanajan kèju Swiss boten tansah tumuju ing Emmental. Tiruan kèju Emmental ing Nurwègen kondhang kanthi namanama Jarlsberg. Kèju punika pikantuk
 • Edam Basa Walanda Edammer inggih punika kèju ingkang asalipun saking Walanda ingkang kanthi tradhisional awujud bunder lan mawi warna kuning terang ugi
 • Kèju Prancis ya iku kabèh jinis kèju kang diprodhuksi kanthi cara modhèren utawa tradhisional ing nagara Prancis. Keju Prancis ana kang digawé saka susu
 • Kèju Krim iku salah sawiji jinis kèju sing digawé saka susu lan krim uga rasané alus lan kapes. Penstabil kaya ta carob bean gum lan karagenan racaké
 • Kèju Walanda inggih punika minangka salah satunggaling jinis kèju lokal ingkang dipunwedalaken wonten ing nagari Walanda. Negeri Walanda inggih misuwur
 • scamorze utawi scamorzo inggih punika kèju jinis pasta filata saking susu sapi ingkang asalipun saking Italia. Conto kèju jinis pasta filata sanèsipun punika
 • Mozzarella inggih punika kèju Italia ingkang dipundamel kanthi cara diputer lan ditugel, amargi wonten ing Basa Italia, mozzare ateges nugel. Keju punika
 • Kèju Swiss ya iku jinis kèju lokal kang diprodhuksi ing nagara Swiss.Swiss nganti sakiki produksi punjul 450 jinis keju. Gawe keju wis dadi tradisi atusdan
 • Cithakan: Infobox Cheese Brie inggih punika kèju mawi tèkstur ingkang lunak saking susu sapi ingkang dipunpasteurisasi ingkang asalipun saking Prancis.
 • Ricotta diwaca Rikota yaiku kèju seger asalé negara Italia digawé saka dadih sisa saka nggawé kèju masak liyané. Ricotta asale saka tembung Latin recocta